#กรมแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล #อธิบายคุณสมบัติและกรอกใบสมัครงาน | กระทรวงแรงงาน สมัครงาน

#กรมแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล #อธิบายคุณสมบัติและกรอกใบสมัครงาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กรมแรงเปิดรับสมัครแรงงานชายไทยไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอล ในวันที่2327พฤศจิกายน พ.ศ2563
ดูข้อมูลรายเอียดเพิ่มเติม https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905517
ติดต่อสอบผมได้กบน้อยครับเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/weerayut.soinoy
พอใจ พอเพียง

#กรมแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล #อธิบายคุณสมบัติและกรอกใบสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1,774 อัตรา


ต้นปาล์มชาแนล จ่าอาทชาแนล สอบราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1,774 อัตรา สมัครด้วยตนเอง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ค. 64 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแต่ละพื้นที่
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.น่าน) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599646274034425.pdf
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สรจ.ระยอง) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599653923091926.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.จันทบุรี) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599679546937527.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ปทุมธานี) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599703256413631.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.กาญจนบุรี) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599764934551419.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ขอนแก่น) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599761268811750.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ฉะเชิงเทรา) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599806431604914.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.นครราชสีมา) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599942692338583.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.นครสวรรค์) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600360440122389.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.มหาสารคาม) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600406412091835.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.สุรินทร์) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600406915990657.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.นครปฐม) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600410503395845.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.เพชรบุรี) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600416088905317.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.อุดรธานี) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600416349910246.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.สระแก้ว) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600435195188134.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600435195188134.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.บึงกาฬ) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637601418978857342.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สนง.แรงงานศรีสะเกษ)จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600599958082033.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ภูเก็ต) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600602381820663.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.สมุทรสาคร) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600604355193533.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.หนองคาย) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600624492615328.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.อ่างทอง) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600629320171448.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ชัยภูมิ) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600629320171448.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.เลย) จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600653583609237.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ราชบุรี) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600656264972603.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.กำแพงเพชร) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600663455773893.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.อุบลราชธานี) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600667331575576.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600667331575576.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ลำปาง) จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/6376006
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.พะเยา) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600681384189340.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ยะลา) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637601296565845718.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.อุตรดิตถ์) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637601456364275665.pdf
ึตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ปราจีนบุรี) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637601469516557933.pdf
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สรจ.นนทบุรี) จำนวน 5 อัตรา
วันที่ 5 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637601469844886712.pdf

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1,774 อัตรา

Thailandplus │กระทรวงแรงงาน เปิดงาน “นัดพบแรงงาน Online” ชวนคนหางาน ร่วมงานรูปแบบใหม่


กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจัดนัดพบแรงงานใหญ่ พร้อมกัน 9 จังหวัด ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” ช่วยคนหางาน ผ่านวิกฤตโควิด 19 พบสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานกว่า 180 แห่ง ฟังเทคนิคสมัครงานในสถานการณ์โควิด และการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 กรมการจัดหางาน มีกำหนดจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ พร้อมกัน 9 จังหวัด ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างเตรียมไว้ให้บริการมากกว่า 4,500 อัตรา เช่น พนักงานบัญชี พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย มีนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมรับสมัครงาน กว่า 180 แห่ง ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช โดยผู้ที่กำลังหางานสามารถลงทะเบียนและค้นหางานในพื้นที่จังหวัดที่ต้องการทำงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมสัมภาษณ์งานโดยไม่ต้องเดินทาง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.การให้บริการรับสมัครงาน ที่มีตำแหน่งงานกว่า 4,500 อัตรา 2. การบรรยายให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในด้านการสมัครงาน ในสถานการณ์โควิด 19 3.การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การทำซูชิ วาฟเฟิล เครื่องดื่มค็อกเทล สลัดโรล และอื่นๆอีกมากมาย
“ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ห่วงใยคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างยิ่ง ได้มอบหมายกรมการจัดหางานปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหางานในรูปแบบเดิมให้สามารถให้บริการประชาชนได้โดยไม่กระทบถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพ และคำสั่งศบค. ในสถานการณ์ปกติ ทุกๆปี จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยนายจ้างและสถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานจะรับสมัครและสัมภาษณ์งานผู้สมัครงานภายในงาน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สมัครงานและสถานประกอบการในคราวเดียว แต่ปัจจุบันการจัดงานจำต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมากที่อาจสุ่มเสี่ยงกลายเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 อย่างไรก็ดีการส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และคนไทยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ เป็นหน้าที่สำคัญของเราที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำผ่านทางท่านสุชาติมาโดยตลอดว่า ต้องเปิดโอกาสให้กับคนหางานได้เข้าถึงตำแหน่งงาน นำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว คนไทยที่ประสงค์ทำงานต้องได้รับโอกาสสามารถเข้าถึงการจ้างงานที่สะดวกรวดเร็ว” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า การนัดพบแรงงาน Online ถือเป็นการจัดหางานรูปแบบใหม่ เป็นก้าวสำคัญที่เรายังไม่เคยทำมาก่อน ในนามของกรมการจัดหางาน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการมีงานทำของประชาชน โดยเฉพาะนายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าร่วมรับสมัครงาน รวมทั้งสื่อมวลชนที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารของงานให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของเราที่ทำงานอย่างหนักในสถานการณ์นี้ เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดที่มีความต้องการแรงงาน เตรียมไว้เพื่อผู้ที่กำลังมองหางาน คนตกงาน คนที่กำลังลำบากเพราะผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ได้มีโอกาสเข้าถึงงาน ได้มีงานทำ มีรายได้ ซึ่งหากมีผลตอบรับที่ดี ในอนาคตอาจมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าว ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผู้หางาน เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดที่ต้องการทำงานผ่านลิงก์ต่อไปนี้
จังหวัดอุดรธานี https://jobit.doe.go.th/udonthani2021
จังหวัดนครราชสีมา https://jobit.doe.go.th/korat2021
จังหวัดสมุทรปราการ https://jobit.doe.go.th/samutprakan2021
จังหวัดนนทบุรี https://jobit.doe.go.th/nonthaburi2021
จังหวัดปทุมธานี http://jobit.doe.go.th/Pathumthani2021
จังหวัดพิษณุโลก https://jobit.doe.go.th/phitsanulok2021
จังหวัดนครศรีธรรมราช https://jobit.doe.go.th/nakhonsi2021
จังหวัดเชียงราย http://chiangraijobonline.com
จังหวัดเชียงใหม่ http://cmidoejobonline.com/
หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th โดยคลิ๊กที่แบนเนอร์ นัดพบแรงงาน Online DOE Job Fair 2021 ซึ่งมีรายละเอียดงาน QR code และช่องทางติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด รวมทั้งคู่มือการลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการและผู้สมัครงานไว้ให้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Thailandplus │กระทรวงแรงงาน เปิดงาน “นัดพบแรงงาน Online” ชวนคนหางาน ร่วมงานรูปแบบใหม่

VTR กรมการจัดหางาน 2561


VTR กรมการจัดหางาน 2561

ที่อยู่ ที่พักอาศัย แรงงานไทยในอิสราเอล


ที่อยู่ ที่พักอาศัย แรงงานไทยในอิสราเอล

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment