อยุธยา : อโยธยาศรีรามเทพนคร : โยเดีย(◕‿◕:❤)* | เทศบาล อ โยธ ยา

อยุธยา : อโยธยาศรีรามเทพนคร : โยเดีย(◕‿◕:❤)*


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่


`.✿¸❀`.
✿¸❀.✿`.✿¸
WE LOVE THAILAND, THE LAND OF SMILE(◠‿◠:❤)
MANY THANKS FOR THE GREAT SHARING TO THE GREAT CHANNEL OF :
•.`ƸӜƷ❀✿`.¸ RSUClub ¸ .`✿❀ƸӜƷ`.•
http://www.youtube.com/user/RSUClub?feature=watch
ภาพสวยงามฝีมือเด็ดมาก งานศิลย์ ภาพศิลย์ ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแท้จริง,
แก้ว ขอเอามาเเจกเพื่อน เพื่อน ได้ดูกันค่ะ, โปรดยกโทษให้แก้วด้วยค่ะ, โปรดอนุญาตให้แก้วด้วยนะคะ, ขอบคุณค่ะ
(◕‿◕:❤)
•.`ƸӜƷ❀✿`.¸
`.
`
(◕‿◕:❤)
•.`ƸӜƷ❀✿`.¸•.`ƸӜƷ❀✿`.¸
อยุธยา : อโยธยาศรีรามเทพนคร : โยเดีย : เมืองเก่ากรุงศรีอยุธยา
พระเจ้าอู่ทอง ทรงสร้างพระนครขึ้นที่ตำบลหนองโสนดังกล่าว แล้วตั้งนามพระนครนี้ว่า กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกบวรรัตนราชธานีบุรีรมย์ เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๓
กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโสน ซึ่งอยู่ตรงแผ่นดินที่มีแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ล้อมรอบอยู่สามด้าน คือ ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีคูแยกจากแม่น้ำลพบุรี ตั้งแต่ตำบลหัวรอไปบรรจบแม่น้ำบางกะจะ ที่ป้อมเพชร เรียกว่า คูขื่อหน้า ทางด้านตะวันออกนี้มีร่องรอยของเมืองเก่า คือ เมืองอโยธยา ซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกเก่าว่า อโยธยาศรีรามเทพนคร มีศิลปวัตถุต่าง ๆ อันเป็นแบบแผนของยุคอู่ทอง และทวาราวดี
รายละเอียดติดตามได้ที่นี่ : http://www.sahavicha.com/?name=link\u0026file=readlink\u0026id=3541
Thanks from the heart for all information and the best sharing,
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยี่งค่ะ
รักและเคารพ
แก้ว(◕‿◕:❤)

No copyright intended.
All rights go to rightful owner of :
RSUClub (◕‿◕:❤)
http://www.youtube.com/user/RSUClub?feature=watch

อยุธยา : อโยธยาศรีรามเทพนคร : โยเดีย(◕‿◕:❤)*

เพราะจนขนลุก! ‘’เพลงยอยศพระลอ”เพลงดังจากวรรณคดี |ปุ้ยดวงพร-เสียงไทยคอรัส|คุณพระช่วย


บทเพลงสุดไพเราะจาก คอนเสิร์ต คุณพระช่วยสำแดงสด ๘ ฟื้นอโยธยา
เพลง : ยอยศพระลอ
ศิลปิน : ปุ้ย ดวงพร , เสียงไทยคอรัส
คำร้อง : พยงค์ มุกดา / คำเกริ่น ไถง สุวรรณทัต
ทำนอง : มนตรี ตราโมท
เรียบเรียง : ไกวัล กุลวัฒโนทัย
ติดตามข่าวสารได้ที่
https://www.facebook.com/kunpratv
http://www.facebook.com/workpoint
เว็ปไซต์ http://www.workpointtv.com

เพราะจนขนลุก! ‘’เพลงยอยศพระลอ”เพลงดังจากวรรณคดี |ปุ้ยดวงพร-เสียงไทยคอรัส|คุณพระช่วย

เรื่องเล่ากรุงเก่า อโยธยาศรีรามเทพนคร


เรื่องเล่ากรุงเก่า อโยธยาศรีรามเทพนคร
อยุธยา อโยธยา ความเป็นมาอยุธยา
Time X ชาแนล

เรื่องเล่ากรุงเก่า อโยธยาศรีรามเทพนคร

ขับไม้บัณเฑาะว์ | วงคุณพระช่วย | คอนเสิร์ต คุณพระช่วยสำแดงสด ๘ ฟื้นอโยธยา


คอนเสิร์ตวัฒนธรรมอารมณ์ดี คุณพระช่วยสำแดงสด ๘ “ ฟื้นอโยธยา ”
สำแดงสด ในวันที่ ๑๐ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ ชั้น๗ สยามสแควร์วัน
ติดตามข่าวสารได้ที่
https://www.facebook.com/kunpratv
http://www.facebook.com/workpoint
เว็ปไซต์ http://www.workpointtv.com

ขับไม้บัณเฑาะว์  | วงคุณพระช่วย | คอนเสิร์ต คุณพระช่วยสำแดงสด ๘ ฟื้นอโยธยา

เทศบาลเมืองอโยธยา


ประวัติ
ก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาบริเวณนี้เคยมีเมืองเก่ามาแล้ว ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองปัจจุบัน มีชื่อว่า อโยธยา หรืออยุธยาเช่นเดียวกัน ซากเมืองที่ยังเหลือร่องรอยให้เห็นบ้างจากแนวคูน้ำคันดิน และบรรดาศาสนสถานที่ได้รับการเสริมแต่งต่อเติมเรื่อยมา อาทิ วัดอโยธยา (วัดเดิม) วันมเหยงค์ วัดเจ้าพญาไท หรือวัดใหญ่ชัยมงคล และวันพนัญเชิง โดยเฉพาะวัดพนัญเชิงนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่แบบอู่ทอง ที่พงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสร้างพระนครศรีอยุธยา 26 ปี โบราณสถานและศาสนสถานดังกล่าวนี้คือประจักษ์พยานที่เด่นชัดว่าบริเวณนี้มีความรุ่งเรืองจึงขึ้นเป็นนครใหญ่มาช้านานแล้ว
อโยธยา อยุธยา หรือศรีรามเทพนคร คำเรียกชื่อพระนครว่า อโยธยา อยุธยา หรือศรีรามเทพนครดังกล่าวนี้ นอกจากแสดงให้เห็นว่าเป็นการนำเอาชื่อ และความหมายที่สัมพันธ์กับพระราม ในคัมภีร์รามายณะ ของอินเดียโบราณมาใช้ให้เป็นเอกลักษณ์ ของเมืองสำคัญและรัฐที่แต่กต่างไปจากเมือง และรัฐอื่น ๆ แล้ว ยังทำให้ทราบได้ว่า นครอโยธยาหรืออยุธยานี้ เป็นเมืองสำคัญในรัฐละโว้ หรือลวรัฐ ที่ดำรงอยู่มาแต่สมัยทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ 12
เมืองอโยธยาที่มีมาก่อนหน้าการสร้างพระนครศรีอยุธยานั้นคือเมืองหลวงของรัฐละโว้ ที่มีกษัตริย์วงศ์ใหม่ ๆ ที่นับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ครองอยู่ ได้อ้างความสืบเนื่องมาแต่สมัยที่เมืองหลวงของรัฐยังอยู่ทีละโว้ การต่อเนื่องของรัฐนี้ที่มีมาแต่เดิมอีกอยางหนึ่งก็คือ การเรียกพระนามของพระมหากษัตริย์และเจ้านายพระองค์สำคัญ ๆ ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดี และพระราเมศวร ซึ่งล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับชื่อพระนคร และเมืองที่ลอกเลียนมาจากคัมภีร์รามายณะของอินเดีย
การย้ายจากเมืองอโยธยาเดิมทางด้านตะวันออกมาสร้างพระนครศรีอยุธยาขึ้นใหม่นั้น มีสาเหตุมาจากการเกิดอหิวาตกโรคระบาด เจ้านาย ขุนนาง และผู้คนคงเสียชีวิตกันมาก เพราะในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเองก็ระบุว่า เมื่อสร้างพระนครใหม่แล้ว สมเด็จพระรามาธิบดีโปรดให้ขุดศพเจ้าแก้วเจ้าไทยซึ่งเป็นอหิวตกโรคสิ้นพระชนม์ขึ้นพระราชทานเพลิง ณ วัดป่าแก้ว การเกิดโรคระบาดทำให้สมเด็จพระรามาธิบดีต้องย้ายพระราชฐานมาสร้างพระราชวังที่ประทับชั่วคราว ณ เวียงเล็ก คือบริเวณที่ต่อมาได้สร้างเป็นวัดพุทธไธสวรรย์ขึ้น ทรงเลือกบริเวณหนองโสนซึ่งเป็นที่ดอนอันเกิดจากการทับถมของลำน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรีเป็นที่สร้างพระนครใหม่อันที่จริงแล้ว บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของเมืองอโยธยามาแต่เดิมแล้ว เพราะการย้ายไปทางตะวันออกนั้นติดลำน้ำและที่ราบลุ่มต่ำ ส่วนทางด้านตะวันตกนั้นนอกจากเป็นที่ดอนแล้ว ยังมีลำน้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบทางด้านเหนือ ด้านตะวันตก และด้านใต้ ทำให้เป็นคูเมืองธรรมชาติและเส้นทางคมนาคมในเวลาเดียวกัน

ตราสัญลักษณ์
ความหมายของตราเทศบาล ดวงตราที่เป็นรูปวงกลมมีเครื่องขอบเบื้องบนระบุข้อความว่า \”เทศบาลเมืองอโยธยา\” และมีกิ่งใบโพธิ์ปรกลงมา ตรงกลางเป็นรูปวิหารและพระปรางค์ 3 องค์ ส่วนขอบเบื้องล่างเป็นรูปกำแพงเมือง และระบุข้อความว่า \”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา \” เหตุผลในการกำหนดรูปเครื่องหมายตามแบบก็คือบริเวณพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตเทศบาลเมืองอโยธยานั้นมี ประวัติความเป็นมาว่า เป็นที่ตั้งเมืองอโยธยาในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของประเทศไทย และในสมัยนั้นประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบสุข และมีความมั่นคั่งสมบูรณ์จึงได้สร้างวัดวาอารามขึ้นมากมาย ซึ่งในปัจจุบันนี้วัดวาอารามที่สร้างขึ้นในสมัยก่อน ก็ยังคงมีปรากฎแก่สายตาเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ และทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก
ฉะนั้นการที่นำเอารูปวิหาร และพระปรางค์ 3 องค์ มาเป็นแบบเครื่องหมาย ของเทศบาลเมืองอโยธยาก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แสดงความหมายทางประวัติศาสตร์ และให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์พูนสุขของเทศบาล และประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลในปัจจุบัน และในอนาคตต่อไป สำหรับกิ่งใบโพธิ์ที่ปรกลงมานั้นก็เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเป็นสุข ที่เทศบาลจะพึงให้แก่ประชาชนในโอกาสต่อไป ส่วนกำแพงเมืองในขอบวงกลมเบื้องล่างนั้น ให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเมืองอโยธยา

เทศบาลเมืองอโยธยา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

2 thoughts on “อยุธยา : อโยธยาศรีรามเทพนคร : โยเดีย(◕‿◕:❤)* | เทศบาล อ โยธ ยา”

  1. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
    a comment is added I get three e-mails with the same
    comment. Is there any way you can remove me from that service?
    Thanks!

    Reply

Leave a Comment