งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร | การส่งเสริมการเกษตร | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

by Sunan Preeda

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร | การส่งเสริมการเกษตร.

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

READ  LINE: ดาวน์โหลดและติดตั้ง LINE บนคอมพิวเตอร์ (windows 7 ) | โหลดไลน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร.

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การส่งเสริมการเกษตร.

เพื่อแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเกินความจำเป็น จึงเกิด “โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี” เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน” โดยคาดว่ารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลได้ด้วยศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ ก.) และแปลงขนาดใหญ่ ส่วนพื้นที่อื่นๆ สามารถรับชมต่อได้ทั้งหมด 10 ตอน ในคลิปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร.

READ  *พุทธวจน เวียนเกิด เวียนตาย | คว่ำตายหงายเป็น | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Erynkruegermekash.com/movie

>>https://erynkruegermekash.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

READ  GunBusters: AK-103 | sr1

การส่งเสริมการเกษตร – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#งานวจยและพฒนารปแบบสงเสรมการเกษตร.

กรมส่งเสริมการเกษตร,สำนักงานเลขานุการกรม,ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร,ศพก,แปลงใหญ่,ส่งเสริมเกษตรแบบมีส่วนร่วม,วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร,ส่งเสริมการเกษตร

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร

การส่งเสริมการเกษตร.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ การส่งเสริมการเกษตร นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

You may also like

4 comments

รถเมล์ หรรษา 31/08/2021 - 01:07

ดีจังค่ะ

Reply
Abdulhagi Putah 31/08/2021 - 01:07

https://youtu.be/cN1-VPH36Zg เราอยากให้รัฐบาล ส่งเสริม การปลูกเกษตร แบบใหม่ ให้องค์กรระหว่างชุมชน ระหว่างตำบล สร้างโรงเรือน ปลูกพัก ตำบล 500000 บาท ในการสร้างโรงเรือน เพื่อ เกษตรกร มีการจ้างงาน สุขภาพที่ดี มี สหกรณ์ ซื้อสินค้าเกษตร ราคาสูง https://youtu.be/opvCf5-LZZM
https://youtu.be/ZuzZXT3A1aQ

Reply
Sky Narak 31/08/2021 - 01:07

ดีมากครับ

Reply
สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร 31/08/2021 - 01:07

ในคลิปมี 10 ตอน ประกอบด้วย
1.แนะนำโครงการ ได้แก่ ความสำคัญและปัญหา/วัตถุประสงค์/วิธีการดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ได้แก่ การคัดเลือกพื้นที่ คน สินค้า และจัดทีมแบ่งบทบาทการทำงาน
3.การวิเคราะห์ปัญหา/ค้นหาโจทย์ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหา
4.จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 5 เวที
4.1)วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต
4.2)วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด และการเชื่อมโยงตลาด
4.3)ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวางแผนทดสอบเทคโนโลยี
4.4)ถ่ายทอดความรู้ /ตรวจสอบย้อนกลับและวางแผนการศึกษาดูงาน
4.5)สรุปผล/คืนข้อมูล
5.การศึกษาดูงานอย่างมีส่วนร่วม
6.การเชื่อมโยงตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับ
7.การคัดเลือกเทคโนโลยี
8.การทำแปลงทดสอบเทคโนโลยี
9.สรุปผลโครงการวิจัย
10.การคืนข้อมูล

Reply

Leave a Comment