สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | ประกาศ คุรุ สภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คุรุสภา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี
โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธี การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ มีพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาศรีสุนทรโวหาร และ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ พิธีทางศาสนา นอกจากนี้ มีการเสวนา เรื่อง บทบาทและภารกิจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ มีคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมงาน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา


คุรุสภาเอก เสฎฐวุฒิ

คุรุสภา

นำเสนอในชั้นเรียน หัวข้อท่12 ข้อบังคับและประกาศคณะกรรมการคุรุสภา


นำเสนอในชั้นเรียน หัวข้อท่12 ข้อบังคับและประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

ท.ทหาร


แสตมป์

ท.ทหาร

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment