หนังพระเยซูคริสต์ เรื่องราวชีวิตจริง ตามบันทึกของยอห์น พากย์ภาษาไทย (ต้นฉบับเต็ม คมชัดFull HD 1080p) | ชีวิตของพาย | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

หนังพระเยซูคริสต์ เรื่องราวชีวิตจริง ตามบันทึกของยอห์น พากย์ภาษาไทย (ต้นฉบับเต็ม คมชัดFull HD 1080p) | เว็บไซต์ให้บริการภาพยนตร์ใหม่ฟรี.

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง หนังพระเยซูคริสต์ เรื่องราวชีวิตจริง ตามบันทึกของยอห์น พากย์ภาษาไทย (ต้นฉบับเต็ม คมชัดFull HD 1080p).

หนังพระเยซูคริสต์ เรื่องราวชีวิตจริง ตามบันทึกของยอห์น พากย์ภาษาไทย (ต้นฉบับเต็ม คมชัดFull HD 1080p)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ชีวิตของพาย

เรื่องราวชีวิตที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ ตามบันทึกของอัครสาวกยอห์นที่เขียนถึงชาวคริสต์ วันที่เขียน: การค้นพบกระดาษในสมัยโบราณประมาณ 135 ปีก่อนคริสต์ศักราช บ่งชี้ว่าหนังสือเล่มนี้อาจถูกเขียนขึ้น คัดลอกและส่งต่อไปด้วยกันก่อนครั้งนั้น และในขณะที่บางคนคิดว่ามันถูกเขียนขึ้นก่อนการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม (ค.ศ. 70) ก็ยอมรับว่าสมัยที่เขียนคือ ค.ศ. 85-90 ยอห์น 20:31 “แต่เมื่อบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อท่านจะเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์บุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อ ท่านก็จะดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์” จุดประสงค์ของยอห์นไม่ใช่เพื่อเป็นผู้นำ เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลำดับวงศ์ตระกูลของพระคริสต์ แต่แสดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ยอห์นไม่เพียงพยายามเสริมสร้างศรัทธาของคนรุ่นหลังและปลูกฝังความเชื่อมั่นในผู้อื่นเท่านั้น แต่เขายังพยายามแก้ไขคำสอนที่ผิดๆ ที่เผยแพร่ออกไปด้วย ยอห์นเน้นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น “พระบุตรของพระเจ้า” เป็นพระเจ้าและมนุษย์โดยสมบูรณ์ ตรงกันข้ามกับหลักคำสอนที่ผิดพลาดที่เห็น “พระวิญญาณของพระคริสต์” เสด็จมาที่พระเยซูเมื่อทรงรับบัพติศมาของพระองค์ และละพระองค์ไปเมื่อเขาถูกตรึงที่กางเขน บทสรุปโดยย่อ: พระกิตติคุณของยอห์นเลือกปาฏิหาริย์เพียงเจ็ดอย่างเป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และเพื่อแสดงงานของพระองค์ เครื่องหมายเหล่านี้บางส่วนและเรื่องราวมากมายมีอยู่ในพระธรรมยอห์นเท่านั้น ข้อความนี้เป็นเทววิทยาที่สุดของพระวรสารทั้งสี่ และมักจะให้เหตุผลเบื้องหลังเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในพระกิตติคุณเล่มอื่น มีคำหรือวลีบางคำที่จอห์นมักใช้ เพื่อแสดงแก่นแท้ของพระกิตติคุณครั้งแล้วครั้งเล่า: เชื่อ เป็นพยาน ผู้ปลอบโยน ชีวิต-ความตาย แสงสว่าง-ความมืด เราคือ … (ตามที่พระเยซู “เป็น”) และความรัก พระกิตติคุณของยอห์นแนะนำพระคริสต์ ไม่ใช่ตั้งแต่กำเนิดของพระองค์ แต่มาจาก “จุดเริ่มต้น” ของ “พระวจนะ” (โลโก้) ซึ่งตามที่พระเจ้าเป็นอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้านของการทรงสร้างและผู้ที่กลายมาเป็นมนุษย์เพื่อพระองค์จะทรงชำระบาปของเรา ลูกแกะที่ถวายเป็นเครื่องบูชา —————————– ———- —————————————- ————– ————– ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตจริงของพระเยซูคริสต์ ตามบันทึกภาพยนตร์อัครสาวกยอห์นคริสเตียนพากย์ไทย (ต้นฉบับ Full HD 1080p) —————————— —— —————————————————- ——– —————————– .

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://erynkruegermekash.com/movie

>>Erynkruegermekash.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

แท็กเกี่ยวข้องกับเนื้อหาชีวิตของพาย.

#หนงพระเยซครสต #เรองราวชวตจรง #ตามบนทกของยอหน #พากยภาษาไทย #ตนฉบบเตม #คมชดFull #1080p

หนังพระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์หนังพระเยซู,หนังพระเยซูคริสต์,เรื่องราวชี่วิตจริงของพระเยซูคริสต์,หนังพระเยซูพากษ์ไทย,หนังพระเยซูภาษาไทย,หนังพระเยซูของยอห์น,อัครทูตยอห์น,เรื่องราวพระเยซูคริสต์ตามบันทึกของอัครทูตยอห์น,หนังพระเยซูตามบันทึกของยอห์น,หนังพระเยซแบบคมชัด,หนังคมชัด,บันทึกอัครทูตยอห์น,พระเยซูยอห์น,หนังคริสเตียนยอห์น,บันทึกของยอห์น,ตามบันทึกของยอห์น,พระเยซู,ชีวิตจริงของพระเยซู,หนังพระเยซู พากย์ไทย,หนังพระเยซู เต็มเรื่อง,หนังพระเยซู ภาษาไทย

หนังพระเยซูคริสต์ เรื่องราวชีวิตจริง ตามบันทึกของยอห์น พากย์ภาษาไทย (ต้นฉบับเต็ม คมชัดFull HD 1080p)

ชีวิตของพาย.

32 thoughts on “หนังพระเยซูคริสต์ เรื่องราวชีวิตจริง ตามบันทึกของยอห์น พากย์ภาษาไทย (ต้นฉบับเต็ม คมชัดFull HD 1080p) | ชีวิตของพาย | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด”

 1. เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา ❤️ขอบคุณพระเยซู สรรเสริญพระเจ้า งับเอเมน

  Reply
 2. มีทางเดียวที่ถูกต้องกลับบ้านชื่อเดียวที่จะรอด – พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า (พระวจนะ) ที่แท้จริงมีพระวิญญาณองค์เดียวแห่งความรักนิรันดร์นั่นคือพระคริสต์ผู้ทรงรักโดยไม่มีเงื่อนไข

  ทุกคนสามารถพบพระองค์และตระหนักว่าแท้จริงแล้วพระองค์เป็นอย่างไร พระองค์บอกความจริงโดยตรงกับทุกคนที่กำลังค้นหาพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ พระเยซูคริสต์แตกต่างจากที่พวกเขาเขียนและพูดถึงพระองค์ในโลกนี้มาก เขาดีกว่าที่คนอื่นคิด

  ไม่มีพระนามของพระเจ้าอื่นไม่มีพระวิญญาณอื่นไม่มีใครสามารถบอกความจริงเกี่ยวกับพระองค์ได้ – ฉันหมายถึงทุกคนที่ไม่ได้พบพระองค์หรือไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ เมื่อมีคนพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถูกเขียนขึ้นเขาจะกลายเป็นพยานในพระคัมภีร์ไม่ใช่ของพระเยซูคริสต์

  โลกนี้ไม่ใช่อาณาจักรของพระองค์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเต็มไปด้วยคำโกหกซึ่งผู้คนเรียกว่า "ความจริง" เรียกพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงตอบเสมอเมื่อทุกสิ่งที่เราต้องการคือพระองค์และความจริงของพระองค์ .. หากคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้ใครสักคนเอ่ยชื่อคุณในนามของพระองค์ … ถามอย่างตรงไปตรงมาและปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มคุณและคุณสามารถฟัง พระวจนะของพระเจ้าในใจคุณ . พระเจ้าจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้รับความรอดและบังเกิดใหม่

  แล้ว?

  คุณจะค้นหาพระองค์ที่อื่นหรือโดยคนอื่นเมื่อพระองค์จะอยู่ในตัวคุณ? พระคัมภีร์ไม่ใช่พระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้ามีพระกิตติคุณสองเล่มที่แตกต่างกันในหนังสือเล่มนี้ – เกี่ยวกับ "เจ้านาย" ของโลกนี้ (เนื้อหนัง) และเล่มที่สองเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าที่เปิดเผยซึ่งกลายเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเราให้รอด .

  ตอนนี้เราสามารถเกิด (วิญญาณ) อีกครั้งในฐานะบุตรของพระบิดาที่แท้จริงเพียงองค์เดียว (พระวิญญาณบริสุทธิ์) หากคุณ (ยัง) ต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้โปรดจำไว้ว่าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางคุณเสมอแม้ว่าคุณจะเห็นสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับพระเยซูก็ตาม

  พระเยซูคริสต์ = (พระวจนะ) พระเจ้า = อาณาจักรของพระเจ้า = ความจริง = พระคุณ = ความรักที่แท้จริง = พระวิญญาณบริสุทธิ์ = การกำเนิดของพระวิญญาณ = ชีวิตนิรันดร์

  ซาตาน = เจ้าแห่งโลกนี้ = โลกวัตถุและระบบของมัน = เงิน = ศาสนาที่สร้างขึ้นจากหนังสือ = ความรักที่มีเงื่อนไข = เนื้อหนัง / มนุษย์ (666) = ความตาย
  God bless you

  Reply
 3. พระเจ้ารักเราทุกคนทรงยิ้มให้เราเสมอขอบคุณพระองค์🙏😊👩🏻‍🦰

  Reply
 4. (#พระวัจนะหลักของท่านนบีอีซาอ.ส่วนมากจะเป็นการยืนยันถึงพระเจ้าองค์เดียวเเละจะกล่าวถึงวันฟื้นคืนชีพ ท่านจะยืนยันถึงความจริงเเห่งวันฟื้นคืนชีพเพื่อให้พระวัจนะของอัลลอฮครบถ้วนต่อจากคำภีร์เตาร็อตของมูซาอ."ทั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความจริงของคำภีร์เตาร็อตอีกด้วย)
  [{#เเละส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์}]

  Reply

Leave a Comment