ซอประวัติครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา | ครูบาวงศ์

ซอประวัติครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ซอพื้นเมือง เรื่อง มหาเถรประวัติหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผลงานลำดับที่ ๓๓ ในโครงการสืบสานตำนานซอพื้นเมือง สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ
โดย อาจารย์ขวัญชัย สุรินทร์ศรี
ข้อมูลเนื้อหาของซอพื้นเมือง เรื่อง มหาเถรประวัติหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยสังเขป กล่าวถึง มหาเถรประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา (หลวงปู่ครูบาเจ้าวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งพระคุณท่านเป็นศิษย์ผู้เคยรับใช้ใกล้ชิดและสืบทอดปฏิปทาของพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณแห่งล้านนาไทย อาทิ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ครูบาเจ้าพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นต้น ทั้งได้เคยร่วมสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาร่วมกับครูบาเจ้าศรีวิชัย ตลอดถึงได้เคยต้องอธิกรณ์ร่วมกับสานุศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยเมื่อคราวโดนกลั่นแกล้ง กระทั่งต้องลาสิกขาออกมานุ่งผ้าขาวชั่วคราว นอกจากนั้นพระคุณท่านยังได้ตั้งต้นเป็นประธานในการบูรณะ ก่อสร้าง วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้อนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนชาวกระเหรี่ยงที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ มาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนกระเหรี่ยง ซึ่งยังคงสืบสาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กระเหรี่ยงผู้ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและคำสอนของครูบาเจ้าชัยยะวงศา โดยสร้างเป็นหมู่บ้านอยู่รายรอบวัดพระพุทธบาทห้วยต้มในปัจจุบัน

ซอประวัติครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

ครบรอบ18ปี เปลี่ยนผ้าครองสรีระ(ครูบาเจ้าวงศ์) อ.ลี้ จ.ลำพูน


ศรัทธาสาธุชน และ คณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ ทั้งพระสงฆ์ สามเณรนับหมื่นคน ต่างทยอยพากันเดินทางมายังวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน แห่งนี้ เพื่อร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา หรือ ครูบาวงศ์ ที่มรณะภาพไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤกษาคม พ.ศ.2543 นานถึง 18 ปี แต่สังขารไม่เน่าเปื่อย
ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา จึงได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคม
ในปีนี้บรรยากาศภายในงานคึกคักเช่นเคย มีการประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งทำบุญตักบาตร การสวดมาติกา การสวดพระอภิธรรมถวายครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา การแสดงพระธรรมเทศนา และมีการทำบุญตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ยังมีการแห่ผ้าไตรชุดใหม่ ที่ไว้สำหรับเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา และต้นไทยทาน แห่ไปรอบหมู่บ้าน และรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่ศรัทธาสาธุชน และ คณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกระทำกันอย่างยิ่งใหญ่
เสียสาธุดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ เมื่อถึงพิธีสำคัญ คือพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มารอสักการะ สรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของครูบาเจ้าฯ ที่บรรจุอยู่ในโล่งแก้ว โดยมีพระครูพินิจสารธรรม เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นองค์ประธาน ในพิธีกระทำด้วยความนอบน้อม แสดงถึงความเคารพนับถือ ที่มีต่อครูบาเจ้าฯ
ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา มรณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤกษาคม พ.ศ.2543 ในปีนั้นตรงกับวันวิสาขะบูชา รวมสิริอายุได้ 87 ปี 67 พรรษา เป็นที่ความเคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างมาก ครูบาเจ้าฯเป็นพระปฏิบัติดี อยู่ในศีลอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ขณะที่ครูบาเจ้าฯยังมีชีวิตอยู่ ได้ตั้งกฎกับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงปะกาเกอะญอ ให้สาบานว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ และจะกินมังสวิรัติตลอดไป ซึ่งชาวบ้านก็ได้กระทำตาม ที่ผ่านมาครูบาเจ้าฯได้สร้างวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม สร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย และ สร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถานไว้อีกมากมาย ทั้ง ปลุกจิตศรัทธาให้คนในชุมชนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม สอนให้ชาวบ้านเลิกฆ่าสัตว์ ด้วยแรงศรัทธาทำให้ชาวบ้านไม่ทานเนื้อสัตว์และรักษาศีลกันทั้งหมู่บ้าน มาจนถึงปัจจุบัน

ครบรอบ18ปี เปลี่ยนผ้าครองสรีระ(ครูบาเจ้าวงศ์) อ.ลี้ จ.ลำพูน

ฟังแล้วมีโชค! ฟังแล้วรวย! เป็นมงคลชีวิต ครูบาบุญชุ่ม


ครูบาบุญชุ่ม
เจริญพุทธมนต์บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า
ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่งโกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
ความสำคัญวันอาสาฬหบูชา
อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ
1.เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้
2.เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ
3.เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ
จัดทำโดย กายสิทธิ์ชาแนล
ลิขสิทธิ์วีดีโอนี้เป็นของกายสิทธิ์ชาแนลอุดรธานี
…………………………………
ติดตาม
เว็บไซด์:www.kayasit.org
Youtube: www.youtube.com/kayasitchannel
Blog: mckayasit.blogspot.com
Line ID: @parotkayasit

ฟังแล้วมีโชค! ฟังแล้วรวย! เป็นมงคลชีวิต ครูบาบุญชุ่ม

เปิดบันทึกตำนาน ตอน ครูบาชัยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน


พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ หรือ ครูบาชัยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
หลวงปู่ครูบาชัยะวงศา อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีครูบาพรหมจักร วัดพระบาทตากผ้า เป็นพระอุปัฌาย์ อยู่ปฏิบัติศึกษาธรรมกับครูบาพรหมจักรได้ระยะหนึ่งจึงออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆทั้งลาวและพม่า
เมื่อหลวงปู่อายุได้ 22 ปี ท่านได้เดินทางไปหาครูบาศรีวิชัย พร้อมกับพวกกระเหรี่ยงที่เป็นศิษย์ของท่านเพื่อช่วยครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ในครั้งนั้น ครูบาศรีวิชัยได้เมตตาให้ท่านเป็นกำลังสำคัญทำงานร่วมกันตลอดเวลาการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพทุกข์ยากลำบากมากเพราะถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่นที่ไม่เข้าใจและอิจฉาริษยา ในเวลาต่อมาท่านได้ถูกจับสึกในข้อหาที่ท่านเป็นศิษย์ที่ปฏิบัติเชื่อฟังครูบาศรีวิชัย ซึ่งขณะนั้นได้ถูกจับมาสอบสวนอธิการที่กรุงเทพ หลวงปู่ครูบาชัยะวงศาไม่ยอมสึก แต่คณะสงฆ์ไม่ให้ห่มผ้าเหลือง ท่านจึงหาผ้าขาวมาห่มแบบสงฆ์แทน
ครูบาชัยะวงศาเป็นพระนักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ในบางครั้งขณะนั่งสมาธิอยู่นั้นไฟที่ก่อไว้ลุกไหม้จีวรของท่านไปตั้งครึ่งค่อนตัวท่านยังไม่รู้สึกตัวเลย เมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วท่านต้องดับไฟที่ลุกไหม้อยู่นั้นอย่างรีบด่วน ทำให้ต้องครองจีวรขาดผืนนั้นไปจนกว่าจะเดินทางไปพบหมู่บ้านท่านก็จะนำผ้าที่ชาวบ้านถวายให้มาต่อกับจีวรผืนเก่าที่เหลืออยู่นั้น ในบางครั้งท่านจะนำผ้าบังสกุลที่พบในระหว่างทางมาเย็บต่อกับจีวรที่ขาดอยู่
สามารถติดตามรายการ\”เปิดบันทึกตำนาน\”ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble

เปิดบันทึกตำนาน ตอน ครูบาชัยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

หลวงพ่อและหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม


ลิขสิทธิ์ของวิดีโอชุดนี้เป็นของวัดท่าซุง(วัดจันทาราม) จ.อุทัยธานี ได้นำลงยูทูปเพื่อให้ชมกันเป็นธรรมทาน
ท่านใดที่ก๊อปปี้คลิปวิดีโอชุดนี้เพื่อนำไปโหลดลงยูทูปซ้ำอีกครั้งขอให้ช่วยอ้างอิงถึงลิขสิทธิ์วิดีโอชุดนี้ว่าเป็นของวัดท่าซุงด้วยนะครับ

หลวงพ่อและหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment