น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน | โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ได้มอบสูตรให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก ได้สานต่องานวิจัยในคนไข้และเพื่อสานต่อในการรักษากันอย่างเเพร่หลายในอนาคต

น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

กลุ่มที่ 3 ยาสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกาย หรือปรับธาตุทั้ง 4 นั้นให้สมบูรณ์


ยาสมุนไพรในแนวเวชปฏิบัติของการรักษามะเร็ง (ยกนังพิการ) กลุ่มที่ 3 ยาสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกาย หรือปรับธาตุทั้ง 4 นั้นให้สมบูรณ์ เนื่องจากหลังการรักษาเสร็จสิ้น หรือระหว่างการรักษาธาตุต่างๆ จะมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตามการใช้ยาสมุนไพรตามแนวเวชปฏิบัติของการรักษามะเร็ง (ยกนังพิการ) ต้องขึ้นอยู่กับผลการตรวจประเมินการรักษาของแพทย์แผนไทย

กลุ่มที่ 3 ยาสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกาย หรือปรับธาตุทั้ง 4 นั้นให้สมบูรณ์

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับกรอบอัตรากำลัง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใหม่ เข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนองต่อบทบาทภารกิจและสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องได้ กองวิชาการและแผนงาน โดยกลุ่มงานพัฒนากำลังคน จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและผู้สนใจ ในรูปแบบสื่อดิจิตอล (Elearning) เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และทราบผลการประเมินผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเอื้อต่อผู้สนใจ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


คลินิการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
โทรศัพท์ : 023286900 ถึง 19 (เวลาราชการ)
เวชนิทัศน์
รพส.
prmsd

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คลินิกบ่งต้อ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


คลินิกบ่งต้อ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

คลินิกบ่งต้อ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment