สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ออกให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์แนื่องจากโรคลัมปีสกิน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ออกให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์แนื่องจากโรคลัมปีสกิน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ออกให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์แนื่องจากโรคลัมปีสกิน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ออกให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์แนื่องจากโรคลัมปีสกิน

ไถ่ชิวิตโค-กระบือ


จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีจัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิติโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สำหรับครั้งนี้ ได้มีการไถ่ชีวิตโค จำนวน 37 ตัว และกระบือ จำนวน 2 ตัวเพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ธคก.จำนวน 39 ราย

ไถ่ชิวิตโค-กระบือ

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์


ป่าลานฟาร์ม

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข แมว


ที่หอประชุมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ทีมนายสัตวแพทย์ชุดเฉพาะกิจทำหมัน จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จ.ขอนแก่น เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จัดขึ้น เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ พาหะนำโรคและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า แก้ไขปัญหาสุนัขที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการถูกนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างกรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคมและผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวที่เหมาะสม และผู้เลี้ยงสามารถดูแลได้ไม่เกิดปัญหาการทิ้งให้เป็นสุนัขแมวจรจัด
ทั้งนี้ มีผู้สนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ จำนวน 20 ตัว เริ่มดำเนินการที่จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 1524 มิถุนายน 2557

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข แมว

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 2/2564 เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2564


พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564
เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 2/2564 เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2564

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment