นำชมอุโมงค์โรงไฟฟ้าลำตะคอง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

นำชมอุโมงค์โรงไฟฟ้าลำตะคอง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ลงอุโมงค์ยาว 1.6 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ดิน 300 เมตร เพื่อตามหาแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า ลำตะคองชลภาวัฒนา
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองฯ แบบสูบกลับ สร้างอยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคอง ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 70 กิโลเมตร ทำงานโดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยหรือช่วงกลางคืนถึงเช้า และเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงกลางวันถึงค่ำ จะปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า และปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเหมือนเดิม
อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยงสร้างแบบหินถมดาดด้วยยางมะตอย เพื่อป้องกันน้ำซึม เก็บกักน้ำได้ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตัวอาคารโรงไฟฟ้า ถูกสร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร เพื่อเพิ่มระยะทางจากอ่างเก็บน้ำบนเขาถึงอาคารโรงไฟฟ้าให้น้ำที่ไหลลงมามีกำลังแรงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและนำไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อปี พ.ศ. 2547
โครงการก่อสร้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับว่า “โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นที่พัฒนาแสงไฟด้วยน้ำ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเปิดโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งสุดท้ายในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคล
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าลำตะคองฯ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตติดตั้ง 500 เมกะวัตต์ ต่อมาได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง ทำให้มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์

นำชมอุโมงค์โรงไฟฟ้าลำตะคอง

ลำตะคองแห้ง งดจ่ายน้ำสงกรานต์ | 12-03-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV


นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือให้นายอำเภอ 5 แห่ง ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอง คือนายอำเภอสิคิ้ว , สูงเนิน , ขามทะเลสอ , เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมือง ประสานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ แจ้งสถานการณ์น้ำในอ่าง ฯ คงเหลือ 76.47 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 24.32 ของพื้นที่เก็บกัก 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย จำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำได้ไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือไม่เกินวันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บรักษาน้ำที่เหลือไว้ในเขื่อน ใช้ในการประปาและอุปโภคบริโภของประชาชน จนถึงฤดูฝนใหม่ปี 2559
ดังนั้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ที่จะมาถึงนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จึงไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมได้ และขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และจัดงามตามความเหมาะสม
ส่วนที่จังหวัดยะลา ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงกว่า 1 เดือน เกษตรกรกว่าร้อยละ 80 ขาดน้ำไปรดผลไม้ ส่งกระทบต่อการผลิช่อดอก โดยเฉพาะลองกอง ทุเรียน และมังคุด
นายโชคดี วิรุณกาญจน์ เกษตรจังหวัด กล่าวว่าช่วงนี้ผลไม้อาจผลิดอกช้า เพราะขาดน้ำ และอาจทำให้ผลผลิตลดน้อยลง จึงขอให้เกษตรกร ช่วยกันประหยัดน้ำ และเตรียมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป
ส่วนที่จังหวัดระนอง สภาพอากาศที่ร้อนจัดและไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ที่บริเวณห้วยซัมเปี้ยน ซึ่งเป็นขุมเหมืองเก่าขนาดใหญ่ เริ่มแห้งขอด จนเห็นสันดอนทราย ทางจังหวัดระนองจึงเตรียมหาแล่งน้ำดิบทดแทน ด้วยการวางท่อไปยังแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และจากภูเขาหลายลูก ให้ไหลลงคลองบางริ้น และคลองหาดส้มแป้น เป็นแหล่งน้ำสำรอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน…..
ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdDEE05N7gjwZho2wqw

ลำตะคองแห้ง งดจ่ายน้ำสงกรานต์ | 12-03-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV

ตะลึง!!! ไขความลับหลุมประหลาดในเขื่อน


หลุมประหลาด ที่ดูดน้ำลงไปใต้ดินอย่างน่าพิศวง บ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องเร้นลับ บางคนถึงกับบอกว่ามันคือหลุมที่มนุษย์ต่างดาวทำเอาไว้

ตะลึง!!! ไขความลับหลุมประหลาดในเขื่อน

สารคดี | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


ทำความรู้จักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และทำให้เกิดประโยชน์ด้านใดบ้าง

ติดตามชมย้อนหลังรายการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ได้ที่ : https://www.trueplookpanya.com/truelittlemonk
ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/truelittlemonkthailand

สารคดี | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเชื่อนลำตะคอง


โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเชื่อนลำตะคอง
TV5HD1 NewMedia BreakingNews

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเชื่อนลำตะคอง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment