ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ | กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชียงใหม่

ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการด้านกาแฟและลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ในพื้นที่


ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการด้านกาแฟและลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการด้านกาแฟและ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวเกศินี เจริญสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​ 4 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สหกรณ์​จังหวัด​ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานด้วย
ทั้งนี้นายถาพรกล่าวว่า​ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลและบริการสมาชิก ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต บริการสินเชื่อ เงินกู้ดอกเบี้ยถูก และอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งการต่อรองทางการค้า เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและหาช่องทางการตลาด ภายใต้นโยบายของรัฐบาล​และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ซึ่งงานด้านนี้ทางรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงเกษตรฯ​ นางมนัญญา​ ไชยเศรษฐ์​ มีนโยบายขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง​ ซึ่งกรณีของสหกรณ์​พัฒนา​ดอยสะเก็ด​แห่งนี้ก็เป็นต้นแบบในการต่อยอดพัฒนา​ขยายผลสร้างความเข้มแข็ง​ สร้างโอกาสทางการตลาด​จากจุดแข็ง​เรื่องผลิตภัณฑ์​กาแฟอาราบิก้าที่มีสมาชิกผลิตกว่า 300 ราย​ ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีอัตลักษณ์​ที่ชัดเจนและมีคุณภาพที่ดีภายใต้การส่งเสริมของโครงการหลวงด้วย​ ปัจจุบันมีนายประหยัด​ เสนน้อง​ เป็นผู้จัดการ​ สหกรณ์​สำนักงานที่มีโรงผลิต​ โรงคั่วและร้านกาแฟหน้าร้านอยู่ปั๊มน้ำมันบางจาก​ ถนนเชียงใหม่เชียงราย​ เลยทางแยกเข้าตัวอำเภอดอยสะเก็ด​ ซึ่งกำลังขยายกิจการกาแฟในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของตลาดโดยผลผลิต​กาแฟส่วนใหญ่​ส่งขายโครงการหลวง
สำหรับอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แหล่งเพาะปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ที่เริ่มปลูกตั้งแต่ พ.ศ.2542 อยู่ในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 – 1,500 เมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้ – แจ้ซ้อน พื้นที่โครงการหลวง ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขา เป็นป่าไม้ดิบชื้นมีฝนตกชุกตลอดปี อากาศหนาว อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5 25 องศาเซลเซียส โดยเขตพื้นที่ของตำบลเทพเสด็จ มีผลผลิตกาแฟกะลา ประมาณ 3,000 ตันต่อปี ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 2,995 คน จานวน 61 กลุ่ม รวม 14 ตำบล ในอำเภอดอยสะเก็ด – มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 215,122,176.12 บาท
ในส่วนของโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 179 คน จาก 25 อำเภอ โดยมีสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่​ โอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์​เขต​ตรวจราชการ​ที่ 15​ ยังได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของทายาทเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัว และสานต่ออาชีพการเกษตรของพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการตลาด มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นทำน้อยแต่ได้มาก ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ได้ผลกำไรที่คุ้มค่า​ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอาชีพให้คนเหล่านี้ ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่จะได้เข้ามาสานต่องานสหกรณ์ และช่วยพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดในหมู่บ้านของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและนำพาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น​ สำหรับพื้นที่สวนเกษตรผสมผสานเชิงวนเกษตรของนายวรชัย​ ทองคำฟู​ ทายาทนายนิเวทย์​ ทองคำฟู​ ที่เข้าร่วมโครงการ​ฯ​ ในตำบลแม่โป่ง​ อ.ดอยสะเก็ด​ ซึ่งเจ้าตัวใช้องค์​ความรู้​และประสบการณ์​จากที่เคยทำงานในศูนย์​ศึกษา​การพัฒนา​ห้วยฮ่องไคร้​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​มาพัฒนา​ต่อยอดจากภูมิปัญญา​ของบิดา​ ปรับพื้นที่เป็นสัดส่วนคล้ายป่าชุมชนมีพืชท้องถิ่นทั้งไม้ผล​ ไม้เศรษฐกิจ​ พืชผักพื้นถิ่นที่มีผลผลิตตลอดปี​ พร้อมกับการแปรรูป​ผลผลิตเช่น​ กระเทียมโทนดอง​ ผลไม้แช่อิ่ม​ อบแห้ง​ กาแฟ​ โดยเจ้าตัวบอกว่านับแต่วิกฤติเศรษฐกิจ​ปี​ 2540 ที่ทำให้ต้องมาอยู่บ้านกระทั่งมายุคโควิด19​ ก็ได้เรียนรู้และกลายเป็นโอกาสได้ขยายผลสู่ตลาดออนไลน์​มีเครื่อข่ายได้องค์​ความรู้​รอบตัว​เพิ่มอีก​ พลิกชีวิตให้มีอยู่มีกินปลอดหนี้สินตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​และพื้นที่เกษตรก็ปลอดสารเคมีทั้งหมดด้วย​ ถือเป็นต้นแบบอีกรายหนึ่ง
ทั้งนี้ทางผู้ตรวจฯถาพร​ กล่าวชื่นชมพร้อมให้ทางสหกรณ์​จังหวัด​เชียงใหม่​ได้ติดตามเพื่อสรุปปัญหา​อุปสรรค​รวมทั้งแนวทางช่วยเหลือส่งเสริม​ให้​ต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งเกิดความยั่งยืนจริง​ และขยายผลต่อไปซึ่งกรมฯพร้อมผลักดันให้เกิดทั้งคุณภาพและมูลค่าให้​ เช่นล่าสุดก็นำผลผลิตของเกษตรในโครงการจัดทำเป็นกระเช้าหรือเซ็ตของฝากในเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่นี้ด้วย.

ตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการด้านกาแฟและลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ในพื้นที่

10 อันดับ\” มหาวิทยาลัย “ที่สอบเข้ายาก” ที่สุดในประเทศไทย


10 อันดับ\” มหาวิทยาลัย “ที่สอบเข้ายาก” ที่สุดในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/มีสาระ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ติดต่อโฆษณาโทร 0816490178
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ช่วยกดไลค์ และ กดsubscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยด้วยนะครับ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ช่องทางการรับชมข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/มีสาระ
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/ข่าวดาราบันเทิง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
มหาวิทยาลัยเข้ายาก
ความรู้
เคล็ดลับ

10 อันดับ\

ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547


ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
งานราชการ สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ
กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

กรมส่งเสริมสหกรณ์/23


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ http://www.actcorner.com ชุดติวฟรีออนไลน์อีกมากมายที่ http://www.actsoi1.com

กรมส่งเสริมสหกรณ์/23

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment