ด่วน ชัดเจนแล้วผู้ที่โดนกักตัวจากโควิด 19 ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือนายก อบต.ได้ | คู่มือ อบรม อ สม

ด่วน ชัดเจนแล้วผู้ที่โดนกักตัวจากโควิด 19 ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือนายก อบต.ได้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หากผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกักหรือกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีมาตรการต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรนั้น
การหาเสียงเลือกตั้งการเมืองและการเลือกตั้งเลือกตั้ง อบต.เลือกตั้งนายก อบต.ข้อควรรู้สำหรับผู้สมัคร อบต.เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งสามาชิก อบต.การเมืองและการเลือกตั้งคุณสมบัติของผู้สมัครนายก อบต.คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.ความรู้สำหรับผู้สมัคร อบต.เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งการหาเสียงเลือกตั้งติดโควิดสมัครเลือกตั้งได้ไหม
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=AN7BjKSR2CY\u0026list=PL6HVBReQ9q0OJ7js2y9qVorVRvRlqGNKn

ด่วน ชัดเจนแล้วผู้ที่โดนกักตัวจากโควิด 19 ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือนายก อบต.ได้

เตรียมเพิ่มค่าตอบแทน อสม. 2,500-10,000 บาท


เตรียมเพิ่มค่าตอบแทนอสม. โดยค่าตอบแทนจะเริ่มตั้งแต่ 2,50010,000 บาท ตามความชำนาญของแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมอสม.ให้มีประสบการณ์ความชำนาญก่อนเพิ่มค่าตอบแทน
อสม.,เพิ่มค่าตอบแทนอสม,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เตรียมเพิ่มค่าตอบแทน อสม. 2,500-10,000 บาท

อบรม อสม. รุ่น 3 เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท


เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )

อบรม อสม.  รุ่น 3 เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท

หลักสูตรมาตรฐานการเป็น อสม.ที่ทุกคนต้องรู้


หลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรมอสมใหม่ มีเนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 2 หมวดได้แก่
1. หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาหลักมี 8 วิชาได้แก่
1.1 วิชาสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพ
1.2 วิชาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
1.3 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสม
1.4 วิชาสุขภาพดีมีสุข
1.5 วิชาการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็น
1.6 วิชาการสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน
1.7 วิชาการจัดทำแผนโครงการของชุมชน
1.8 วิชาการบริหารจัดการ
2.หมวดวิชาเลือก
สอนตามสภาพปัญหา และความจำเป็น ของพื้นที่

หลักสูตรมาตรฐานการเป็น อสม.ที่ทุกคนต้องรู้

อบรม อสม.กาฬสินธุ์ บอกต่อ ATK


อสม.บอกต่อATK Covid19
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมกับกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สสจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง”
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประสิทธิ์ สงกันหา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง” กล่าวรายงานโดยนายวรชาติ จำเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีรูปแบบการฝึกอบรม สาธิต ปฎิบัติจริง และระบบการประชุมทางไกล WebEx ส่งสัญญาน 18 อำเภอ
ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายบุรินทร์ จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ บรรยายเรื่อง \”การกระจายชุดตรวจโควิด19 ผ่าน Application เป๋าตัง\” และ บรรยายพร้อมสาธิต \”การใช้ชุดตรวจโควิด19(ATK)\” โดยนางสาววานิช รุ่งราม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาววิลาวัลย์ มหาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้ อสม. สามารถใช้ชุดทดสอบ ATK ด้วยตนเองได้ และสามารถนำความรู้ไปแนะนำให้แก่ประชาชนในการใช้ชุดทดสอบ ATK ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอสม.ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน ที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน ของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว เพื่อลดการแพร่เชื้อในครอบครัวและชุมชน
ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพด้านประชาชนรายอำเภอ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 50 คน และผ่านระบบ webex 18 อำเภ อร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญ ที่สามารถช่วยคัดกรอง ค้นหา ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชน รวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนต่อไปได้
ติดตามเพิ่มเติมที่นี้

อบรม อสม.กาฬสินธุ์ บอกต่อ ATK

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment