สภาวิจัยแห่งชาติ ดร.เจษฎา – โฉมฉาย | สภา วิจัย

สภาวิจัยแห่งชาติ ดร.เจษฎา – โฉมฉาย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เพลงเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการวิจัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สภาวิจัยแห่งชาติ  ดร.เจษฎา  - โฉมฉาย

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 \”รางวัลระดับดี\”


รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 \”รางวัลระดับดี\”ผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของลิเวอร์เวิร์ตสกุลมาสทิโกลีจูเนีย

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 \

เทปรายการสภากาแฟ ประเด็น : งานวิจัยพืชกระท่อม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.


รายการ สภากาเเฟ ทางคลื่น FM 88.00 MHz วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.00 11.00 น. งานวิจัย พืชกระท่อม โดย รศ.ดร. เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาและ ดร. ดาร์เนีย เจ๊ะหะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ฟังทางออนไลน์ได้ที่ : http://www.psuradio88.com/2014/
เรามาทำความเข้าใจเรื่องพืชกระท่อมในมุมต่าง ๆ ประโยชน์และโทษร่วมถึงประเด็นที่กำลังน่าสนใจที่ทางประเทศญี่ปุ่นจดสิทธิบัตร \”สารอนุพันธ์\” ที่ \”สังเคราะห์\” จากสารสกัดใบกระท่อม\” ตามที่อาจารย์เจษฎา ได้พูดถึงประเด็นนี้เมื่อไม่กี่วันก่อน

เทปรายการสภากาแฟ ประเด็น : งานวิจัยพืชกระท่อม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

การวิจัยทางด้านภาษา


เสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
ในหัวข้อ \”การวิจัยทางด้านภาษา\”
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม2562
ณ ห้องมะปราง ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีวิทยากรร่วมและผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์บัญชา เตส่วน
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิจัยทางด้านภาษา

Live สภาการศึกษา การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16


Live สภาการศึกษา การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16
หัวข้อ การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21

Live สภาการศึกษา การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment