ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 | สํานักงานชลประทานที่ 2

ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
1. สำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอและฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ
3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมสร้างอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง
4. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตสาอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2

ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2


ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 717 พฤษภาคม 2562
1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2. รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2
3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562
4. โครงการชลประทานลำปาง ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2

พนักงานราชการ กับ ข้าราชการ ต่างกันอย่างไร?


กด subscribe ช่องยูทูป เตรียมสอบบรรจุครู by ยอด
ติวสอบครู สอบท้องถิ่น ติวสอบครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ กับ ข้าราชการ ต่างกันอย่างไร?

แนะนำ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ปี 2563


แนะนำ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ปี 2563

สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตจังหวัดน่าน จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสา LMC ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จุดที่ 2 งานขุดลอกตะกอนฝายสา ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จุดที่ 3 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จุดที่ 4 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มี นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
จุดที่ 1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสา LMC ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสา LMC ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา ซึ่งระบบส่งน้ำฝายสา LMC ปัจจุบันในช่วงปลายคลองยังเป็นคลองดินธรรมชาติมีสภาพเป็นคลองดิน ตื้นเขินไม่เหมาะสมต่อการส่งน้ำ มีวัชพืชขึ้นปกคลุมในคลอง เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำทำให้การส่งน้ำไม่มีประสิทธิภาพเกิดการสูญเสียน้ำระหว่างทาง และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับน้ำไม่ทั่วถึง จึงมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้สามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีความเข้มแข็งและมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์
จุดที่ 2 งานขุดลอกตะกอนฝายสา ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา และ จุดที่ 3 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำส่วนใหญ่จะประสบปัญหาน้ำสำหรับทำการเกษตรซึ่งราษฎร มีความต้องการใช้น้ำจากคลองส่งน้ำฝั่งขวาของฝายสาแต่ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากคลองส่งน้ำ 1L, 4L, 5L และ 6LRMC เป็นคลองดินมีการรั่วซึมของน้ำสูงเป็นสาเหตุทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการร้องขอให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สายขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้สามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ 4 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา เป็นงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำ ด้วยการนำน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้กับราษฎรบ้านน้ำปั้วหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จำนวน 426 ครัวเรือน ประชากร 1,603 คน ได้มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ติดตามงานทั้ง 4 จุด ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป

สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment