ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 | พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

🔸วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ครัวเรือนของนางมาลี เกษมสันต์ บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ, นายจิรัฏฐ์ มลิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กล่าวต้อนรับ และ นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนหน่วยงาน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร และกลุ่ม องค์กร ภาคประชาชน
🔸ในการนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ประธานในพิธีได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนของนางมาลี เกษมสันต์ และนายอำเภอสันทราย พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนการก่อสร้างบ้าน จำนวน 22 ราย
🔸โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและครัวเรือนยากจน ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายนั้นต้องมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 38,000 บาท/คน/ปี หรือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน ตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) โดยกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือครัวเรือนละ 50,000 บาท จำนวน 3 ครัวเรือน แบ่งเป็น โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ โซนละ 1 ครัวเรือน ซึ่งอำเภอสันทรายอยู่ในเขตอำเภอโซนกลาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนตามเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครัวเรือนของนางมาลี เกษมสันต์
🔸สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน รวมเป็นเงินประมาณ 80,000.บาท ดังนี้
1. โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 (ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50,000.บาท
2. เงินทุนจากโครงการ“ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้คนสันทราย” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนและชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เป็นเงิน 10,000.บาท
3. กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย เป็นเงิน 5,000.บาท
4. เทศบาลตำบลหนองหาร เป็นเงิน 3,250. บาท และชุดหน้าต่าง จำนวน 2 ชุด
5. กำนันตำบลหนองหาร นายเจริญ คำปินใจสนับสนุนดินปรับพื้นที่ จำนวน 2 คัน
6. ปศุสัตว์อำเภอสันทราย มอบไข่ไก่ จำนวน 3 ถาด
7. ภาคส่วนราชการ, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร, คณะกรรมการหมู่บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร นำโดยนายจิรัฏฐ์ มลิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มองค์กรในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 12,250.บาท
🔸 นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน จากกลุ่มบุคคลสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และสล่าบ้านวิเวก หมู่ที่ 8นำโดย นายจิรัฏฐ์ มลิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร และกลุ่ม/องค์กร ประชาชนหมู่ที่ 8 ทำให้การก่อสร้างบ้านในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง
🔸ทั้งนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดกล่าวว่า “ความสำเร็จของการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งจังหวัด อำเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน”
🔸หลังจากพิธีการส่งมอบบ้านอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ประธานในพิธี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วยนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ได้ร่วมกันรณรงค์ปลูกผักสวนครัวในแปลงปลูกพืชผักของครัวเรือน และร่วมชมบ้านตามโครงการ
🌈สพอ.สันทราย รายงาน
กรมการพัฒนาชุมชน

ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564

บ้านธารกล่อมโฮมสเตย์กลางป่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยการไม่สร้างหนี้


\”ความตั้งใจสูงสุดของแม่คือการทำธุรกิจแบบไม่สร้างหนี้\”
\”บ้านธารกล่อม” โฮมสเตย์กลางป่าสุคชิค จ.เชียงใหม่ ที่เริ่มต้นโดย แม่ติ๋มศิริพร เค็งสม วัย 54 ปี อดีตนักเทคนิคการแพทย์ที่มาริเริ่มบุกเบิกที่ดินริมลำธาร ในวัย 50 ปี จนกลายเป็นโฮมสเตย์สุดชิคขวัญใจวัยรุ่น
.
แม่ติ๋มเป็นอดีตนักเทคนิคการแพทย์ที่ตลอดชีวิตการทำงานกว่า 30 ปี
สิ่งที่ต้องเจอในแต่ละวันคือการพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ล้วนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเพราะสะสมความเครียดจากการใช้ชีวิต ทำให้แม่ติ๋มได้คำตอบของชีวิตว่า ถ้าไม่อยากมีชีวิตจบที่โรงพยาบาล ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเสียใหม่ และให้พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี กินอาหารดี
.
นั่นจึงทำให้แม่ติ๋มตัดสินใจทำงานเก็บเงิน เพื่อซื้อที่ดินและกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลายท่ามกลางธรรมชาติที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
.
เมื่อบ้านริมน้ำหลังแรกสร้างเสร็จเพื่อนๆ ต่างถูกใจ และขอมาพักด้วย จนแม่ติ๋มเห็นช่องทางว่าที่นี่สามารถรับแขกได้ ทำให้เธอตัดสินใจเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโฮมสเตย์ และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านธารกล่อม
ให้เป็นโฮมสเตย์ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และออกแบบบ้านให้ใกล้ชิดริมลำธารให้มากที่สุด เพื่อจะนำพาคนที่รักในธรรมชาติเหมือนกัน ได้มาพบกัน
.
แม้บ้านธารกล่อมจะเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว แต่แม่ติ๋ม ยึดมั่นในการไม่สร้างหนี้ในช่วงบั้นปลายชีวิต ไม่กู้เงินลงทุนเพิ่ม แต่ค่อยๆ ต่อยอดจากกำไรในแต่ละปี
.
ปัจจุบันมีบ้านกว่า 14 หลัง 14 สไตล์ ที่ใช้เวลาสร้างขึ้นมากว่า 5 ปี พร้อมทั้งทิ้งท้ายไว้ว่า “หากวันใดที่แม่รับแขกไม่ไหว ที่นี่จะกลับกลายไปเป็นป่าแบบไม่เหลืออะไรไว้เลย”
___
มนุษย์ต่างวัย manoottangwai เชียงใหม่ chaingmai บ้านธารกล่อม โฮมสเตย์ แม่ริม แม่แตง เที่ยวป่า ริมลำธาร
___
ติดตาม ‘มนุษย์ต่างวัย’ ในช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.manoottangwai.com/​​​​​​​
Facebook : https://www.facebook.com/manoottangwa…
LINE Official : https://lin.ee/siekPKY​​​​​​​
Instagram : https://bit.ly/3kq9ByX​​​​​​​
PodBean : https://bit.ly/3bDiXDB​​​​​​​
Spotify : https://spoti.fi/3aOvOnl​​​​​​​
JOOX : https://open.joox.com/s/rd?k=jhanl​​​​​​
___
ติดต่อโฆษณาออนไลน์
085 117 4290
Email : contact@boonmeritmedia.co.th

บ้านธารกล่อมโฮมสเตย์กลางป่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยการไม่สร้างหนี้

งานแสดงมุทิตาจิต พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่


เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของท่านอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับในปีนี้ท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัล ได้แก่ ข้าราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วย ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมด้านคุณภาพชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ๑๐ ภารกิจ \”ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ยั่งยืน\” จิตอาสาค่าตอบแทนไม่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนด้วยในรูปแบบต่างๆ ขอให้ท่านพัฒนาการ จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บก็อย่ามาก้ำกายทั้งตัวท่านและครอบครัว สาธุ สาธุ สาธุ

งานแสดงมุทิตาจิต พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

สรุปการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม 2562


สรุปการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม 2562

เพลง มาร์ชพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


เพลง มาร์ชพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment