ถมดินสร้างบ้าน​ | ถมดินพื้นที่ 2 งาน สูงขึ้น 1.2 เมตร ต้องใช้ดินกี่รถ ใช้เงินกี่บาท | สำนักงาน จัดหา งาน พื้นที่ 3

ถมดินสร้างบ้าน​ | ถมดินพื้นที่ 2 งาน สูงขึ้น 1.2 เมตร ต้องใช้ดินกี่รถ ใช้เงินกี่บาท


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การถมดินเพื่อเตรียม​สร้างบ้าน​ พื้นที่ขนาดประมาณ 2 งาน ถมสูงขึ้น 1.2 เมตร ต้องใช้ดินกี่รถ และใช้เงินกี่บาท
: ถมที่ขนาดพื้นที่ประมาณ​ 2 งาน ให้สูงขึ้นจากพื้นดินเดิม 1.2 เมตร ใช้ดิน ทั้งหมดประมาณ 270 ​300 รถ
: ใช้เงินทั้งค่าถมดินและค่าเกลี่ยดิน รวมทั้งหมดประมาณ 61,000 บาท (งบประมาณ​ขึ้นอยู่กับราคาค่าขนดินต่อเที่ยวของแต่ละพื้นที่ครับ)
ถมดินสร้างบ้าน
ถมดิน
การถมดินเตรียม​สร้างบ้าน​

ถมดินสร้างบ้าน​ | ถมดินพื้นที่ 2 งาน สูงขึ้น 1.2 เมตร ต้องใช้ดินกี่รถ ใช้เงินกี่บาท

“ฟังย้อนหลัง วิทยุแรงงาน ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางาน/ตำแหน่งงานว่าง / 1 ภูมิปัญญา/โครงการ 3ม.


“ฟังย้อนหลัง วิทยุแรงงาน ทาง อสมท พะเยา 97.25 MHz วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.0014.00 น. ประเด็น ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 / ตำแหน่งงานว่าง / เก็บตก กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา การเลี้ยงควายไทย และ สมุนไพรพื้นบ้าน / โครงการ 3 ม. โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา”

“ฟังย้อนหลัง วิทยุแรงงาน ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางาน/ตำแหน่งงานว่าง / 1 ภูมิปัญญา/โครงการ 3ม.

แรงงานไทยในเกาหลี รายได้เดือนละแสน/2คน🇰🇷📽


ฝากติดตามพวกเราให้เยอะๆด้วยนะครับ🙏🙏

แรงงานไทยในเกาหลี รายได้เดือนละแสน/2คน🇰🇷📽

DTI ดำเนินการทดสอบจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. แบบ DTI-2 ระยะยิง 30 กม. เป็นผลสำเร็จ


DTI ดำเนินการทดสอบจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. แบบ DTI2 ระยะยิง 30 กม. เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้การดำเนินการทดสอบ เป็นไปตามมาตรการควบคุมการระบาดของ covid19 อย่างเคร่งครัด
DTI โดยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI2 ดำเนินการยิงทดสอบจรวด DTI2 ขนาด 122 มม. ระยะยิง 30 กม. เพื่อทดสอบดินขับจรวด ท่อจรวด โปรแกรมอำนวยการยิงและหัวรบจรวด ซึ่ง สทป. วิจัยพัฒนาขึ้นเองในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์
ซึ่งการทดสอบนี้เป็นไปตามขั้นตอนการวิจัย โดยทำการยิงจริงที่ระยะ 19 กม. จำนวน 10 นัด มีทั้งการยิงแบบทีละนัด และแบบซัลโว 3 นัด ทำการยิงจากรถฐานยิง DTI2 ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการทดสอบจรวด โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่สนามทดสอบ ยุทโธปกรณ์ และการสนับสนุนต่างๆ จากศูนย์การทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ และกรมสรรพาวุธทหารบก ผลการทดสอบประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จรวดกระทบในพื้นที่เป้าหมายที่ได้ตามที่คำนวณไว้ ณ สนามยิงกระปืนใหญ่กระสุนพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. แบบ DTI2 เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 มม. แบบอัตตาจร ระหว่างกองทัพบกและ สทป. เพื่อให้ สทป. มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องส่งมอบ ให้ ทบ. นำไปใช้งาน โดยใช้ศักยภาพด้านการผลิตและองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาจรวดซึ่งได้รับจากโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI1 และ DTI1G ในผลิตจรวดขนาด 122 มม. ขึ้นในประเทศ และให้สามารถใช้งานกับระบบจรวดหลายลำกล้องที่กองทัพบกมีใช้งานและประจำการอยู่ ซึ่ง DTI ได้ใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ที่มีในการพัฒนาจรวดขนาด 122 มม. ขึ้นในประเทศด้วยฝีมือของนักวิจัยไทยจนเป็นผลสำเร็จ โครงการนี้จะทำให้กองทัพบกมีจรวดที่มีสมรรถนะทัดเทียมกับจรวดที่จัดหาจากต่างประเทศใช้งานได้ตลอดทั้งปี ทั้งการใช้งานทางยุทธการและการฝึกตามระยะยิงและจำนวนที่ต้องการ ในราคาที่ประหยัดกว่า และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเต็มรูปแบบ

DTI ดำเนินการทดสอบจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. แบบ DTI-2 ระยะยิง 30 กม.  เป็นผลสำเร็จ

โรงทาน สำหรับช่วยพี่น้องแรงงาน ทุกเชื้อชาติ


1.สรุปประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงาน ตามมติครม. 13 กรกฎาคม 2564กลุ่ม MoU ททางานครบ4 ตงแตวนท1 พ.ย. 256331 ธันวาคม 2564
1.ต้องขออนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานเดิมจะหมด
2.ให้มีสิทธิอยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ และตรวจลงตราวีซ่าให้เสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยจะต่อวีซ่าได้ไม่เกิน2 ปี นักจากวันที่วีซ่าเดิมหมดอายุ
3.ในกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุก่อนให้ไปดำเนินการจัดทำเล่มใหม่ให้เรียบร้อยก่อนตรวจลงตราวีซ่าภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
กลุ่ม MoU ครบ 2 ปี ตงแตวนท1 มกราคม 2564 –3 สิงหาคม 2564 (วนกอนวนทประกาศมผลบังคับใช้)
1.ให้ยื่นขออนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมจะหมดอายุ
2.ให้สิทธิอยู่ต่อเป็นกรณีพิเศษอีก 6 เดือน
เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่า
3.ในกรณีที่วีซ่าหมดหลังจากประกาศนี้ใช้ ให้อยู่ต่อพิเศษอีก 6 เดือนหลังจากวันที่วีซ่าเดิมหมด เพื่อตรวจสุขภาพและต่อวีซ่ากลุ่มมติครม. 20 สิงหาคม 2563
1.ให้ยื่นขออนุญาตทำงาน(ยื่น บต. 50+จ่ายค่าใบอนุญาตทำงาน) ก่อนวันที่ใบอนุญาตท างานเดิมจะหมด (ก่อน 31 มีนาคม 2565) โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
2.สำหรับคนที่ยื่นไม่ทันหรือจะยื่นขออนุญาต
ทำงานกับนายจ้างใหม่หลังจากฉบับเดิมหมด
ให้ยื่นภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมหมด
3.การยื่นขออนุญาตทำงานยื่นได้ทั้งทางออนไลน์ หรือยื่นด้วยตัวเองที่จัดหางาน
4.โดยจะต้องตรวจสุขภาพและตรวจลงตราวีซ่าให้เสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
และนำหลักฐานยื่นกับทางจัดหางานเพื่อออกใบอนุญาตทำงานใหม่ ไม่เช่นนั้นใบอนุญาตทำงานจะถูกยกเลิก
5.ให้คนงานที่ต้องเข้าประกันสังคมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับคนที่สิทธิรักษาพยาบาลยังไม่เกิดจะต้องซื้อประกันสุขภาพกับทางรพ. หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชนโดยประกันจะต้องมีสิทธิไม่น้อยกว่าประกันสุขภาพ สำหรับกิจการที่ไม่เข้าประกันสังคมจะต้องซื้อประกันสุขภาพกับทางรพ.เท่านั้น
6.คนงานสามารถทำงานได้ทุกประเภทยกเว้นงานห้ามไม่ให้คนต่างด้าวทำเช่นเดียวกับกลุ่มแรงงาน MoU
7.ถ้าออกจากนายจ้างเดิมหรือย้ายนายจ้างจะต้องหานายจ้างใหม่ภายใน 60 วัน สำหรับแรงงานในกิจการประมงทะเลสามารถเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกิน 3 คน
8.ในการขออนุญาตท างานในครั้งแรกให้ยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องแจ้งเข้า และให้ถือว่าการขออนุญาตทำงานเป็นการแจ้งเข้าทำงานของคนงาน
กลุ่มมติครม. 4 สิงหาคม 2563
1.ให้คนงานกลุ่มมติครม. 4 สิงหาคม 2563 ที่ได้ยื่นขออนุญาตท างาน (บต. 23) แล้ว ให้อยู่เป็นกรณีพิเศษได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม2565โดยให้
•ตรวจโรคต้องห้ามตามกฎหมาย•กรณีกิจการที่จะต้องเข้าประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ในกรณีที่สิทธิรักษาพยาบาลยังไม่เกิดขึ้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพจากรพ. หรือซื้อประกันสุขภาพเอกชนจากบริษัทประกันโดยสิทธิจะต้องไม่น้อยกว่าสิทธิประกันสุขภาพ
•กรณีที่เป็นกิจการที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคมให้ซื้อประกันสุขภาพกับรพ.รัฐ
•เมื่อตรวจสุขภาพแล้วให้ยื่นขอใบอนุญาตกับทางจัดหางาน•ไปจัดท าบัตรชมพูให้เสร็จภายใน 31 มีนาคม 2565 2.สำหรับคนงานที่ได้รับใบอนุญาตทำงานจนถึง วันที่ 31 มีนาคมแล้ว ถ้าจะทำงานต่อให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน(บต.50)ก่อนวันที่ใบอนุญาตทำงานเดิมจะหมดในกรณีที่ยื่นไม่ทันหรือจะขอ
อนุญาตทำงานกับนายจ้างใหม่ ให้ยื่นขออนุญาตทำงานภายใน 60 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุโดยสามารถยื่นได้ทั้งในระบบออนไลน์และยื่นโดยตรงที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่
3.เมื่อยื่นขออนุญาตทำงานแล้วจะต้องยื่นขอวีซ่าให้เสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำหรับคนที่หนังสือเดินทางหมดอายุให้ไปดำเนินการต่อหรือทำใหม่ให้เสร็จก่อนยื่นขอตีวีซ่า
4.สำหรับคนที่ได้รับวีซ่าถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือ 31 มีนาคม 2565 ให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565โดยจะต้องขอต่อวีซ่าให้เสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ในกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุให้จัดการขยายหรือทำใหม่ให้เสร็จก่อนขอต่อวีซ่าโดยจะได้วีซ่าจะให้อยู่จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
5.หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วให้ไปขอท าบัตรชมพู
6.คนงานที่ได้รับอนุญาตทพงานแล้ว สามารถทำงานให้ทุกประเภท ยกเว้นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เช่นเดียวกับแรงงานกลุ่ม MoU
7.คนงานที่ออกจากนายจ้างเดิมหรือต้องการจะเปลี่ยนนายจ้างจะต้องหานายจ้างใหม่ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากนายจ้างเดิม สำหรับแรงงานในกิจการประมงทะเลสามารถเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกิน 3 คน
8.ในการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานนายจ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งเข้า และให้ถือว่าการขออนุญาตทำงานเป็นการแจ้งเข้าทำงานของคนงาน
9.สำหรับผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 18 ปีให้มีสิทธิอยู่เหมือนพ่อแม่ ส าหรับผู้ติดตามที่อายุเกิน 18 ปี หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะต้องยื่นขออนุญาตท างานกับนายจ้างภายใน 60 วันก่อนวันที่อายุครบ 18 ปี แต่ถ้ามีเวลาท าไม่ถึง 60 วัน ให้ขยายให้ครบ 60 วันกลุ่มแรงงานทำใบอนญาตทำงานตามผลของกฎหมาย(แรงงานทหลุดระบบหลังจากได้รับอนุญาตทำงาน)
กลุ่มเป้าหมายตามประกาศ1.กลุ่มแรงงาน MoU และกลุ่มมติครม. 20 สิงหาคม2562 ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดตาม ม.50 ม.53 (เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ เปลี่ยนนายจ้างไม่ทัน) หรือ ม. 55 (ต่อใบอนุญาตทำงานไม่ได้ ต่อ

โรงทาน สำหรับช่วยพี่น้องแรงงาน ทุกเชื้อชาติ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment