สอนแอร์บ้าน ตอนที่ 2 วงจรการทำงานของเครื่องปรับอากาศ | กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ภาค 1

สอนแอร์บ้าน ตอนที่ 2 วงจรการทำงานของเครื่องปรับอากาศ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สอนแอร์บ้าน ตอนที่ 2 วงจรการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ในตอนนี้ ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ต่างๆ และ วงจรการทำงานของแอร์บ้าน
สารทำความเย็น ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน
อุปกรณ์ เพิ่มเติมส่วนต่างๆ
กด subscribe / ติดตาม เพื่อติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับแอร์บ้าน ในตอนต่อไป
หากมีข้อสงสัย หรือคำถาม สอบถามได้ที่ Comment ด้านล่างนี้ครับ

สอนแอร์บ้าน ตอนที่ 2 วงจรการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

อาชีพเหนืออาชีพ : หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการคุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับศักยภาพแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดให้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคน จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หากผู้ใดปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาที่จ้างจะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเชิญชวนผู้รับเหมาและช่างมาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หนังสือรับรองฯ มีอายุ 5 ปี ท่านก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ฝีมือดีมีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 4

อาชีพเหนืออาชีพ  : หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Thai DSD ฝีมือพารวย ตอน ช่างเชื่อมเงินแสน ช่วงที่ 1


Thai DSD ฝีมือพารวย ตอน ช่างเชื่อมเงินแสน ช่วงที่ 1

ผลงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาส 1/2564


กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีภารกิจในช่วง ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมาสรุปออกมาเป็นผลงานตามคลิปนี้

ผลงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาส 1/2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับข้าราชการ 35 อัตรา


กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับข้าราชการ 35 อัตรา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment