พี่พบน้อง CUVET เจาะลึกงานกรมปศุสัตว์ โดย CUVETPR | สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด สงขลา | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

by Sunan Preeda

พี่พบน้อง CUVET เจาะลึกงานกรมปศุสัตว์ โดย CUVETPR | สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด สงขลา.

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ พี่พบน้อง CUVET เจาะลึกงานกรมปศุสัตว์ โดย CUVETPR.

พี่พบน้อง CUVET เจาะลึกงานกรมปศุสัตว์ โดย CUVETPR


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด สงขลา.

คลิปกิจกรรมพิเศษ “พี่-น้อง CUVET เจาะลึกกรมปศุสัตว์” โดยวิทยากรทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1. นพ.กิตติชัย อั้นจิตร์ CUVET 56 สัตวแพทย์เฉพาะทาง หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ 2. นพ. อนัญญรัตน์ ทิพย์ธารา จุฬาภรณ์ 56 สัตวแพทย์เฉพาะทาง Head of Epidemiology and Information Group Veterinary Research and Development Center in the Upper South Nakhon Si Thammarat Province. 3. นางสาวศุภนันท์ บุณยการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 56 ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ สำนักพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (สพพ.) กรุงเทพมหานคร หัวหน้ากลุ่มปศุสัตว์นานาชาติเอเชียและอเมริกา กองความร่วมมือ กรุงเทพฯ 5. นางสาวอรุณ ชุมแก้ว CUVET58 ผู้เชี่ยวชาญ สัตวแพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 6. นางสาวธัญธิต สีสม CUVET64 สัตวแพทย์มืออาชีพ นพ.สถานกักกันสัตว์สงขลา จ.สงขลา 7 ดร. นรี เกตุสิงห์ กลุ่มพหุภาคี CUVET65 และองค์การระหว่างประเทศ กองความร่วมมือปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ผู้ดำเนินรายการ โดย ผศ. ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “พี่พบ CUVET เจาะลึกกรมปศุสัตว์” เวลา: 28 มี.ค. 2564 07:00 น. กรุงเทพมหานคร.

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://erynkruegermekash.com/movie/

>>Erynkruegermekash เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด สงขลา – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#พพบนอง #CUVET #เจาะลกงานกรมปศสตว #โดย #CUVETPR.

[vid_tags]

พี่พบน้อง CUVET เจาะลึกงานกรมปศุสัตว์ โดย CUVETPR

สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด สงขลา.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด สงขลา นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

READ  สลัมบอย ซอยตื้ด เต็มเรื่อง | หนังสลัมบอยซอยตื๊ด | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

You may also like

Leave a Comment