พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 9/12/2561 | พรบ.เงินทดแทน

พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 9/12/2561


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สรุป พ.ร.บ.เงินทดแทน ประกันสังคม ฉบับใหม่ ลูกจ้างต้องรู้ ! ได้ค่าชดเชยอะไรเพิ่มขึ้น
พ.ร.บ.เงินทดแทน ปี 2561 ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์หลายอย่างให้ดีและครอบคลุมมากขึ้น เช่น
1. กรณีเจ็บป่วย จากการทำงานจนไม่สามารถทำงานได้เงินทดแทน
• ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% จากเดิม 60% ของค่าจ้างรายเดือน (ฐานค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาท) โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัว และลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย์
• ได้รับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน จากเดิมจ่ายเฉพาะกรณีหยุดงาน 3 วันติดต่อกัน โดยจะได้รับเงินต่อเนื่องไม่เกิน 1 ปี
• ลูกจ้างราชการ ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน จนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าค่ารักษาจะเป็นเท่าไร
• กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
• หากลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังประสบเหตุ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
วิธีคำนวณเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย
ตัวอย่างเช่น
ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท โดยใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา 2 เดือน
วิธีคำนวณ คือ 20,000 x 70% = 14,000 บาท
ลูกจ้างหยุดงาน 2 เดือน = 14,000 x 2
เงินทดแทนที่ได้รับ = 28,000 บาท
ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท โดยใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา 10 วัน
วิธีคำนวณ คือ 10,000 x 70% = 7,000 บาท
ลูกจ้างหยุดงาน 10 วัน = 7,000 / (30/10)
เงินทดแทนที่ได้รับ = 2,333.33 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
เงินทดแทน
• ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
สำหรับการประเมินค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา และอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลูกจ้างประสบอันตราย หลังจากนั้น สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการประเมินการสูญเสียอวัยวะได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่นายจ้างมีภูมิลำเนาหรือลูกจ้างทำงานอยู่
วิธีคำนวณเงินทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
เช่น ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท โดยแขนขาดระดับข้อศอก ซึ่งจะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 เดือน
วิธีคำนวณ คือ 20,000 x 70% = 14,000 บาท
ได้เงินทดแทน 120 เดือน = 14,000 x 120
เงินทดแทนรวมที่ได้รับ = 1.68 ล้านบาท

พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 9/12/2561

สิ่งที่ต้องรู้ เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ประกันสังคม


สิ่งที่ต้องรู้ เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ประกันสังคม

คอร์สเบสิคเนติ1/73ขาอาญาข้อ8 (กฎหมายแรงงาน)ติวเตอร์ชิ


คอร์สเบสิคเนติ1/73ขาอาญาข้อ8 (กฎหมายแรงงาน)
ติวเตอร์ชิ

คอร์สเบสิคเนติ1/73ขาอาญาข้อ8 (กฎหมายแรงงาน)ติวเตอร์ชิ

ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง จาก พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม


ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง จาก พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. คืออะไร? พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?


ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ โดยกูรูนันทนิจ อาราเม ผู้มีประสบการณ์ด้าน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันรถยนต์และประกันอื่น ๆ มายาวนานกว่า 30 ปี พร้อมยกตัวอย่างให้ให้คุณเห็นภาพชัดเจน
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร?
พ.ร.บ. รถยนต์ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?
เงินชดเชยจาก พ.ร.บ. รถยนต์ เมื่อประสบอุบัติเหตุ?
จะต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องทำอย่างไร?
วิธีเคลม พ.ร.บ. รถยนต์?
รวมถึงคำถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ส่งตรงมาจากทางบ้าน
หากคุณกำลังสงสัยเรื่องเหล่านี้ ลองฟังสาระความรู้กับเรา แล้วคุณจะเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. รถยนต์ มากขึ้น

พ.ร.บ. คืออะไร? พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment