ประกันสังคมมาตรา 33-39-40 ให้อะไรเราบ้าง กรณีทุพพลภาพ/Nathamon channel | ประกัน สังคม ทุพพลภาพ

ประกันสังคมมาตรา 33-39-40 ให้อะไรเราบ้าง กรณีทุพพลภาพ/Nathamon channel


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีทุพพลภาพ
1. เงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39
ถ้าระดับความสูญเสียไม่รุนแรง (ร้อยละ 35 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 50) จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ อัตราร้อยละ30 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลา 180 เดือน
ถ้าระดับความสูญเสียรุนแรง (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน ตลอดชีวิต
ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือกที่จ่ายต่อเดือน
ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน และทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500–1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 5001,000 บาท
เป็นระยะเวลาตลอดชีวิต โดยจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ
2. ค่าบริการทางการแพทย์
เข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ หรือในสถานพยาบาลที่เลือก ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางสถานพยาบาลจะเป็นผู้มายื่นเรื่องเบิกกับทางสำนักงานประกันสังคม
เข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ ให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
3. เงินบำเหน็จชราภาพ จะได้รับเมื่อมีมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ ส่วนจำนวนเงินนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบทั้ง 3 มาตรา
4. ค่าทำศพ
กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเสียชีวิต มาตรา 33 และ 39 ผู้จัดการศพจะได้รับเงินค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท ส่วนมาตรา 40 จะได้รับเงินค่าทำศพ ตามทางเลือกที่เลือกจ่าย โดยทางเลือกที่ 1 และ 2 ได้รับ 20,000บาท และทางเลือกที่ 3 รับ 40,000 บาท
5. เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย มาตรา 33 และมาตรา 39 มีสิทธิได้รับเมื่อ
จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน
จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน
ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิประโยชน์นี้
6. หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณียื่นคำขอฯเพื่ออนุมัติให้เป็นทุพพลภาพ)
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 201)
ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ
สำเนาเวชระเบียน
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน
ประกันสังคมทุพพลภาพNathamon channel

ประกันสังคมมาตรา 33-39-40 ให้อะไรเราบ้าง กรณีทุพพลภาพ/Nathamon channel

สิทธิ์ประกันสังคมทุพพลภาพ


รายการ สวพ.อุบลฯช่วยประชาชน พิธีกร อ.นพพร พันธุ์เพ็ง และ นิชรา บุญตะนัย
ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ FM 99.50 MHz
ทีวีชุมชนช่อง สร้างสุขแชนแนล วีเคเบิ้ลทีวี ทีวีออนไลน์ www.sangsook.net โทรศัพท์ 045242694/045840030 เพจ สร้างสุขแชนแนล
ครั้งที่ 99 ประจำ วัน พฤหัสบดี 21 พ.ค. 2558 เวลา 08.0010.00 น. พบกันทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

สิทธิ์ประกันสังคมทุพพลภาพ

กรณีทุพพลภาพใช้ฐานค่าจ้างไหน【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.242】


จากคำถาม
\”เดิมเป็นผู้ประกันตน​ มาตรา​33​ แล้วลาออกเนืื่องจากป่วย​ และได้มายื่นเรื่องเป็นผู้ทุพพลภาพ​จึงสมัครมาตรา​ 39​ ไว้​ อยากทราบว่าถ้าอนุมัติ​ ว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ​ จะใช้ฐานเงินเดือนมาตราไหนคิดชดเชยครับ​หรือมีวิธีคิดอย่างไรครับ\”

กรณีทุพพลภาพใช้ฐานค่าจ้างไหน【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.242】

#เข้าใช้งานระบบประกันสังคมปรับปรุงใหม่ #ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแจ้งว่างงานประกันสังคมระบบใหม่


#เข้าใช้งานระบบประกันสังคมปรับปรุงใหม่ #ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแจ้งว่างงานประกันสังคมระบบใหม่

การรับเงินสิทธิประโชน์ผู้ประกันตนในกรณีว่างงาน และ ทุพพลภาพ


รายการ ฟังสักนิด รู้สิทธิประกันสังคม
เรื่อง การรับเงินสิทธิประโชน์ผู้ประกันตนในกรณีว่างงาน และ ทุพพลภาพ
ดำเนินรายการโดย นางสาวปัทมา มีมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานประกันสังคม จ.พิษณุโลก

การรับเงินสิทธิประโชน์ผู้ประกันตนในกรณีว่างงาน และ ทุพพลภาพ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment