ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ | ศูนย์ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ พอ เพียง

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

Infographic สุขพอที่พ่อให้ ตอน : เกษตรทฤษฎีใหม่


จัดทำโดย : บริษัท อาตาปี จำกัด
หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ
โครงการ : พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ \”สุขพอที่พ่อให้ \”
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.ohm.go.th/
ปีที่จัดทำ : พ.ศ.2556

Infographic สุขพอที่พ่อให้ ตอน : เกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ: ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่


ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่มีนักพัฒนาชุมชนอิสระร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างซุ่มชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยได้รับคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้านตันแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโล่สิงห์ทองของกระทรวงมหาดไทย
จากแผนพัฒนาหมู่บ้านที่วางแนวคิดชุมชนพึ่งพาตัวเองเมื่อ 10 กว่าปีก่อน จึงเกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่หลากหลายขึ้นตามความฝัน ผ่านการจัดการชุมชนที่เป็นระบบ เน้นเรียนรู้ร่วมกันโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน ดึงปราชญ์ชาวบ้านขึ้นมาเป็นแกนนำส่งต่อความรู้ให้กับคนในชุมชน
วันนี้ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่ เป็นตัวอย่างชุมชนพึ่พาตัวเองตามวิถีพอเพียง มีผู้สนใจและนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศมาเยี่ยมชม เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บ้านเรือนของชาวบ้านจึกลายเป็น โฮมสเตย์ สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับทุกคน

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ: ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่

การดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.ก.


การดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.ก.

VTRขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง CNP


VTRขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง CNP

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment