บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายการ SMEs Speed Up ตอน บริษัท บางกอกเจริญมิตร (1972) จำกัด [EP1]


ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
Business Service Center [BSC]
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 1358 , 0 2202 442627
www.dip.go.th

รายการ SMEs Speed Up ตอน บริษัท บางกอกเจริญมิตร  (1972) จำกัด  [EP1]

แฟทตอรี่ ตอนที่ 9 บริษัทท็อปเทรนแมนูแฟคเจอร์ริ่ง


บริษัท ท็อปเทรนด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เปนบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก บรรจุภัณฑที่ทางบริษัทฯ ไดผลิตตองผานกระบวนการการออกแบบและกระบวนการผลิตอีกหลายขั้นตอน ดังนั้นการทํางานอยางมีความสุขของพนักงานทุกระดับ จึงจําเปนที่ทําใหพนักงานนําเสนอรูปลักษณตางๆ ของบรรจุภัณฑ ไดสวยงามและเหมาะสมกับการใชงาน และผลิตบรรจุภัณฑไดมีคุณภาพ

แฟทตอรี่ ตอนที่ 9 บริษัทท็อปเทรนแมนูแฟคเจอร์ริ่ง

รายการ SMEs Speed Up ตอน บริษัท บางกอกเจริญมิตร (1972) จำกัด [EP2]


ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
Business Service Center [BSC]
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 1358 , 0 2202 442627
www.dip.go.th

รายการ SMEs Speed Up ตอน บริษัท บางกอกเจริญมิตร  (1972) จำกัด  [EP2]

บีซีเอ็มภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต – Bangkok Can Manufacturing


คุณโยชิกิ มิยาตานิ ประธานบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (บีซีเอ็ม) เปิดเผยว่า บริษัทฯ รับทราบข้อมูลการขอรับการส่งเสริมฯ จากบริษัทในเครือของบริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาลงทุนในไทยและมีการขอรับการส่งเสริมฯ มาก่อน ซึ่งส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการที่ได้รับการลดหย่อนภาษีในการซื้อเครื่องจักรใหม่

บีซีเอ็มภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต - Bangkok Can Manufacturing

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment