รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HD | สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)

รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HD


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การยกระดับความปลอดภัยการทำงานให้กับผู้ใช้แรงงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกแรงงานให้เห็นความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HD

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่น 197


“ที่อับอากาศ” (Confined Space)
ความหมายคือ ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด ล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และนายจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ 18 และเป็นผู้ผ่านการอบรมตามข้อ 21 เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่ยอู่ในข่ายกฎหมายบังคับใช้ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ จึงเปิดให้บริการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ได้แก่ “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ”
จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
เลขที่ 36/24 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ขอขอบคุณ
วิทยากรและครูฝึกสอนทุกคน

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่น 197

สามทศวรรษเพื่อความปลอดภัยสู่สังคมไทย HD 1080p


หลังการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานครั้งแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเห็นตรงกันว่า ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งต่อๆไป
\”29 พฤษภาคม 2530 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมฯ ตั้งแต่นั้นมา\”

สามทศวรรษเพื่อความปลอดภัยสู่สังคมไทย HD 1080p

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในพระราชูปถัมภ์


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในพระราชูปถัมภ์

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment