การนวดไทยขั้นพื้นฐาน แผ่นที่ ๑ | แพทย์ แผน โบราณ

การนวดไทยขั้นพื้นฐาน แผ่นที่ ๑


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำนำ
คู่มือการนวดไทยขั้นพื้นฐานชุดนี้
จัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เป็นการรวบรวมนำเอาวิธีการนวดแผนไทยจากหลากหลายคำภีร์ทั้งจาก สมาคม มูลนิธิ
และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนวด
ประกอบกับการนำความรู้ทางสรีระวิทยามาศึกษาวิเคราะห์ ทดลองและประมวลเรียบเรียงจัดทำเป็นคู่มือ การนวดไทยขั้นพื้นฐานชุดนี้โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ การบรรเทาอาการความเจ็บปวดเมื่อยล้า การสร้างความผ่อนคลายและ ความปลอดภัยของผู้ถูกนวด นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสุขภาพของผู้นวดโดยมุ่งเน้นให้ผู้นวดใช้ท่าทางในการนวดเลือกใช้ส่วนต่างๆของร่างกายและใช้แรงนวดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งยังคำนึงถึงความง่ายในการเรียนการสอน
การจดจำของผู้นวดซึ่งเป็นคนตาบอด
จึงจัดเรียงลำดับท่าทางการนวดทั้งของผู้นวดและผู้ถูกงวดให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน ส่วนเนื้อหาอื่นๆที่นอกเหนือจากวิธีการนวดนั้น
คณะผู้จัดทำได้รวบรวมและ คัดกรองเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการปฎิบัติตัวของผู้นวด และความปลอดภัยของผู้ถูกนวดเป็นสำคัญ
อันได้แก่ จรรยาบรรณของหมอนวด คุณธรรม จริยธรรม ศิล และมาไรญาติของหมอนวด ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดประโยชน์ของการนวด เพื่อปลูกฝังให้คนตาบอดที่ศึกษาและจบออกไปเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดที่เป็นคนดีมีคุณภาพ ทั้งด้านความประพฤติ และฝีมือ เป็นที่ชื่นชม และยอมรับของคนทั่วไป ในสังคมมีอาชีพหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างเป็นสุขผู้บริหารศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะผู้จัดทำชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและสร้างเสริม กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ของคนตาบอด การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด วงการคนตาบอด ทั้งในประเทศและนานาชาติ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลทั่วไปในสังคม และประเทศ
การพัฒนาและการยกระดับ มาตรฐานการนวดไทย
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อไป

การนวดไทยขั้นพื้นฐาน แผ่นที่ ๑

จรรยาแพทย์แผนโบราณ


บรรยายโดย อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ โรงเรียน สิริภัจจ์ ออนไลน์ การแพทย์แผนไทย\r
โทร. 087=1639644 \r
\r
้http://www.siripatthaimedonlineschool.com

จรรยาแพทย์แผนโบราณ

อาณาจักรแห่งการช่วยเหลือ \”หมอเสือ\” โรงหมอยา ส.ศุภฤกษ์ รศ.๒๓๒


ทุกชีวิตมีค่า คนไม่มีเงินจริงๆมันมี ผมจึงรักษาฟรี! คนไม่มีเงิน เด็ก นักบวช
.
ศุภฤกษ์ ชาญเชิดศักดิ์ หรือที่ใครเรียกว่า (หมอเสือ) หมอพื้นบ้านที่สืบทอดศาสตร์การแพทย์แผนไทยจากบรรพบุรุษ คอยช่วยเหลือคนป่วยและผู้ที่หมดสิ้นความหวัง ให้มีสุขภาพดีขึ้น

การรักษา หมอเสือ จะใช้พืชสมุนไพรเท่านั้นโดยไม่คิดค่าตรวจวินิจฉัย และรักษาฟรีให้กับเสาหลักของครอบครัวที่ไม่มีเงิน เด็ก จนถึงนักบวชทุกศาสนา

\”สิ่งที่ผมได้ มันไม่สามารถบรรยายได้ แต่ผมรู้ว่าได้หลายสิ่ง และจะขอรักษาคนไปจนลมหายใจสุดท้าย\”
.
หมอเสือ หมอเสือศุภฤกษ์ ศุภฤกษ์ชาญเชิดศักดิ์ หมอพื้นบ้าน หมอเสือหมอพื้นบ้าน หมอสมุนไพรเด็กแนว หมอสมุนไพร หมอเด็กแนว
.
รับชมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆได้ที่
Facebook : Newsclear
Youtube : Newsclear
instagram : Newsclearvdo
Twitter : Newsclear_VDO
Website : newsclear.co

อาณาจักรแห่งการช่วยเหลือ \

โรคโบราณ|เผยตำราแพทย์สูตรโบราณต้านโควิด-๑๙|รายการคุณพระช่วย


ช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรอง ตอน โรคโบราณ
คุณพระเชี่ยว พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
พบกับรายการคุณพระช่วย
ได้ทางช่อง เวิร์คพอยท์ กดหมายเลข ๒๓
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.10 ถึง 10.10 น.
รายการคุณพระช่วยได้มีการอัดเทปออกอากาศล่วงหน้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ติดตามข่าวสารได้ที่
https://www.facebook.com/kunpratv
http://www.facebook.com/workpoint
เว็ปไซต์ http://www.workpointtv.com

โรคโบราณ|เผยตำราแพทย์สูตรโบราณต้านโควิด-๑๙|รายการคุณพระช่วย

เปิดสอนแพทย์แผนไทย ออนไลน์ (ฟรี)


โดย อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย siripatclinic@gmail.com/ http://www.siripatthaimedonlineschool… / โทร.0871639644,0864623562 ตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย

เปิดสอนแพทย์แผนไทย ออนไลน์ (ฟรี)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment