วัดไทรน้อย นนทบุรี | วัดไทรน้อย

วัดไทรน้อย นนทบุรี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ปีพ.ศ.2555 พระครูไพบูลย์อาทรกิจ ได้สร้างพระเจดีย์มุนีภิรมย์และวิหารคด องค์ที่เห็นเป็นสง่าอยู่หน้าวัดนั่นแหละครับ แต่ก็ยังเหลือการสร้างพระรอบเจดีย์ สร้างลิฟท์เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมสูงวัย ประติมากรรมและจิตรกรรม รอบเจดีย์ งานติดโคมไฟ เดินไป
วัดไทรน้อย นนทบุรี

พิกัดที่ตั้ง:https://goo.gl/maps/QjbbQMECXCYURWgE7

ประวัติวัดไทรน้อยเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้กลุ่มมอญจากมหาชัยบ้านบางกระเจ้า บ้านไร่และบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาหักร้างถางป่า ซึ่งแต่เดิมเป็นชายป่ากระทุ่มมืดติดต่อกับป่าหนองเพรางายเพื่อทำนา พระราชาภิมณฑ์ได้ดำเนินการขุดคลองพระราชาพิมลจากคลองบางบัวทองมาทางทิศตะวันตกจนถึงป่ากระทุ่มมืดใกล้รางกระทุ่ม จึงมีคนมอญมาจับจองที่ดินริมคลองพระราชาพิมลมากขึ้น จนเป็นชุมชนเล็กๆ
ปีพ.ศ. ๒๔๓๗ คนมอญเหล่านี้จึงได้สร้างวัดในชุมชนขึ้น ชื่อวัดสาลีมุนีภิรมย์ หมายถึง บริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะข้าว และเป็นที่พำนักอันรื่นรมย์ของผู้ทรงศีล ซึ่งมะธุ หรือ ตาธุ ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๔๒ ไร่ ๒ งาน เพื่อใช้เป็นที่สร้างวัด ชาวบ้านได้ช่วยตัดต้นไม้ใหญ่ที่มีในพื้นที่มาเลื่อยทำเสา ทำกระดานและไม้สำหรับใช้สร้างที่พักสงฆ์ หลวงตาโจ๊กพระมอญองค์หนึ่งได้มาดำเนินการก่อสร้างจนเป็นวัดมีพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาที่วัดสร้างใหม่แห่งนี้ หลวงตาโจ๊กได้อยู่จำพรรษาที่วัดนี้และช่วยเหลือในการก่อสร้างเสราสนะ และสิ่งก่อสร้างภายในวัดอยู่นานประมาณ ๓๐ ปี เรียกว่า ศาลหลวงตาโจ๊ก ตั้งอยู่ริมคลองหน้าวัดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ในเวลาต่อมา ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์เกร็บ พระมอญจากวัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ต่อมามีการสร้างวัดบึงลาดสวายที่ตำบลภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชาวบ้านวัดบึงลาดสวายนิมนต์พระอาจารย์เกร็บไปเป็นเจ้าอาวาส ท่านจึงย้ายไปอยู่วัดบึงลาดสวาย พระอธิการเผื่อน ได้เป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา ในสมัยพระอธิการเผื่อน สิกขโร เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ของวัดร่วมกับกำนันพร ประสิทธิชัย กำนันตำบลไทรน้อยคนแรก และชาวบ้านได้สร้างอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำสังฆกรรม
ปีพ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านเจ้าคุณพระศรีโพธิ์(เสงี่ยม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สมเด็จพระพุฒาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการและมัคนายกของวัดทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี ขณะนั้นพระอธิการเผื่อนเป็นเจ้าอาวาสได้ไปร่วมประชุมพร้อมกับมัคนายกวัด ซึ่งเป็นคนมอญ ในการประชุมครั้งนั้นท่านเจ้าคณะจังหวัดได้ให้เจ้าอาวาสและมัคนายกของทุกวัดมาแจ้งชื่อวัด ซึ่งท่านเจ้าคณะจังหวัดเห็นว่าชื่อวัดนั้นยาวมากประกอบกับผู้แจ้งเป็นคนมอญที่พูดไทยไม่คล่อง จึงบอกชื่อวัดเป็นภาษาไทยไม่ได้ อีกทั้งชื่อวัดสาลีมุนีภิรมย์นั้นออกเสียงยากสำหรับคนมอญสมัยนั้น จึงทำการเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสาลีมุนีภิรมย์มาเป็นวัดไทรน้อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ปีพ.ศ. ๒๔๙๙ พระอธิการเผื่อน เจ้าอาวาสวัดไทรน้อยรูปแรกในขณะนั้นได้มรณภาพลง ทางมัคนายกได้นิมนต์ให้หลวงพ่อประสิทธิ์มาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ของวัดไทรน้อย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙ พร้อมทั้งได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดไทรน้อย เมื่อออกพรรษาในปีเดียวกัน จึงได้ทำการฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังเก่า
ปีพ.ศ.๒๕๐๐ หลวงพ่อประสิทธิ์ได้ทำการสร้างหอปริยัติธรรม ศาลาการเปรียญ กุฏิ และปีพ.ศ.๒๕๐๒ อุโบสถชำรุด จึงสั่งรื้อ แล้วได้สร้างอุโบสถหลังใหม่โดยใช้เวลาสร้างประมาณ ๕ ปี เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ จึงได้จัดงานฝังลูกนิมิต ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่

ขอบคุณที่ กดติดตาม ครับ ช่วยกดติดตาม กันเยอะๆ นะครับ
ติดตามช่องทางอื่นๆ เวลาของฉันMytime นานนานเที่ยวที
https://sites.google.com/view/kaona
https://www.facebook.com/kaonomruang
https://www.youtube.com/channel/UCDHblSc99fCw3Y3rRQxtXkg

วัดไทรน้อย นนทบุรี

อันดับ 1 วัดน่าเที่ยวทำบุญ วัดคุณแม่จันทร์ วัดป่ากรุงเทพ | ฉงน อยากดู EP1


Talon Life เทปแรกทั้งที่ พาไปทำบุญ ไหว้พระขอพร ให้เฮงๆกันถ้วนหน้า ณ วัดป่า สุดคลู ลึกลับมากๆ ถ้าไม่มีใครบอก ไม่มีทางรู้แน่นอน สายบุญไม่ควรพลาด ตามมากันได้แล้วครับ ^^
วัดคุณแม่จันทร์ ทำบุญ วัดน่าเที่ยว
วัดคุณแม่จันทร์
วัดป่าที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บรรยากาศ สงบเงียบ
กิจกรรมที่นิยมมาทำที่วัด
1. ทำวัดเช้า 7.30 ถึง 9.00 น. ทุกวัน
2. ถวายภัตตาหารเช้า 9.30 ถึง 9.50 ทุกวัน
3. ที่วัดจะมีการรับบริจาคเป็นบางครั้ง โดยจะรับตามพอดี ที่จะนำไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆ ใครจะมาบริจาคหลังช่วงเวลา ทางวัดไม่มีทีจัดเก็บ แนะนำให้มาดูที่วัดก่อนที่จะร่วมบริจาคของนะครับ
4. กระถิน จะมีขึ้นครั้งต่อไปวันที่ 22 พ.ย. 2561 นี้ จัดวันพฤหัส เพราะต้องการผู้ที่อยากร่วมทำบุญจริงๆ และไม่รับเปิดโรงทาน เนื่องจากคนเยอะและพื้นที่จำกัด
วัดคุณแม่จันทร์ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ (แต่ทางน้ำต้องจ้างเรือมาเอง)
ทางน้ำ สามารถมาได้ทางคลองประเวศบุรีรมณ์
ทางบก สามารถเดินทางมาได้ทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า และรถยนต์
รถยนต์ อยู่บนถนนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ชลบุรี ขาเข้า
รถไฟ นั่งสายลาดกระบัง ลงสถานีวัดลานบุญ แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซต์มาอีกประมาณ 500 เมตร
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ลงสถานีทับช้าง แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซต์มาอีกประมาณ 1000 เมตร
Link ที่เกี่ยวข้อง
แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/iQoNZHGSxk12
GPS: 13.731076, 100.708678
ขอขอบคุณ
พี่ตุ่ย ผู้ไปทำบุญ
คุณพลอย ร้านกาแฟของวัด
ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ
+ เพื่อเป็นกำลังใจ
+ ฝาก กดไลค์+กดแชร์ และ Subscribe ด้วยครับ
ขอบคุณครับ ^^
ติดต่อสอบถาม
Email: talonlifechannel@gmail.com

อันดับ 1 วัดน่าเที่ยวทำบุญ วัดคุณแม่จันทร์ วัดป่ากรุงเทพ | ฉงน อยากดู EP1

หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย นนทบุรี #ตะกรุดโทนเมืองนนทบุรี#ตะกรุดโทนเชือกเชียว#เหรียญรุ่นเเรก


เหรียญรุ่นเเรกปี 16 หลวงพ่อประสิทธิ์ สิทธิกาโรหรือพระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย ผู้สร้างตะกรุดโทนเชือกเขียวที่ลือชื่อเรื่องเเคล้วคลาดปลอดภัยมาเเต่ครั้งอดีตของจังหวัดนนทบุรี นอกจากตะกรุดเครื่องรางต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้สร้าง ยังมีเหรียญรุ่นเเรกที่ได้รับความนิยมมาเเต่ครั้งอดีตเช่นเดียวกับตะกรุดครับ
ฝากชมเเละติดตามนะครับจะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาให้ชมกันอีกครับ

หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย นนทบุรี #ตะกรุดโทนเมืองนนทบุรี#ตะกรุดโทนเชือกเชียว#เหรียญรุ่นเเรก

เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี


เปิดบันทึกตำนาน ตอน พระครูนนทสิทธิการ หรือ หลวงพ่อประสิทธิ์ สิทธิกาโร วัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง ถึงแม้ท่านจะอายุมากแล้ว แต่ท่านก็ให้การต้อนรับบรรดาผู้ที่มุ่งหน้าไปพึ่งพาบารมีท่าน ท่านบอกว่า แต่ละคนเขาตั้งใจมาหาเรา อย่าให้เขาต้องเสียเวลา มีอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วย ตลอดเวลาท่านไม่ยอมอยู่นิ่ง ยังคงกระทำประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชนอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมที่หวังให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่ยังคงตั้งมั่นอยู่ในวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดอันพึงมีของพระภิกสุสงฆ์เป็นตัวอย่างที่น่าเคารพสักการะและยกย่อง
สามารถติดตามรายการ\”เปิดบันทึกตำนาน\”ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble

เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงพ่อประสิทธิ์  วัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

KHUNG HỐC BỊ BỎ QUÊN – Chim Sẻ XÓC DÂN NỞ TIME di chết đối thủ | AoE Highlights


“Chim Sẻ Đi Nắng Official” là kênh Youtube chuyên phát lại các trận đấu trực tiếp của Chim Sẻ Đi Nắng.
Ngoài ra còn kênh: Chim Sẻ Đi Nắng Video (https://www.youtube.com/channel/UCaAGSoGPXGtk8szSfzXCmQ)
Sẽ phát lại đầy đủ tất cả các kèo đấu hàng ngày của Chim Sẻ Đi Nắng. Mọi người cũng ủng hộ mình bằng cách cho mình 1 nút Sub kênh nhé !
► Nội dung video thuộc bản quyền của Chim Sẻ Đi Nắng Studio.

Tham gia cùng cộng đồng Fan của Chim Sẻ Đi Nắng,các bạn vui lòng truy cập:
►FanPage CSDN: https://www.facebook.com/chimsedinangFanpage
►Facebook cá nhân CSDN : https://www.facebook.com/188fl
►Tham gia group CSDN tại : https://bit.ly/csdn_fanclub
►Kênh TikTok chính thức của CSDN : https://www.tiktok.com/@chimsedinang16
►Instagram chính thức của CSDN : https://www.instagram.com/chimsedinan…
►Liên hệ hợp tác
Mobile/Zalo: 096.9376.210
Email: dungntk.csdns@gmail.com

chimsedinang aoe moi nhat 2020 aoe csdn aoehighlight chimse deche sieupham chimsedinangstudio teamaoesbs dechemoi keoaoemoinhat chimsemoinhat trandauaoemoinhat aoe2021 deche2021 aoede aoe2

KHUNG HỐC BỊ BỎ QUÊN - Chim Sẻ XÓC DÂN NỞ TIME di chết đối thủ | AoE Highlights

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment