การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน. 2561

การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 ตุลาคม 2560

การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วน เกิดอะไรขึ้นหรือโพสต์นี้ของท่านอ้นคือนัยยะสำคัญ และ วงการพระสงฆ์เดือด


ท่านอ้นในหลวงรัชกาลที่สิบข่าวการเมือง
ด่วนเกิดอะไรขึ้นหรือโพสต์นี้คือนัยยะ และวงการพระสงฆ์เดือด

ด่วน เกิดอะไรขึ้นหรือโพสต์นี้ของท่านอ้นคือนัยยะสำคัญ และ วงการพระสงฆ์เดือด

กศน.อำเภอเมืองอ่างทองรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามนโยบายและจุดเน้นปี 2562


กศน.อำเภอเมืองอ่างทองขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ (ใช้เพื่อการศึกษาเทานั่น)

กศน.อำเภอเมืองอ่างทองรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามนโยบายและจุดเน้นปี 2562

หาข้อสอบ#แนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018 ว่าง3อัตรา2018


หาข้อสอบแนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018 ว่าง3อัตรา2018
สำนักงาน กศน.หนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1723 ธันวาคม 2561
รายละเอียดแนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.หนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1723 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.042412000
ประกาศรับสมัครแนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018
https://examhot.blogspot.com/2018/12/2561_11.html
แนะนำแนวข้อสอบ
สำนักงาน กศน.หนองคาย
แนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
ข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
นโยบายและจุดเน้น กศน. 2561
สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail [email protected]
แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้าแนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018
@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y
แนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018

หาข้อสอบ#แนวข้อสอบสำนักงานกศนหนองคาย2018 ว่าง3อัตรา2018

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 2561


สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 2561
สำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2430 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.หรือคุรุสภารับรอง
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 2430 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.045255001 ต่อ 106
ประกาศรับสมัคร
https://examhot.blogspot.com/2018/10/2561_26.html
แนะนำแนวข้อสอบ
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ความรู้ความสามารถทั่วไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
ข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. 2561
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
การเขียนโครงการ
ความรู้เรื่องการประสานงาน
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวอย่างแผนการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail [email protected]
แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า
@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 2561

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment