สารคดีวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก | วัด พระราม เก้า กิจกรรม

สารคดีวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
กลุ่ม วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ประวัติศาสตร์
เสนอ
คุณครูรวีวรรณ เกษวงศ์
โรงเรียนหอวัง

สารคดีวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ตามหาหลานมาบวชที่วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก
(ธรรมสถาน)


สวดมนต์ทำวัตรเย็น สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

ทำวัตรสวดมนต์เย็น วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

็How to ทำบุญสังฆทาน วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก ร้อยวัด ร้อยวัน 001


็How to ทำบุญสังฆทาน วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก ร้อยวัด ร้อยวัน 001
เครื่องสังฆทาน
การถวายทาน คือ การถวายวัตถุที่ควรให้เป็นทาน ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัตถุที่ควรให้เป็นทานนี้ว่า “ทานวัตถุ” จำแนกได้เป็น 10 ประการ คือ
1. ภัตตาหาร
2. น้ำรวมทั้งเครื่องดื่มอันควรแก่สมณบริโภค
3. ผ้า เครื่องนุ่งห่ม
4. ยานพาหนะ สงเคราะห์ปัจจัยค่าโดยสารเข้าด้วย
5. มาลัย และดอกไม้เครื่องบูชาพระ
6. ของหอม หมายถึงธูปเทียนบูชาพระ
7. เครื่องลูบไล้ หมายถึงเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับชำระร่างกายให้สะอาด มรสบู่ เป็นต้น
8. ที่นอนอันควรแก่สมณะ
9. ที่อยู่อาศัย มีกุฎีเสนาสนะและเครื่องสำหรับเสนาสนะ เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
10. เครื่องตามประทีปมีเทียนจุดใช้แสง ตะเกียง น้ำมันตะเกียง และไฟฟ้า เป็นต้น
ทั้ง 10 ประการนี้ ควรถวายเป็นทานแด่ภิกษุสามเณรเพื่อใช้สอยหรือบูชาพระตามสมควรสังฆทาน นั้น หมายถึง ทานที่อุทิศแก่สงฆ์ มิได้เจาะจงแก่บุคคล โดยนิยมที่เข้าใจทั่วไปในเรื่องการถวายสังฆทานนี้ ก็คือการจัดภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการถวายวัตถุทางอย่างอื่น ๆ การจัดภัตตาหารถวายสงฆ์อย่างนี้ เรียกว่า ถวายสังฆทาน

\”วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก\” เป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 วิกิพิเดีย…https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B9%99_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
ชมความสวยงามภายในพระอุโบสถแบบ 360 องค์ศา https://www.wat360.com/watphraram9/
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกสร้างขึ้นบนพื้นดินใกล้เคียงกับบึงพระราม 9 ซึ่ง นางจวงจันทร์ สิงหเสนี ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 โดย นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากรผู้ล่วงลับ เป็นผู้ออกแบบทั้งพระอุโบสถและพระพุทธรูปภายในอาคาร อ่านเพิ่มเติม…. https://readthecloud.co/watpraram9/
“วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” เกิดขึ้นจากพระราชดำริเริ่มแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงให้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศที่บึงพระราม 9 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ทำการทดสอบการบำบัดน้ำเน่าเสียที่ไหลมาตามคลองลาดพร้าวส่วนหนึ่งให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยวิธีการเติมอากาศลงไปในน้ำ แล้วปล่อยให้น้ำตกตะกอน และปรับสภาพน้ำก่อนระบายลงสู่คลองตามเดิม อ่านเพิ่มเติม…. https://mgronline.com/travel/detail/9600000105741

็How to ทำบุญสังฆทาน วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก ร้อยวัด ร้อยวัน 001

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 : ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ (4 ธ.ค. 63)


ป้าย 1 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
จากพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้พื้นที่บริเวณบึงพระราม 9 กรุงเทพหมานคร เป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีบ้าน วัดโรงเรียน ตามหลักของ “บวร” วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นศูนย์รวมของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านจิตใจและสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน
ป้าย 2 แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งหน่วยทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้สั่งการให้กำลังพล เรือยางเข้าให้ความช่วยเหลือ ในจุดที่รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้
ป้าย 3 ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 9 อำเภอ เร่งช่วยผู้ประสบภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 9 อำเภอ พร้อมประเมินสถานการณ์ ขอสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ และเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ป้าย 4 สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย
สภากาชาดไทยมอบ “ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย” จำนวน 10,610 ชุด และได้มอบอาหารปรุงสุก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 3 6 ธันวาคม 2563 ประมาณวันละ 1,000 ชุด ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอปากพนัง และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป้าย 5 ผู้ว่ากาฬสินธุ์สั่งตรวจสอบแก๊งหลอกเก็บบัตรปชช.ผู้สูงอายุซื้อโทรศัพท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี ถูกหลอกนำบัตรประชาชนไปซื้อโทรศัพท์มือถือจนกลายเป็นหนี้ มีผู้เสียหายหลายหมู่บ้าน ระบุหากพบว่าทำกันเป็นแก๊ง หรือ ขบวนการ และผิดกฎหมายจริง ให้ดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดทันที ขณะที่ตำรวจเตรียมเรียกทุกฝ่ายมาเจรจาและสอบปากคำวันนี้
ป้าย 6 ถนนมืด หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ ตกหลุมขุดเจาะลึก 2 เมตร จ.ชลบุรี
เตือนภัยเหตุรถจักรยานยนต์ตกลงไปในหลุ่มขุดเจาะพื้นผิวถนนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าพัทยา ช่วงแยกไฟแดงโรงไม้ขีดตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ล่าสุดทีมข่าวประสานเมืองพัทยาดำเนินการแก้ไขแกล้ว
ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ \”วันใหม่วาไรตี้\” วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/RongTook

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 : ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ (4 ธ.ค. 63)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment