นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” | อธิบดี กรม ส่งเสริม

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ในประเด็น “แนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564”

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”

กรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์ งานวันผึ้งโลก 2564 ช่อง Thai PBS


วันที่ 19 พ.ค. 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS HD ช่วงรายการ วันใหม่ วาไรตี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม งานวันผึ้งโลก 2564 วันที่ 20 พ.ค. 2564 เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรในภาคการเกษตรของประเทศ
ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดวันผึ้งโลกพร้อมกัน
ผ่าน Facebook live สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
และ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร
ในงานมีกิจกรรม ดีๆมากมายพร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลตลอดการไลฟ์
ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

กรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์ งานวันผึ้งโลก 2564 ช่อง Thai PBS

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่เกษตร ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรณรงค์งดการเผา แนะให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564 โดยมี นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และนายรุ่ง คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลของพื้นที่ รวมทั้ง นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,นายมาโนชน์ แย้มชื่น กำนันตำบลวังเย็น,นางกนกกุล ชาญเวช เกษตรอำเภอเมือง, ผู้แทนนายมนตรี เชื้อรุ่ง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ,คณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร,เกษตรจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะครู นักเรียน และเกษตรกรเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
ตามที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดงาน “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564 ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อนำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรปลอดการเผา” และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 สถานี ได้แก่ 1. ความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2. สาธิตการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดย วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี3. การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับ ใส่อาหาร โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 4. เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)5. ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ได้แก่ การอัดฟ่อนใบอ้อย โดย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด6. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ในด้านของนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เป็นการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่เกษตร ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564ณ ห้องประชุม ภายใน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ ขอนแก่น นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายวีระศักดิ์ ศรีนุกูล หัวหน้ากองการตลาดและการขาย, นายสุชาติ งวดชัย หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ
โดยในที่ประชุม อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน การนำเสนอการปฏิบัติงาน รายงานผลการซื้อน้ำนมดิบ การเกิดโรคระบาดในโคนมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งความเป็นมาของโรงงานผลิตนม กระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ภารกิจด้านการขาย พร้อมมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆ แนะนำให้มีการติดตามปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการวางแผนให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีการควบคุมดูแล เพิ่มประสิทธิภาพ มีการวางแผนด้านการผลิต ด้านการตลาด เน้นการจำหน่ายช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนมที่ผลิตต้องมีคุณภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นม ห้องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ห้องควบคุมน้ำหล่อเย็น แผนกคลังสินค้า และคลังเก็บผลิตภัณฑ์นมยูเอชที
https://www.eventesan.com/archives/15340
http://www.smilefm101.com/archives/4887
http://themediaesan.com/archives/3348

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

\”อธิบดีกรมเจ้าท่า\” ดีกรี \”อดีต..เด็กวัด\”


ชีวิตมันมีคลื่นมีลม อย่าท้อปัญหา ยิ่งเยอะยิ่งทำให้เราแกร่ง! เส้นทาง \”เด็กวัด สู่ อธิบดีฯเจ้าท่า\”

\

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment