กรมพัฒนาที่ดิน – สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่ | สํา นักงาน พัฒนาที่ดิน เขต 3

กรมพัฒนาที่ดิน – สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กรมพัฒนาที่ดิน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (Talk)
www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 112
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760

กรมพัฒนาที่ดิน - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน – 3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม


กรมพัฒนาที่ดิน : 3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม
โครงการ “ก้มหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี” โดย กรมพัฒนาที่ดิน อยากให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ช่วยกันดูแลรักษาดินให้ดี “ดูแลดินดี ผลผลิตก็ดี ดูแลดินดี สุขภาพก็ดี ดูแลดินดี มิตรภาพก็ดี” คืนความสุข…สู่สิ่งแวดล้อม
www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 112
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760

กรมพัฒนาที่ดิน - 3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาที่ดิน-ภาพรวม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 การนำนโยบายมาใช้ในพื้นที่ (Talk)


กรมพัฒนาที่ดิน ภาพรวมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 การนำนโยบายมาใช้ในพื้นที่ (Talk)
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index.html
https://www.ldd.go.th/Location/index.html
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 112
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760

กรมพัฒนาที่ดิน-ภาพรวม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 การนำนโยบายมาใช้ในพื้นที่ (Talk)

เกษตรพอเพียง#วิธีการหมักขยายเชื้อ ไตรโคเดอร์ม่า ที่ง่ายและประหยัด


เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค

เกษตรพอเพียง#วิธีการหมักขยายเชื้อ ไตรโคเดอร์ม่า ที่ง่ายและประหยัด

\”วังม่วง – ปราสาทใต้\” โดย นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification \u0026 Drought Day) ภายใต้แนวคิด \”Restoration Land Recovery\” ฟื้นฟูปฐพี ฟื้นชีวีให้มั่นคง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคระบาด COVID19
จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

\

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment