ธาลัสซีเมีย โรคใกล้ตัวจากภาวะแฝง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ | โร คธา ลั ส ซี เมีย อาการ

ธาลัสซีเมีย โรคใกล้ตัวจากภาวะแฝง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

มีข้อมูลพบว่า ประชาชนคนไทย 1 ใน 3 หรือกว่า 22 ล้านคน เสี่ยงมียีนโรคธาลัสซีเมียแฝงในตัว โดยที่เป็นภาวะที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัว หากไม่มีการตรวจเลือดภาวะแฝงนี้ จนนำไปสู่การถ่ายทอดให้กับลูกน้อยผ่านทางพันธุกรรม ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย
การได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอ และการกินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดธาตุเหล็กที่เกินขนาด เป็นวิธีการสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย หรือ โรคซีด ที่สืบทอดพันธุกรรมผิดปกติมาจากพ่อแม่ โดยที่พ่อแม่ไม่มีอาการซีด เกิดจากการผลิตสารโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงเปราะแตกสลายตัวง่าย ส่งผลให้เด็กที่ป่วยมีผิวสีซีด เหลือง มีอาการอ่อนเพลียง่าย ท้องบวมเพราะตับโต ไปจนถึงมีโครงสร้างกระดูกใบหน้าผิดปกติ ในเด็กบางรายที่เป็นโรคชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ หรือหลังคลอดได้ไม่นาน
ปัจจุบัน การรักษาโรคธาลัสซีเมียส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการซีด เช่น การให้เลือด การใช้ยากำจัดธาตุเหล็กเกินขนาด การกินยาเม็ดที่เรียกว่า กรดโฟลิก เพื่อบำรุงเลือด และให้วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ส่วนในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด จากผู้บริจาคที่มีหมู่เนื้อเยื่อที่ตรงกัน หรือเข้ากันได้กับผู้ป่วย ซึ่งมักจะเป็นพี่น้องที่สบายดี หรือบางกรณีอาจเป็นอาสาสมัครที่ไม่ใช่ญาติ
ปัจจุบัน ทารกที่เกิดใหม่ในประเทศไทยเป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 รายต่อปี จากการสำรวจล่าสุด พบว่า ผู้ป่วยเด็กเกิดใหม่ที่เป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มีประมาณ 3,500 รายต่อปี และมีเด็กในครรภ์เป็นโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มีประมาณ 800 รายต่อปี โดยภาพรวมคนไทยป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียรวมทุกชนิด ประมาณร้อยละ 1 คือ ประมาณ 600,000 กว่าคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ซีดมาก จำเป็นต้องได้รับเลือดประมาณ 50,000 คน
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีประชาชนคนไทยที่มียีนหรือพันธุกรรมโรคนี้แฝงในตัวกว่า 22 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของคู่สมรสที่สบายดี ที่พร้อมถ่ายทอดพันธุกรรมนี้ไปสู่บุตรแบบไม่รู้ตัว ดังนั้น แพทย์จึงแนะนำให้มีการตรวจเลือดของภรรยาและสามี เพื่อวิเคราะห์และป้องกันทารกในครรภ์ที่อาจจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และจะได้ดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที

ธาลัสซีเมีย โรคใกล้ตัวจากภาวะแฝง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“โลหิตจางธาลัสซีเมีย” โรคที่น่าเป็นห่วงในประเทศ : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 20 พ.ย.61(4/6)


Rama Health Talk “เลือดจาง” อันตรายใกล้ตัว
ช่วงที่ 1 “โลหิตจางธาลัสซีเมีย” โรคทางพันธุกรรมที่น่าเป็นห่วงในประเทศไทย
ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.0013.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

“โลหิตจางธาลัสซีเมีย” โรคที่น่าเป็นห่วงในประเทศ : พบหมอรามา ช่วง  Rama Health Talk 20 พ.ย.61(4/6)

โรคธาลัสซีเมีย ทำร้าย…ลูกในครรภ์ | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel]


“ธาลัสซีเมียหรือโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่พบในคนไทยมากที่สุด” ธาลัสซีเมียเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและส่งผลกระทบรุนแรงกับทารกในครรภ์ หากไม่เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ธาลัสซีเมียคืออะไร ใครมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมากน้อยแค่ไหน และจะเตรียมความพร้อมและป้องกันได้อย่างไร?
วันนี้ อ.นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง อาจารย์และสูตินรีแพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมาตอบคำถามทั้งหมดเพื่อให้เรารู้จักป้องกันโรคธาลัสซีเมีย
ติดตามได้ในรายการ พบหมอมหิดล
ตอน โรคธาลัสซีเมีย ทำร้าย…ลูกในครรภ์
เนื้อหาในรายการ
00:20 ธาลัสซีเมียในคนไทย
00:52 ธาลัสซีเมียคืออะไร
01:45 โอกาสในการเป็นธาลัสซีเมียในลูก
02:41 การวินิจฉัยก่อนคลอดเมื่อมีความเสี่ยงเป็นธาลัสซีเมีย
02:23 การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
ธาลัสซีเมีย พบหมอมหิดล MahidolChannel
ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | http://www.si.mahidol.ac.th/th/

โรคธาลัสซีเมีย ทำร้าย...ลูกในครรภ์ | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel]

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย


เชิญรับฟังสาเหตุและการแก้ไขสำหรับโรคเลือดจางธาลัสซีเมียกันได้เลยครับ

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

ชัวร์ก่อนแชร์ : สมุนไพรอาหารเสริมรักษาโรคธาลัสซีเมีย จริงหรือ?


กทม. 28 ต.ค.สังคมออนไลน์แชร์ว่ามีสมุนไพรหรืออาหารเสริมที่สามารถรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์.สำนักข่าวไทย

✮ชมวิดีโอรอบทิศทาง 360VR ► http://bit.ly/tna360vr
✮สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe ► https://www.youtube.com/tnamcot
✮ชมทุกตอน \”ชัวร์ก่อนแชร์\” ►https://goo.gl/zmgfeG
✮ข่าวดังข้ามเวลา ► https://goo.gl/rKcCQq
✮สกู๊ปพิเศษ ► https://goo.gl/Yw0ZIw
✮เห็นแล้วอึ้ง ► https://goo.gl/zFvXUA
✮เกษตรทำเงิน ► https://goo.gl/zF5aWu
✮เกษตรสร้างชาติ ► https://goo.gl/iSr814
✮ภาพมุมมองใหม่ | ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ► https://goo.gl/Z9DVHZ

ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD หมายเลข 30 | Thai News Agency MCOT
► เว็บ http://www.tnamcot.com
► เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tnamcot
► แอดไลน์ (LINE) @TNAMCOT หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40tnamcot
► ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/tnamcot
► อินสตาแกรม https://instagram.com/tnamcot
► ยูทูบ https://www.youtube.com/tnamcot
► ชมข่าวย้อนหลัง https://www.youtube.com/tnamcot

ชัวร์ก่อนแชร์ : สมุนไพรอาหารเสริมรักษาโรคธาลัสซีเมีย จริงหรือ?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment