งานการศึกษาเอกชน | การศึกษาเอกชน

งานการศึกษาเอกชน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การแสดงนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่อำนาจเจริญ

งานการศึกษาเอกชน

การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้


สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้
(25 มีนาคม 2564) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมการประชุม
ดร.อรรถพล กล่าวว่า การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท และผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศ
การจัดการศึกษาเป็นบริการสาธารณะ เป็นหน่วยงานทางปกครอง ประเภทหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง และเป็นโรงเรียนทางเลือกเนื่องจากมีความหลากหลาย นักเรียนและประชาชนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ เราจึงต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนว่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีความชำนาญตามสาขาวิชาที่เรียนต่อไป ดร.อรรถพล กล่าว
สำหรับการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 2526 มีนาคม 2564 โดยมีพิธีมอบโล่ และประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และการจัดนิทรรศการการนำเสนอแพลทฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ Online จากพันธมิตร 10 ราย ที่เข้าร่วมจัดการศึกษา Online ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.

การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้

หลักสูตรระยะสั้น การศึกษาเอกชนนอกระบบ (NFPE)


เพื่อการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 หลักสูตรระยะสั้นของการศึกษาเอกชนนอกระบบ (NFPE) คือคำตอบในการขับเคลื่อนประเทศ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการศึกษานอกระบบ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0899569116 , 0532429457

หลักสูตรระยะสั้น การศึกษาเอกชนนอกระบบ (NFPE)

งานวันการศึกษาเอกชน 2559 – Presentation


งานวันการศึกษาเอกชน 2559 - Presentation

การเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ผมได้ยื่นกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องด้วยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน​ภาคใต้​กับ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลามีโรงเรียนเอกชนมากไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นในประเทศไทย ประมาณได้ว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นโรงเรียนเอกชนมากกว่าโรงเรียนของทางรัฐบาล
มีบุคลากรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการศึกษาของเอกชนเพียง 258 คนที่เป็นพนักงานราชการทั่วไป กับข้าราชการอีก 140 ท่าน รวมแล้วประมาณ 398 ท่าน มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนสถานศึกษา 3,357 โรง จำนวนนักเรียน 510,317 คน และจำนวนบุคลากร 500,000 คนที่จะต้องรับผิดชอบ จึงไม่สามารถที่จะให้บริการกับทางโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำนักงานการศึกษายังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมี แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้
ผมจึงตั้งกระทู้ถามเพื่อต้องการทราบว่า…
1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะดำเนินการให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร
2. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะดำเนินการให้มีการเปิดสอบบรรจุเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการของสำนักงานการศึกษาเอกชนชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียด​
ติดตามคำตอบได้ตามลิ้งค์​ข้างล่างนี้ครับ
https://youtu.be/R3FIEKAVipQ
ท​นายอา​ดิ​ลัน​
บทบาทสภาผู้แทนราษฎร

การเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment