พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 | พระราชกฤษฎีกา กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางข้อมูลหรือรูปภาพที่นำมาใช้
สร้างโดย : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 3/4 B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีการศึกษา 2/2561

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

ข่าวผีน้อยรายงานตัวกลับไม่ติดแบล็คลิส🇰🇷(เริ่ม 12ต.ค-31ธ.ค)


ข่าวผีน้อยรายงานตัวกลับไม่ติดแบล็คลิส🇰🇷(เริ่ม 12ต.ค-31ธ.ค)

วสท. ค้านและชี้ผลเสียหายกรณีจะเปิดให้ต่างด้าวทำวิศวกรรมโยธาได้


TNN 24 31.05.18: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าวไม่เห็นด้วยกรณีกระทรวงแรงงานจะประกาศให้คนต่างด้าวทำอาชีพวิศวกรรมโยธาได้ โดยอ้างว่าเพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานซึ่งจะประกาศเป็นกฏกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 วสท.ย้ำว่าจะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อชีวิตความปลอดภัยของประชาชน เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศตน วสท.ขอเสนอแนะสิ่งที่ถูกต้องแก่กระทรวงแรงงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทย
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เน้นย้ำว่า วสท.ขอสงวนงานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ และคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุม การก่อสร้างและให้คำแนะนำ สำหรับคนไทยเท่านั้น หากต่างด้าวจะเข้ามาทำงานในลักษณะดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนขออนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และพระราชบัญญัติวิศวกร 2542 ทั้งนี้ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า แต่เดิมทีนั้นมีการสงวนอาชีพวิศวกรรมโยธาไว้สำหรับคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 และต่อมากระทรวงแรงงานได้ออกประกาศเป็นอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยตามพระราชกฤษฎีการกำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดบัญชีอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ในนานาประเทศถือว่างานวิศวกรรมโยธาเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในภูมิสัญฐานของประเทศ (Locality) ไม่ไช่ปล่อยใครมาทำก็ได้หรือปล่อยให้คนต่างด้าวมาดำเนินงานวิศวกรรมโยธา ศักยภาพของวิศวกรโยธาและอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยนั้น มีความเจริญก้าวหน้าและใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีประสบการณ์และสร้างผลงานด้านวิศวกรรมและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนจำนวนวิศวกรโยธาของประเทศไทยก็มีจำนวนเพียงพอและความสามารถสูง ไม่เพียงงานในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งออกงานก่อสร้างไปยังต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า งานวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมวัสดุและการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่ Supply Chain ยาวมากและเกี่ยวข้องกับการผลิตหลายภาคส่วน ตั้งแต่ส่วนผสม วัสดุ เหล็ก ปูน วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย การที่ปล่อยให้วิศวกรรมโยธาต่างชาติเข้ามาทำงาน จะเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละกว่า 2 ล้านล้านบาท
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อดีตเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ในภาวะที่โลกเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์บ่อยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟไหม้ ดินสไลด์ งานวิศวกรรมโยธาโดยวิศวกรไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัยเหล่านี้
บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)
Tel. : ประภาพรรณ 0818993599, 029113282
Email : brainasiapr@gmail.com

วสท. ค้านและชี้ผลเสียหายกรณีจะเปิดให้ต่างด้าวทำวิศวกรรมโยธาได้

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คลิปที่ ๔ ;เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯ สำหรับเตรียมสอบราชการทุกสนาม


ติวสอบกฏหมายต่างๆ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ สอบเลื่อนระดับ สรุปเป้นแนวข้อสอบ อธิบายความประเด็นที่สำคัญ

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คลิปที่ ๔ ;เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯ สำหรับเตรียมสอบราชการทุกสนาม

ชี้ชัดเจาะลึกจัดให้ ให้ความรู้


จัดโครงการ การรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนงานต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  นายวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธาน เปิดโครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย
ด้านนางอัธยา อ่ำหนองโพ​ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวราย การจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนงานต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่​ 1 โดยให้แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว​ ​3 สัญชาติ(กัมพูชา​ ลาว​ และเมียนมา)​ ภายใต้ การแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid19 เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนงานต่างด้าว ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 มาบังคับใช้แทนพระราชกฤษฎีกากำหนดงานใน และวิชาชีพที่ห้ามคนงานต่างด้าว พ.ศ 2522 เพื่อให้มีความเหมาะ และกรมการจัดหางานประกาศเรื่องเงื่อนไขรับคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้างลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เพื่อ แล้วรักษาโอกาสในการประกอบวิชาชีพของไทยในปัจจุบันยังพบมีคนงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพค้าขายด้วยตนเองโดยจังหวัดชุมพรมีคนงานต่างด้าว เป็นจำนวนมากนั้น ก็มีความสุ่มเสี่ยง ที่จะมีการกระทำความผิด​ กรมการจัดกางานจึงได้จัดโครงการการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนงานต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายขึ้นโดยจัดประชุมทั้วหมด​ 4 รุ่นตำนวน 400 คนประกอบ บริษัท กำนันผู้ใหญ่ บริษัทนำคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน สมาคมต่างๆหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ โดยมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 120 คน

ชี้ชัดเจาะลึกจัดให้ ให้ความรู้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment