ธรรมะก่อนนอน พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

ธรรมะก่อนนอน พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

ธรรมะก่อนนอน พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

ประวัติพระพุทธเจ้า | พุทธประวัติ | ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน | วิสาขบูชา


ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ นิพพาน
สัปดาห์วิสาขบูชา ๒๕๖๔
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๖ ภาคเช้า
ประวัติพระพุทธเจ้า
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
ประสูติ
ตรัสรู้
อวิทูเรนิทาน
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
เล่มที่ ๕๕ หน้า ๘๐ ๑๒๔
(เรียบเรียงเนื้อความโดย มูลนิธิธัมมาภิสมโย)
ปรินิพพาน
มหาปรินิพพานสูตร
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง
เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๖๗๑๖๒
(คัดเลือกเนื้อความโดย มูลนิธิอุทยานธรรม)

00:22 ตอนที่ ๑ ประสูติ
04:38 พระอาสภิวาจา
09:04 ตอนที่ ๒ ตรัสรู้
20:02 มหาสุบิน ๕ ประการ
21:09 อธิษฐานถาดทองคำ
22:03 อธิษฐานความเพียร
22:58 เผชิญมาร
27:58 พุทธอุทานคาถา
28:56 ตอนที่ ๓ ปรินิพพาน
32:49 จงมีธรรมเป็นเกาะ
36:14 อานุภาพของอิทธิบาท ๔
40:52 มารทูลขอให้ปรินิพพาน
45:31 ทรงปลงอายุสังขาร
47:08 อภิญญาเทสิตธรรมกถา
51:06 จตุราริยธรรมกถา
55:42 นายจุนทกัมมารบุตรถวายบิณฑบาต
01:01:32 สุภัททปริพาชก
01:13:33 ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
01:19:27 พระปัจฉิมวาจา
01:20:05 เสด็จปรินิพพาน

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🙏 กดติดตามมูลนิธิอุทยานธรรม \r
http://bit.ly/2VRwhuZ\r
\r
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸\r
มูลนิธิอุทยานธรรม\r
Website : http://www.uttayarndham.org\r
YouTube : http://www.youtube.com/c/UttayarndhamOrgPage\r
SoundCloud : http://www.soundcloud.com/uttayarndham\r
Facebook : https://www.facebook.com/uttayarndham\r
Instagram : https://www.instagram.com/uttayarndham\r
Twitter : https://twitter.com/uttayarndham\r
Line @ : @uttayarndham หรือ http://line.me/ti/p/@uttayarndham\r
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

ประวัติพระพุทธเจ้า | พุทธประวัติ | ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน | วิสาขบูชา

พุทธประวัติ ชุดสมบูรณ์ที่สุด ฉบับท่านพระพุทธทาสภิกขุ Ep.1 ตอนที่1-7


พุทธประวัติ ตอนที่ 1 – 7
ฉบับท่านพุทธทาส
ให้เสียงโดย สุชาโต
ตอนที่ 1 กำเนิดพระสิทธัตถะ
ตอนที่ 2 วัยกุมาร
ตอนที่ 3 ในวัยรุ่น
ตอนที่ 4 ในวัยหนุ่ม
ตอนที่ 5 ความเบื่อหน่าย
ตอนที่ 6 การสละโลก
ตอนที่ 7 พระมหากรุณาคุณ
หนังสือเสียงพุทธประวัติชุดนี้ จัดทำขึ้นจากต้นฉบับที่ท่านพุทธทาสได้แก้ไขปรับปรุงขึ้นจากพุทธประวัติต่างประเทศ ซึ่งแต่งโดยท่านภิกษุสีลาจาระ (J.F.Mc Kechnie) ซึ่งท่านให้การยอมรับและเคารพต่อความสามารถในการประพันธ์ โดยพิจารณาแก้ไขส่วนมกพร่องเพียงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เป็นหนังสือพุทธประวัติที่สมบูรณ์เหมาะสม
หนังสือเสียงพุทธประวัตินี้เป็นการแสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตลอดจนพุทธกิจ พุทธคุณไว้ครบถ้วน นับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ลำดับความได้ชัดเจน ใช้ภาษาที่งดงาม บรรยายพุทธจริยาได้แจ่มชัด จนผู้ฟังเกิดความชาบซึ้งขึ้นในจิตใจ และน้อมนำเอาหลักคำสอน ตัวอย่างอันดีงาม มาปฏิบัติเป็นหลักดำรงตนตามแนวทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดทำ ขอกราบขอบพระคุณ คุณเมตตา พานิช แห่งธรรมทานมูลนิธิเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาอนุญาตในการนำหนังสือพุทธประวัติสำหรับยุวชน มาจัดทำเป็นหนังสือเสียง เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่หลาย สร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญาให้บังเกิดแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมใหม่ๆ ของเรา โปรดกดติดตามช่อง Siammelodies
https://www.youtube.com/channel/UCMGL3TderGw_ITM4Nnn3Y1A?sub_confirmation=1
พุทธประวัติ พระพุทธเจ้า Siammelodies

พุทธประวัติ ชุดสมบูรณ์ที่สุด ฉบับท่านพระพุทธทาสภิกขุ Ep.1 ตอนที่1-7

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 2.mpg


พุทธจักรในดินแดนพุทธภูมิ มีทั้งหมด 4 ชุดด้วยกัน\r
ต้นฉบับเดิมเป็นของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราษฎร์ อินเดีย

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 2.mpg

คำสอน พระพุทธเจ้า จากการ์ตูน พระพุทธเจ้า


คำสอน พระพุทธเจ้า จากการ์ตูน พระพุทธเจ้า
อบรมธรรมะเยาวชน บ้านธรรมะชาติ วังน้ำเขียว
ติดต่อสอบถาม พระสมยศ คำดี 0877283457 , 0851183875
https://www.facebook.com/baandhammajati/?ref=br_rs ศูนย์ปฏิบัติธรรมเยาวชน บ้านธรรมะชาติ วังน้ำเขียว
https://www.youtube.com/watch?v=RI11MD23Z8 บวชเณรเดินธุรดงค์ 7กิโลเมตร เณรประทับได้รับการฝึกฝน
https://www.youtube.com/watch?v=FeNMDm_Q1HY รักพ่อแม่ ไม่ใช่ร้องแต่จะเอา พ่อแม่เลิกกันยังดีที่ให้เกิดมา ไม่ทำผิดเนรคุณ สอนให้เป้นลูกเนรมิต
https://www.youtube.com/watch?v=81ASRy8HZfw บ้านธรรมะชาติ เปิดคอร์สอบรมเยาวชน ครอบครัวอบอุ่น เด็กพิเศษ LD

คำสอน พระพุทธเจ้า  จากการ์ตูน พระพุทธเจ้า

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment