ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน | ระบบข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาใช้เป็นกรอบดำเนินงานก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ ยึดหลักตลาดนำการผลิต ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง\”

ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

ระบบส่งเสริมการเกษตร T\u0026V System


ระบบส่งเสริมการเกษตร T\u0026V System

เชื่อมทุกพื้นที่!! ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ สื่อสารทางไกลผ่านระบบออนไลน์


ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ สื่อสารทางไกลผ่านระบบออนไลน์
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.doae.go.th/index.php
เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 02579012127
.
กรมส่งเสริมการเกษตร
ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
เกษตรยุคใหม่
newnormal

เชื่อมทุกพื้นที่!! ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ สื่อสารทางไกลผ่านระบบออนไลน์

Thailandplus │กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศปี 2564 \”ยกระดับเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน\”


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กรมส่งสริมการเกษตรจัดงานพบสื่อมวลชน Meet the Press \”ยกระดับเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน\” ชูนโยบายปี 2564 ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ปรับรูปแบบการทำงานส่งเสริมเกษตรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ยึดหลักตลาดนำการเกษตร หนุนใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม สร้างความอุ่นใจให้เกษตรกรทุกพื้นที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึง ทิศทางการคำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในปี 2564 หลังจากปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดขเฉพาะภาคเกษตรได้รับผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่งผลต่อรายได้และการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้าสู่สังคมดิจิทัล ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยจากอาหารและสุขอนามัย จึงนับเป็นความท้าทายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องปรับวิธีการทำงาน เพื่อยังคงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเช่นเดียวกับในภาวะปกติ การก้าวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal )
โดยปรับเปลี่ยนวิธีกรผลิต การบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริ โภค ใช้ตลาดนำการเกษตรเป็นหลัก เพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ยั่งยืน ด้วยการ \”ยกระดับเกบตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน\”

Thailandplus │กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศปี 2564 \

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ตอน วนเกษตร (AGROFORESTRY)
ตอน เกษตรผสมผสาน (INTERGRATED FARMING)
ตอน เกษตรทฤษฏีใหม่ (New Theory Agriculture)
ตอน เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
ตอน เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment