พระอาจารย์คึกฤทธิ์-มศว.ประสานมิตร-ศีลของพระ | มศว. ประสานมิตร | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

พระอาจารย์คึกฤทธิ์-มศว.ประสานมิตร-ศีลของพระ | มศว. ประสานมิตร.

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พระอาจารย์คึกฤทธิ์-มศว.ประสานมิตร-ศีลของพระ.

พระอาจารย์คึกฤทธิ์-มศว.ประสานมิตร-ศีลของพระ
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-มศว.ประสานมิตร-ศีลของพระ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มศว. ประสานมิตร.

ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ได้ที่ -บัญชีวัดหน้าป่าพง ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-246175-6 ตามช่องทางต่อไปนี้ Facebook : Youtube : IG : กดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กระดิ่ง คุณไม่พลาดข่าวดีก่อน ใครสนับสนุนทีมงาน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม #พระอาจารย์คึกฤทธิ์.

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดที่นี่

>>Erynkruegermekash เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

มศว. ประสานมิตร – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#พระอาจารยคกฤทธมศวประสานมตรศลของพระ.

พุทธวจน,ปฏิจจสมุปบาท,สนทนาธรรม,ตอบปัญหาธรรม,ปฏิบัติธรรม,อานาปานสติ,สวดมนต์,แก้กรรม,โสดาบัน,พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล,dhamma,buddhawajana,buddhavacana,watnapahpong,Kukrit,วัดนาป่าพง,buddha net,พุทธวจนสนทนา,พระคึกฤทธิ์,พระอาจารย์คึกฤทธิ์

พระอาจารย์คึกฤทธิ์-มศว.ประสานมิตร-ศีลของพระ

มศว. ประสานมิตร.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ มศว. ประสานมิตร นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

48 thoughts on “พระอาจารย์คึกฤทธิ์-มศว.ประสานมิตร-ศีลของพระ | มศว. ประสานมิตร | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด”

 1. พุทธวจน นั่นดีแน่นอน แต่แปลกใจ ตรงที่ว่า ใคร เข้ามาศึกษา ใน สำนักนีแล้ว ชอบไป ตำหนิติเตียนผู้อื่น สำนักอื่น ว่าอย่างโน้นอย่างนี้ คือ ไปเพ่งโทษผู้อื่น สำนักอื่น ว่า ไม่ศึกษาพุทธวจน บ้างหละ แม้แต่ผู้ตั้งใจเรียน บาลี เพื่อ ที่จะแปลพระไตรปิฎก ให้เราได้ อ่านทุก วันนี้ ยังไปต่อว่า เขาอีก ว่า เรียนไป ไม่รู้จัก พุทธวจน บ้างหละ เราเจอมานักต่อนักหละ พุทธวจน สอนให้เพ่งโทษ คนอื่นหรือ งง เหมือน กัน ท่า ผู้ศึกษาพุทธวจน นำมาปฏิบัติ จิง เราเชื่อ ว่า คน นั้น ใจ ย่อมเป็นกลางๆ ใจ ต้องสงบร่มเย็น ตามกำลัง แม้แต่ครั้ง สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ตำหนิ ลัทธิ อื่นเลย แต่พระองค์ทรง ตรัสว่า ศาสนาของพระองค์สอนอย่างนี้ ทำ อย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี่ ผลได้อย่างนี้ ให้มาพิสูจน์ เราแปลกใจว่า ศึกษาพุทธวจน แบบไหน กัน จึงได้แต่ไปตำหนิตีเตียนผู้อื่น

  Reply
 2. กราบณมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอน้อมรับเอาธรรมของพระตถาคตโดยส่วนเดียวสาธุ สาธุ สาธุ

  Reply
 3. ถูกต้องตรงจริงตามหลักฐานที่มีอยู่ และสุดยอดแห่งการประกาศคํา ตถาคต สมแล้วที่เป็น สกยปุตติยะ หนึ่งเดียวในโลก สาธุ พุทธวจน

  Reply
 4. ยี่งฟังยี่งเข้าใจในคำสอนของตถาคต.ที่พระอาจารนำมาบอกสอน.สาธุๆ

  Reply
 5. Dhammas of Lord Buddha directly are excellent and perfectionist because they are truth whole times. Apostle name KukRit is the best disseminator to real buddhist in current age. I have been believing and faith only them forever. Sadhu.

  Reply
 6. พุทธวจนแยบคายลุ่มลึกแต่เรียบง่ายทุกคนเข้าถึงได้ ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง
  ในยุคนี้คงมีคนมากมายที่เบื่อหน่ายกับพิธีกรรมและประเพณีที่ซับซ้อนยุ่งยากและบางเรื่องไร้สาระ เอียนเหลือเกินกับเดรัจฉานวิชาที่ขวางกั้นการบรรลุธรรมและเอือมระอากับมิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) ในศาสนา..พุทธวจนให้คำตอบทุกอย่างและเป็นแผนผังให้ทุกคนปฏิบัติได้ในชีวิต

  Reply
 7. ถึงเวลาแล้วคะ.ที่เราช้าวพุทธ.ต้องช่วยกันฟื้นฟู่.
  ประกาศคำสอนของ
  พระศาสดา..ด้วย
  พุทธวจน..เพี่อลูกหลาน
  เราข้างหน้าจะได้ไม่ต้อง
  หลงท่างอีก.
  เหมือนกับเราๆที่เคยหลงท่างมาแล้ว..สาธุๆๆคะ

  Reply
 8. พุทธวจน.เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า.
  พระศาสนา.คือ.คำสอน
  ของพระพุทธเจ้า.เป็น
  ของสูงสุด
  พระศาสนา.ก็.คือ.พระศาสนา
  ประเพณี.ก็.คือ.ประเพณี
  เป็นของช้าวบ้าน
  แต่ทุกวัน.เพราะไม่ได้ศึกษาให้ถึงแก่นแท้.ของ.
  พระศาสนา
  ก็เลยเอาพระศาสนาใช้
  ร่วมกับประเพณีที่เป็น
  ของช้าวบ้าน
  พระศาสนา.เลยเลอะ.
  เลอะไปหมด.สะเป้.สะปะ.ทั้งพระทั้งคนหลงท่าง

  จากพระศาสนาอันดีงาม
  ทุกวันนี้ช้าวพุทธเรา
  กล้ายเป็นศาสนา.ที่.หลง
  งม.ง่าย.ไปหมด….

  Reply
 9. เดียว.จะขยายเผยแผ่.ให้เยอะๆคลิปนี้.

  ฟังแล้ว.เข้าใจชักเจน
  แจ่มแจ้งมากๆคะสาธุๆๆ

  Reply
 10. คำว่า.สาวก.ไพเราะออก
  เป็นคำของพระองค์ที่ใช้กับสาวก.ของพระองค์
  เอง..พระอาจารย์ท่านก็
  แค่อ่านตามพระสูตรเท่า
  นั้น
  จะให้ท่าน.อ่านพระสูตร
  ว่าสาวกเป็นพระพุทธเจ้า
  หรือย้งไง
  ฟังแล้วคอยคิด.คิดแล้วคอยเขียน…

  Reply
 11. สาธุๆๆ.ถ้าไม่มีพระอาจารย์.
  เอา พุทธวจน..มาเผยแผ่
  เราก็คงจะหลงท่างกันทั้งประเทศ.
  นับว่าเป็นบุญใหญหลวงให้เราช้าวพุทธได้ตาสว่างไม่ต้อง.เดินหลงท่างอีก
  กราบสาธุๆๆเจ้าคะ..พระอาจารย์.สาธุๆๆ

  Reply
 12. ผมไม่ชอบท่านมีแค่อย่างเดียวครับ คือการใช้คำว่าสาวก คือคำว่าสาวกเนี่ยหมายถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป จริงๆในความหมายท่านคงหมายถึงทั้งหมด แต่ท่านมาบอกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าบอกว่าพระอริยเจ้าสอนผิด นี่แหละครับ จริงอยู่ที่ว่ามีบางพวกที่สอนผิดแต่นั่นก็ไม่ใช่พระอริยเจ้าแน่นอน ส่วนที่ท่านมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าดีแล้วหละครับ คนไทยเราเข้าใจผิดกันมาก การแก้กรรมคนก็เข้าใจผิดกันมาก พวกพระที่ไปให้นอนในโลงผมว่าผิดมากนะครับมั่วมาก

  Reply
 13. เป็นเรื่องดี การทำให้พระพุทธศาสนาได้รับความสนใจมากขึ้น
  อาจต้องทำ สังคายนา อีกครั้ง เพื่อถูกต้องและความสุข
  เบื้องต้นควร รวมตัวพูดคุยกันด้วยความรักประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ละมานะ ความถือตัวถือตน แล้วมาร่วมกันชำระ สิ่งอันเป็นเรื่องนอกแนว
  ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น เป็นสิ่งที่พระศาสดาห้ามแล้ว
  ด้วย หลักฐาน+ผู้มีความรู้ทั้งหมดจะดีมากครับ
  เพราะผู้ยิ่งคิดว่า"ตัวมีภูมิรู้มาก " ยิ่งมีมานะมาก ทำให้ลงกันได้ยาก
  อยากเห็นพระศาสนา ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ศึกษา
  ทำลายความทุกข์เฉพาะตนของตนออกเสียได้ครับ
  ผมฟังและศึกษาอย่างมากเท่าที่สามารถ
  ผมก็ปรารถนาพุทธภูมิ เหมือนกับพี่น้องหลายๆท่านที่แสดงตัวแล้ว
  เห็นความเป็นไป การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว โดยยังอยู่ในอำนาจกิเลส มานะมีโทษะ
  และความไม่พอใจประกอบด้วยในความคิดเห็น(บางครั้ง ผมก็เป็นครับ)
  อยากให้พุทธศาสนิกชน ผู้ปฏิบัติดี ปฎิบัติชอบ เข้ามามีส่วนร่วมมากๆ และหาข้อยุติ ด้วยดี
  เหมือนน้ำ กับน้ำนม อันเข้ากันได้ด้วยความรัก และความปรารถนาดีต่อกันครับ…. สาธุ

  Reply
 14. ถ้าพุทธวจน ( คำสอนของพระพุทธเจ้า ) ยกคำอาจารย์คนอื่น จะมีคนแย้งมากอย่างนี้มั๊ย  แปลกใจจัง เชิญชวญให้ชาวพุทธมารู้จักคำสอนที่แท้จริงของพระศาสดาตัวเองกลับโดนต้าน….สงสัยก็เข้าไปอ่าน ศึกษาเองครับ ไม่ชอบพระอาจารย์ก็ไม่ต้องฟัง เอาคำสอนตรงๆของพระพุทธเจ้ามาอ่านเองครับ แล้วก็ปฏิบัติเอง ตรงๆก็จบ จำมาผิดก็เลิกทำ ก็แค่นั้น ไม่เห็นยากเลยครับ  

  Reply
 15. ขอทำความเข้าใจเรื่องศีล 150 ข้อมาในพระปาฎิโมกข์ มีจริงครับ จะสวด 150-  227 ก็ไม่ผิด  เพราะแจงวินัยของพระ  สำคัญอยากไห้สวดแปล ครับ 

  Reply
 16. พระอาจารย์คึกฤทธิ์และพระสงฆ์วัดนาป่าพงแม้ไม่ได้สวดเสขิยวัตร อนิยต แต่พระสงฆ์ท่านปฎิบัคิทุกข้อไม่ว่าจะเป็นการห่มจีวร การเดิน ยืน นั่ง การรักษาสมาทานศีลกลุ่มมารยาทและโคจรทำให้เกิดการเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นดังนั้นจึงอยากเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านลองไปพิจารณาว่าพระสงฆ์วัดนาป่าพงปฎฺิบัติตามศีลที่พระศาสดาบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดแม้มิได้สวดหรือไม่ แล้วเปรียบเทียบกับที่สวด227 ข้อรักษาปฎิบัติกันกี่ข้อ ดังนั้นการที่วัดนาสวด150ข้อแต่ปฎิบัติศีลทั้งหมด2400 กว่าข้อค่ะ 

  Reply
 17. พิจารณาสถานการณ์ พระพุทธศาสนา ในประเด็นพระคึกฤทธิ์แล้ว
  รู้สึกดีใจที่ได้เกิดประเด็น พระคึกฤทธิ์ จึงทำให้พุทธศาสนนิกชน ได้รู้จักธรรมะ
  ของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ ในหลายๆๆเรื่องที่ชาวพุทธไม่ทราบกันหรือ
  ทราบกันมาแบบผิดๆๆโดยตลอด และพระคึกฤทธิ์ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้คน
  ทั่วไปยอมรับในบทสวดปาฎิโมกข์เลย เพราะถ้าชาวพุทธได้ไปศึกษาหรือเปิด
  พระไตรปิฎกดูเองก็ คงจะทราบว่า 150หรือ227 (พระไตรปิฎกสมัยนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเก็บไว้ในตู้)
  ถ้าชาวพุทธมีพระไตรปิฏก ก็ลองศึกษาดู แล้วจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูก…
      บทสวด150หรือ227 แล้วศีลพระ2400กว่าข้อ ทำไมไม่มีใครพูดถึง….

  Reply
 18. เขาไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของเรา ก็ปล่อยเขา คนมีธุลีในดวงตาน้อย ยังมีอีกเยอะ

  Reply
 19. ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ศีลพระมีเท่าไร อย่างไร แต่อยู่ที่่พระพุทธองค์ให้ปาฏิโมกข์ ๑๕๐ ข้อ

  Reply
 20. ใครเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากัน คำสอนพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ใช่ก็แค่ฟัง ไปอ่านเพิ่ม แล้วจำ จำแล้วก็ใคร่ครวญ ปฏิบัติ ก็จะรู้เองว่า จริงหรือปลอม ง่ายๆแค่นี้ทำกันไม่ได้หรือ จะให้ใครต้องมาบอก เอามาใส่หัวว่านั่นไม่ดีนี้ไม่ใช่ สรุปคิดเอง ทำเองกันไม่ได้ ก็แค่ยอมรับว่าตัวเองผิด พวกฉันผิด เราทำผิดไม่ได้ก็แค่นั่น ใครอยากได้ความถูกต้องก็ไปพิสูจน์เอง จะมาทะเลาะกันเพื่อ นรกสวรรค์ ใครจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่ตัวเองไม่มีใครทำ ทำตัวเองทั้งนั้น

  Reply
 21. รับเงินทอง ห่มแดงแชด ก็เสื่อมแล้ว ทำไมคนไทยไร้วินัยอย่างนี้ ถ้าเคร่งอย่างศาสนาอื่นๆที่เขาเป๊ะๆๆๆกับคำสอน เขาท่องทุกตัว ไม่แก้ของเก่าต้นแบบแต่ของเราเพิ่มหน่อยนะจะดูดีที่ดูเหมือนจะเคร่งแต่คุณทำลายวินัยเพิ่มแล้วเป็นการขัดกับการบัญญัติ copyright. ของพระพุทธเจ้าคือคำสอนบทพยัญชนะที่ต้องเป๊ะ อย่าสอดไส้ คำพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นพหูสูตรของโลก ชาวต่างชาติที่มาบวชเขามาศึกษาคำของพระพุทธเจ้าตรัสอะไร คำยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้ว่าพระหูสูตรพูดอะไรชี้แนะอะไรเปิดของทีควํ่าอย่างไร

  Reply
 22. การเป็นผู้บอกสอน คืการ สืบค้นตำราอย่างแท้จริง อย่างแยบคาย ไม่เช่นนั้นจะทำให้เราบอกสอนผิด ๆ ตำราต้องใช้แต่คำที่พระศาสดาบอกสอน คนอ่ืน ๆ ไม่ได้มีคำพูดที่เป็นอกาลิโก กราบพระอาจารย์ผู้ทำหน้าที่เสมือนนักวิชาการแท้ ๆ ไม่ใช่นักวิชาการเทียมที่พยายามหาหลักฐานผิด ๆ มาบอกกล่าว กลับไปศึกษาอีกครั้ง ลองเข้าไปศึกษาศีลที่บอกว่้าสวดกัน 227 สิคะ ก็เห็นรักษากันไม่ครบ เช่น การฉันอาหารมื้อเดียว เป็นต้น

  Reply
 23. มหาวิภังค์ เนื้อหาเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย และข้อวินัยของพระสงฆ์ 220 ข้อ กับวิธีพิจารณาข้อพิพาทอีก 7 ข้อ รวมเป็น ศีล 227 ข้อ

  Reply
 24. ผมอยากให้ผู้แย้งเรื่องศีลหรืออื่นๆ  หาหลักฐานมาชี้แจงแบบนี้บ้าง ฆารวาสชาวพุทธทั้งหลายจะได้เปรียบเทียบว่าพระภิกษุท่านใด จำมาถูก แบบไหนจำมาผิด โดยใช้วิจารณญานด้วยตนเอง พยัญชนะ อรรถะไม่ต้องบัญญัติเพิ่ม เพราะคำของศาสดามีครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่น ขันธ์5
   อ่านๆไป หลายๆเล่มก็จะเจอ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งคำอธิบายจากพระองค์เอง

  Reply
 25. สุดยอดจริงๆค่ะ   พูดกันด้วยหลักฐาน ยืนยันกัน  เห็นด้วยค่ะ  อนุโมทนา สาธุ กับพระอาจารย์นะค่ะ  ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด  ให้ชาวพุทธ ได้ตาสว่าง   สาธุ เจ้าค่ะ

  Reply
 26. รัก ศรัทธา ตถาคต ถึงที่สุดเพียงส่วนเดียว พุทธวจนธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ สาธุ

  Reply
 27. พระอาจายร์พูดจริงตรงจริงตามพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของคถาคต ที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว สาธุ

  Reply
 28. พระอาจารย์บรรยายแบบเปิดตำราประกอบแบบนี้  ใครจะกล้ามาโต้แย้งได้อีก  ยอดเยี่ยมมากครับ  ขออนุโมทนากับพระอาจารย์และคณะญาติโยมทั้งหลายที่เป็นกำลังหลักเผยแผ่พุทธวนะ…สาธุครับ.

  Reply
 29. พระอาจายร์พูดจริงตรงจริงตามพระพุทธเจ้า สาธุ หาพระอย่างท่านอยากมาก ตรงตามพระพุทธเจ้า สาธุ

  Reply
 30. สาธุครับ..พระอาจารย์ …..2,600 กว่าปีมาแล้ว #ความจริงก็คือความจริงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย#เมื่อถูกเปิดเผยออกมาแล้วผู้มีปัญญาที่หลงผิดย่อมเข้าใจย่อมแก้ไขในสิ่งผิดปรับปรุงตน…{ผมฟังพระอาจารย์ตลอดมา..เพราะพระอาจารย์บอกสอนแต่คำตถาคต..ที่แท้จริง}…สาธุ….ครับ

  Reply
 31. ผมได้ฟังอาจารย์ได้ปีกว่าแล้ว ตอนแรกก็ลองฟังดูว่าน่าเชื่อถือแค่ไหน แต่พอลองฟังไปแล้วเชื่อถือได้
  เลยติดตามฟังตลอด คำพระพุทธเจ้าสุดยอดของโลกแล้ว 

  Reply
 32. We need major Sunkrayana to get rid of bad practices and distortion from real Buddhism.  We need to increase real teaching for spiritual intelligence,  not decrease building more and more physical (temple)things to attract people.   We need to really learn the truth and stop supporting wrong practices.  We need to support real Buddhist teaching which พระอาจารย์คึกฤทธิ์ is teaching us.  Sathu..

  Reply

Leave a Comment