ฟังเทศน์ หลวงพ่ออิทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย [ถูกจิต ๔] : ความสุขที่แท้อยู่ที่ใจ | ฟัง พระ ธรรม เทศนา

ฟังเทศน์ หลวงพ่ออิทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย [ถูกจิต ๔] : ความสุขที่แท้อยู่ที่ใจ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ติดตามฟังธรรมะ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้ที่ : http://goo.gl/IR1lqV
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
ถูกจิต ๔ “ดำเนินตามแนวอริยสัจ คือหนทางสัตบุรุษ”
เทศนาเรื่อง : ความสุขที่แท้อยู่ที่ใจ (๑๙ ก.ย. ๕๒ เช้า)
รวบรวม โดย ธรรมะเพื่อประชาชน

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อินทร์ถวาย ชุดต่างๆ
ถูกจิต ๒ “ธมฺโม ปทีโป วิยะ : ธรรมเป็นดุจประทีป” : http://goo.gl/51g17K
ถูกจิต ๓ “ประทีปธรรมส่องสว่างกลางใจคน” : http://goo.gl/E4OzRe
ถูกจิต ๔ “ดำเนินตามแนวอริยสัจ คือหนทางสัตบุรุษ” : http://goo.gl/gesrYT
ลำดับที่ ๒ “จูงใจ ใฝ่ธรรม นำสุข” : http://goo.gl/vv8XpP
ลำดับที่ ๑๑ “ข้อธรรมย้ำเตือนใจ ข้อวินัยย้ำเตือนตน” : http://goo.gl/MnMqlo
ลำดับที่ ๑๒ “วิชชาดี จริยเด่น เน้นวินัยตน” : http://goo.gl/61kzmo
ลำดับที่ ๒๐ “พระศาสดาทรงชี้ทางสว่างโลก” : http://goo.gl/JKNPaQ
ลำดับที่ ๒๒ “มีหลักธรรมประจำจิต ดีกว่ามีชีวิตอยู่แบบไปวันๆ” : http://goo.gl/R4W8YG
ลำดับที่ ๒๔ “ปูชา จ ปูชนียานํ : บูชาคนที่ควรบูชา คือมรรคาบริสุทธิ์ชาวพุทธแท้” : http://goo.gl/ZpR8zx
ลำดับที่ ๒๖ “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ความมืดเสมอด้วยอวิชชาไม่มี” : http://goo.gl/Kz80i6

หมายเหตุ : อย่าลืม!!! กดติตาม(Subscribe : http://goo.gl/IR1lqV) เพื่อง่ายต่อการรับฟังธรรมะ

คําสอนพระอาจารย์มั่น,ธรรมหลวงตามหาบัว,ธรรมะหลวงตามหาบัว,พระดังจังหวัดอุดร,พระสายหลวงปู่มั่น,พระหลวงตาบัว,พระหลวงปู่มั่น,พระอาจารย์มั่น,ฟังธรรม,ฟังธรรมมะ,วัด ป่า นา คำ น้อย อุดรธานี,วัดนาป่าพง,วัดป่านาคำน้อย,วัดป่าภูก้อน,หนังสือสวดมนต์,หลวงตามหาบัว,หลวงปู่มั่น คําสอน,หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,หลวงพ่ออินถวาย,หลวงพ่ออินทร์ถวาย,หลวงพ่ออินถวาย,การฟังเทศน์ฟังธรรม,ฟังพระเทศน์,ฟังเทศน์,ฟังเทศน์ฟังธรรม,ฟังเทศน์หลวงพ่อจรัญ,กรรมฐาน,กรรมฐานพระเครื่อง,ธรรมยุติกนิกาย,พระกรรมฐาน,พระกรรมฐานดอทคอม,พระป่า,วัดป่ากรรมฐาน,วิปัสสนากรรมฐาน,หลวงปู่เสาร์,ธรรมะสอนใจ, ฟังธรรมะสอนใจ, ธรรมะกับชีวิต,ธรรมะหลวงพ่ออินทร์ถวาย,ธรรมะเพื่อประชาชน,ฟังเทศน์หลวงพ่ออินทร์ถวาย

ฟังเทศน์ หลวงพ่ออิทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย [ถูกจิต ๔] : ความสุขที่แท้อยู่ที่ใจ

ธรรมะคลายทุกข์ บุญฉันทำ..กรรมก็สร้าง พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร


ธรรมะคลายทุกข์ บุญฉันทำ..กรรมก็สร้าง พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
ขอบคุณ
เจ้าของภาพ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้แชร์ บุญกุศลใดหากมีจากการนี้ จงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายที่กล่าวแล้วโดยทั่วกัน 🙏🙏

ธรรมะคลายทุกข์ บุญฉันทำ..กรรมก็สร้าง พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

ฟังธรรมะ \”หลวงพ่อไพศาล วิสาโล\” l เทวทูตเตือนสติ


เสียงธรรมเทศนา \”หลวงพ่อไพศาล วิสาโล\”
หัวข้อธรรมเรื่อง
เทศน์โปรดญาติโยม ณ วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ฟังธรรมะ \

ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ


รวบรวมวีดีโอในช่อง https://www.youtube.com/user/kancha085/videos
ยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ท่านโหลด VDO นี้ (และทั้งหมดในช่อง) เพื่อไปอัปโหลด ยังที่อื่นๆที่ท่านต้องการ อันจะเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชีวิตและเป็นการผดุงคุณธรรมของโลก
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษรอีสานโบราณได้ด้วย ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ
จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร ท่านผู้ฟังสามารถหาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ได้ตามเว็บไซด์ต่างๆ รวมทั้ง Youtube ซึ่งมีผู้นำคำสั่งสอนมาเผยแผ่เพื่อให้บุคคลทุกเพศทุกวัยได้ฟังเป็นหนทางให้เกิดปัญญา
ขอบุญกุศลทั้งหลายจงดลให้พระอาจารย์หายจากการเจ็บป่วยทั้งปวง กลับมาเป็นแม่ทัพธรรมเผยแผ่คำสั่งสอนให้เกิดความสงบสุขในโลกด้วยเทอญ สาธุ
ภาพทีอยู่ในวีดีโอบางส่วน ได้มาจาก facebook ปัจฉา สมณะ ของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ฟังธรรมที่ท่านสนใจhttps://www.youtube.com/user/kancha085

ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา 1/2  @  พระอาจารย์สมภพ  โชติปัญโญ

บทสวดมนต์ตอนเช้า ฟังทุกเช้า ฝึกจิตใจให้สงบ มีสมาธิ ปัญญา เสริมวาสนา


บทสวดมนต์ ตอนเช้า ฝึกจิตใจให้สงบ มีสมาธิ ปัญญา เสริมวาสนา บารมี เสริมดวงชะตา

บทสวดมนต์ตอนเช้า ฟังทุกเช้า ฝึกจิตใจให้สงบ มีสมาธิ ปัญญา เสริมวาสนา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment