สูบน้ำแรงดันสูง ติดสปริงเกอร์ | ปศุสัตว์เขต 2

สูบน้ำแรงดันสูง ติดสปริงเกอร์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สูบน้ำแรงดันสูง ติดสปริงเกอร์

เรื่องตอน Smart Farmer และ Young Smart Farmer


“Smart Farmer และ Young Smart Farmer” Smart Farmer ก็คือบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตร แต่ละสาขา ความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ก็คือ 1) มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ 2) มีข้อมูลประกอบการตันสินใจ 3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและตลาด 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า 5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และ 6) มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร สำหรับ Young Smart Farmer ก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถด้านเกษตร ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนชีวิต 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การเชื่อมโยงเครือข่าย และ 4)การประเมินศักยภาพ โดย:สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี.กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่องตอน Smart Farmer และ Young Smart Farmer

การส่งเสริม Young Smart Farmer ด้านปศุสัตว์


สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ถอดบทเรียนนายจิตร์กานต์ เจริญจิตร ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

การส่งเสริม Young Smart Farmer ด้านปศุสัตว์

การฉีดวัคซีน LUMPY SKIN DISEASE อย่างถูกต้อง ต้องทำยังไงนะ หลังฉีดต้องสังเกตุอะไรบ้าง???


หน่วยพัฒนาสุขภาพ และผลผลิตสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
กรมปศุสัตว์

การฉีดวัคซีน LUMPY SKIN DISEASE อย่างถูกต้อง ต้องทำยังไงนะ หลังฉีดต้องสังเกตุอะไรบ้าง???

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จัดงานวันดื่มนมโลก


สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จัดงานวันดื่มนมโลก

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment