วีดิทัศน์แนะนำคณะพลศึกษา | มหาวิทยาลัย พละ ศึกษา | ความรู้ด้านกีฬาใหม่ ๆ

by Sunan Preeda

วีดิทัศน์แนะนำคณะพลศึกษา | ข่าวกีฬาอัพเดทล่าสุดที่นี่.

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ วีดิทัศน์แนะนำคณะพลศึกษา.

วีดิทัศน์แนะนำคณะพลศึกษา

วีดิทัศน์แนะนำคณะพลศึกษา


ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มหาวิทยาลัย พละ ศึกษา

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุข . ปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกหลักสูตรมีคุณภาพสูงตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนักเรียนปัจจุบันมากกว่า 2,000 คนในทุกระดับ นักศึกษา 21 คนในทุกหลักสูตรของคณะพลศึกษา มศว. จะได้รับการอบรม พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนและรับประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทุกปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในทุกหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังความสามารถหลักของนักศึกษา SWU และเอกลักษณ์ของนักศึกษา SWU ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะพลศึกษา มศว. มีคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมในด้านการพัฒนา วงการกีฬาและสุขภาพของประเทศผ่านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่บริการวิชาการสู่สังคมจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันคณะพลศึกษา มศว. ประกอบด้วยหน่วยงานและหน่วยงานต่างๆ เช่น ภาควิชาพลศึกษา กรมสุขศึกษา กรมนันทนาการ กรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และกรมอนามัย รวมทั้งสำนักงานคณบดีและศูนย์กีฬาสิรินธร มีสถานที่เรียน อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปฏิบัติการการสอนและวิจัย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเพื่อการพัฒนาและยกระดับการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนวิชาการชั้นนำในอาเซียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยใน กีฬาและสุขภาพ ภารกิจสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิต ค่านิยมหลัก องค์กรที่มีมุมมองที่เป็นระบบ Visionary Leadership การเรียนรู้เชิงสถาบันและความคล่องตัวมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จและการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ วัฒนธรรม i – ขั้นตอนที่ i = ข้อกำหนดที่จำเป็น S = การเสริมสร้างความเข้มแข็ง T = ความไว้วางใจ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ E = ความเป็นเลิศ การให้ความเป็นเลิศ P = ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก การคิดเชิงบวก ความสามารถหลักของความคิดสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์ของ คณาจารย์ยิมนาสติก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (PE SWU Students Core Competency) สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีผลงานที่ดี ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

>>Erynkruegermekash.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเนื้อหามหาวิทยาลัย พละ ศึกษา.

#วดทศนแนะนำคณะพลศกษา

[vid_tags]

วีดิทัศน์แนะนำคณะพลศึกษา

มหาวิทยาลัย พละ ศึกษา.

READ  5 ยางจักรยานเสือภูเขาสุดฮิต Schwalbe | Schwalbe MTB Tires | ยาง เสือ ภูเขา | ความรู้ด้านกีฬาใหม่ ๆ

You may also like

2 comments

อัมพร สร้อยระย้า 04/09/2021 - 15:05

ถ้าจะเรียนคณะพละต้องเก่งอังกฤษ-คณิตไหมคะะ

Reply
Boy zero 04/09/2021 - 15:05

สนใจเข้ามากค่ะ ศิลป์ภาษาสามารถเข้าได้มั้ยคะ

Reply

Leave a Comment