มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 1/1 | มหาวิทยาลัย สงฆ์

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 1/1


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

…..ช่วงที่ ๑ ปรารภเหตุแห่งการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนได้ คณาจารย์และศิษย์เก่า มจร. และ มมร. จึงร่วมกันจัดเวทีอภิปรายทางวิชาการขึ้น ณ สถาบันพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจต่อสังคมอีกครั้ง และเป็นการตอบโต้วาทกรรมของใครบางคนที่กล่าวหาฯ โดย DDTV ได้เข้าไปดำเนินการบันทึกรายการทั้งหมดมานำเสนอ ตามที่ปรากฏอยู่นี้.
…..ร่วมเดินทางถูก กับสถานีโทรทัศน์ DDTV โทร. 022195154 8, 0894920830

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 1/1

VTR รับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในนครรัฐน่าน
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
ระดับประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)/
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)/
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)/
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)การสอนภาษาไทย
ระดับปริญญาโท.
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร 054601063, 0885934782

VTR รับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีการศึกษา 2564

\”นาลันทา\” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


วัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม
พระโพธิสัตว์
พระสาริบุตร
พระราหุล
@punjanin

\

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 1/3


…..ปรารภเหตุต่อเนื่อง กรณี สปช.กลุ่มปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวหามหาวิทยาลัยสงฆ์ว่าทำผิดวัตถุประสงค์ ฯลฯ คณาจารย์จึงตรงมาที่ DDTV เพื่อมาชี้ให้เห็นให้กระจ่าง ติดตามรับชมเพื่อความถูกต้องต่อไป.
…..ร่วมเดินทางถูก กับสถานีโทรทัศน์ DDTV โทร. 022195154 8, 0894920830

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 1/3

พระราชินียูกันดาขุดดินเป็นปฐมฤกษ์สร้างมหาลัยสงฆ์แห่งแรกที่แอฟริกา


ดอกบัวแห่งแอฟริกาบานแล้ว

พระราชินียูกันดาขุดดินเป็นปฐมฤกษ์สร้างมหาลัยสงฆ์แห่งแรกที่แอฟริกา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment