วันภาษาไทยแห่งชาติ กับความรู้เรื่อง \”วิวัฒนาการของอักษรไทย\” | ประวัติ วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ กับความรู้เรื่อง \”วิวัฒนาการของอักษรไทย\”


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมที่ 2563 มิวเซียมสยาม ขอส่งต่อความรู้เรื่อง วิวัฒนาการของอักษรไทย เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาของอักษรไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมสนุกที่จะชวนทุกคนมาอ่านออกเสียงภาษาไทยกับประโยคลิ้นพัน เพื่อนคนไหนดูจบแล้ว ก็มาแชร์ความสนุกแบ่งปันความรู้กันได้นะครับ 🙂
.
MuseumSiam
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

วันภาษาไทยแห่งชาติ กับความรู้เรื่อง \

ประวัติ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร


ประวัติ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร
วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง \”ปัญหาการใช้คำไทย\” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย ทำให้ผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นประทับใจ พระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก
รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ [3]
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542
3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
อ้างอิง
1. th.wikipedia.org
2. https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2148276
Tag:
วันภาษาไทยแห่งชาติ ,ประวัติน่ารู้ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” 29 กรกฎาคม ของทุกปี ,ประวัติ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร ,29 กรกฎาคม 2564 วันภาษาไทยแห่งชาติ ,วันภาษาไทยแห่งชาติ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ,วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 Hilight Kapook ,วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564 ,วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ,ตอบ ปัญหา วันภาษาไทยแห่งชาติ ,วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ,วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ ,ประวัติ วันภาษาไทย ,[วันภาษาไทยแห่งชาติ] ,[ประวัติน่ารู้ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” 29 กรกฎาคม ของทุกปี] ,[ประวัติ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร] ,[29 กรกฎาคม 2564 วันภาษาไทยแห่งชาติ] ,[วันภาษาไทยแห่งชาติ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ] ,[วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 Hilight Kapook] ,[วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564] ,[วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564] ,[ตอบ ปัญหา วันภาษาไทยแห่งชาติ] ,[วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564] ,[วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ] ,[ประวัติ วันภาษาไทย] ,\”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ,\”ประวัติน่ารู้ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” 29 กรกฎาคม ของทุกปี\” ,\”ประวัติ \”วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร\” ,\”29 กรกฎาคม 2564 วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ,\”วันภาษาไทยแห่งชาติ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ\” ,\”วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 Hilight Kapook\” ,\”วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564\” ,\”วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564\” ,\”ตอบ ปัญหา วันภาษาไทยแห่งชาติ\” ,\”วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564\” ,\”วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ\” ,\”ประวัติ วันภาษาไทย\” ,วันภาษาไทยแห่งชาติ ,ประวัติน่ารู้\”วันภาษาไทยแห่งชาติ\”29กรกฎาคมของทุกปี ,ประวัติ\”วันภาษาไทยแห่งชาติ\”ความเป็นมาและมีความสำคัญอย่างไร ,29กรกฎาคม2564วันภาษาไทยแห่งชาติ ,วันภาษาไทยแห่งชาติเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ,วันภาษาไทยแห่งชาติ2564HilightKapook ,วันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2564 ,วันภาษาไทยแห่งชาติ2564 ,ตอบปัญหาวันภาษาไทยแห่งชาติ ,วันภาษาไทยแห่งชาติ2564 ,วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ ,ประวัติวันภาษาไทย ,

ประวัติ \

สารคดี | ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ #BellBowCornerKids


วันภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ อักษรไทย ประวัติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ คือ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป
สืบเนื่องจากเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย
ที่่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง
มีพระราชดำรัสใจความตอนหนึ่งว่า
\”เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ
อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน
อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…
สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…\”พระองค์แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัย รวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นครั้งแรก และประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งในโอกาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอพุลยเดช ยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัย และความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส เช่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พศ. 2512 ทรงมีพระบรมราโชวาทว่า \”ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุมเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ\” คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พศ. 2542 เห็นชอบว่าให้ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องใจพระราชพิธีมหาามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 5 ธันวาคม พศ. 2542
3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
4. เพื่อเพิ่มพูประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ
ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
5. เพื่อเปิดโอกาสให้้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
press subscribe : https://www.youtube.com/channel/UCJyY9zN7vr4WS41M3V8dWxQ?sub_confirmation=1
facebook : https://www.facebook.com/aoybellbow2557
email : aoybellbow2557@gmail.com
twitter : https://twitter.com/aoybellbow
ID Line : abbaoy

สารคดี | ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ #BellBowCornerKids

วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่


โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่

วันภาษาไทย | วันภาษาไทยแห่งชาติ | ประวัติวันภาษาไทย | วันภาษาไทย 2563


วันภาษาไทย | วันภาษาไทยแห่งชาติ | ประวัติวันภาษาไทย | วันภาษาไทย 2563
โหลดไฟล์ PDF ฟรี : http://raboninco.com/1PbrR
ติดตามเพจ : https://www.facebook.com/KrumimEducation/
ติดตามกลุ่มFB : https://www.facebook.com/groups/3364743136883759/

วันภาษาไทย | วันภาษาไทยแห่งชาติ | ประวัติวันภาษาไทย | วันภาษาไทย 2563

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment