แจกหญ้าแฝกฟรี | เกษตรกรหน้าคอม | เกษตร | ขอรับหญ้าแฝกฟรี

แจกหญ้าแฝกฟรี | เกษตรกรหน้าคอม | เกษตร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

แจกหญ้าแฝกฟรี | เกษตรกรหน้าคอม | เกษตร
ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆติดตามเราไว้ครับ

แจกหญ้าแฝกฟรี | เกษตรกรหน้าคอม | เกษตร

สารเร่งซุปเปอร์ พด. ของฟรีใกล้บ้าน


สารเร่ง พด.1 : สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ประกอบด้วย เชื้อแบคทีเรีย แอคติโน มัยซีส และเชื้อรา เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้นใช้ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน
สารเร่ง พด.2 : สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายซากพืช และสัตว์ที่สดหรืออวบน้ำ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน จะได้ของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมน สามารถนำไปใช้ในรูปปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เหมาะสำหรับพืชผักและไม้ผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ ยืดตัวของลำต้น ส่งเสริมการออกดอกและติดผล
สารเร่ง พด.3 : สำหรับควบคุมโรคพืช เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในดินโดยมีความสามารถในการป้องกัน หรือยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ทำให้เกิดโรครากหรือโคนเน่า และเปลี่ยนสภาพธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย เชื้อไตรโคเดอร์มา และบาซิลลัส
สารเร่ง พด.4 : (ไม่ผลิตแล้ว) สารปรับปรุงบำรุงดินที่ได้จาการผสมวัสดุธรรมชาติเช่น ยิปซั่ม หินฟอสเฟต ปูนมาร์ล เปลือกกุ้ง เปลือกปู เป็นต้น นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักธาตุอาหารพืช หรือยืดอายุของปุ๋ยและใช้ในดินได้นานยิ่งขึ้น
สารเร่ง พด.5 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับผลิตสารกำจัดวัชพืช เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความ
สามารถในการผลิตกรดและฮอร์โมนสูง ใช้กำจัดวัชพืช โดยใช้อัตราความเข้มข้นสูง ฉีดพ่นบนวัชพืชและไถกลบ ประเภทหญ้าและวัชพืชใบกว้าง เช่น หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู หญ้าละออง หญ้าแพรก
สารเร่ง พด.6 : สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสีย เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากเศษอาหาร ใน สภาพที่ไม่มี
ออกซิเจนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รวมทั้งใช้ในการบำบัดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและการดำเนินงานปศุสัตว์
สารเร่ง พด.7 : สำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากพืชสมุนไพรใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก
สารเร่ง พด.8 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์และสารฟอสฟอรัสในดินที่ทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุทำให้ดินเป็นกรดและเกิดปัญหาในการใช้ฟอสฟอรัสกับพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์ ร่วมกับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
สารเร่ง พด.9 : สำหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวดินกรด เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อย ซึ่งเป็นดินกรดกำมะถันที่มีความรุนแรงของกรดน้อย ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตและสมบูรณ์ และสารปรับปรุงดิน
สารเร่งพด.10 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับปรับปรุงดินทรายและดินเสื่อมโทรม ให้มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกพืช ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น โดยไปเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกของดิน ทำให้ดินดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้พืชได้นำไปใช้ได้มากขึ้น
สารเร่งพด.11 :เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน
สารเร่งพด.12 :เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตจากสารเร่ง พด.
โดโลไมท์ หินแร่เพื่อการเกษตรปรับปรุงบำรุงดิน
พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ยังใช้ได้อยู่โดยยืดหยุ่นอายุการใช้งานตามการเก็บรักษาและความทนสภาพของเชื้อแต่ประสิทธิภาพจะลดลงไปตามกาลเวลาและอายุไขของเชื้อชีวภาพจะสิ้นสุดลงจนกระทั่งไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากหมดอายุหากไม่นานมาก ให้เพิ่มปริมาณเชื้อขึ้น 1 เท่า เพราะปริมาณเชื้อจะลดลงจากมาตรฐาน คือ 10 ล้านเซลล์ต่อกรัมดิน ถ้าหมดอายุนานเกินไป 612 เดือน ไม่ควรใช้ เชื้อจะน้อยเกินไปหรือตายหมดแล้ว ขอบคุณจ้ะ
เมื่อสารเร่งหมดอายุแล้วตามที่ฉลากบอก
ยังใช้ได้อยู่โดยยืดหยุ่นอายุการใช้งานตามการเก็บรักษาและความทนสภาพของเชื้อแต่ประสิทธิภาพจะลดลงไปตามกาลเวลาและอายุไขของเชื้อชีวภาพจะสิ้นสุดลงจนกระทั่งไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากหมดอายุหากไม่นานมาก ให้เพิ่มปริมาณเชื้อขึ้น 1 เท่า เพราะปริมาณเชื้อจะลดลงจากมาตรฐาน คือ 10 ล้านเซลล์ต่อกรัมดิน ถ้าหมดอายุนานเกินไป 612 เดือน ไม่ควรใช้ เชื้อจะน้อยเกินไปหรือตายหมดแล้ว
สามารถขออนุเคราะห์ สารเร่ง พด. ได้จากสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 112 หรือ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โทร 1760 ต่อ 1379,1354 หรือ 025760679, 025797563 หรือ กลุ่มหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ปีกท้าย โทรสายด่วน 1760 หรือ หน่วยพัฒนาที่ดินเคลื่อนที่ร่วมบริการในงานต่าง ๆ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.  ของฟรีใกล้บ้าน

กรมพัฒนาที่ดิน-พด.พะเยา หนุนโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ


กรมพัฒนาที่ดิน พด.พะเยา หนุนโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index.html
https://www.ldd.go.th/Location/index.html
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 112
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760

กรมพัฒนาที่ดิน-พด.พะเยา หนุนโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ ต้นน้ำลำธาร


การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ ต้นน้ำลำธาร

กรมพัฒนาที่ดิน – \”หญ้าแฝก\” กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ


กรมพัฒนาที่ดิน : \”หญ้าแฝก\” กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
\”หญ้าแฝก\” กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์
รายการไทยฟาร์ม 3SD ออกอากาศ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ส่วนกลาง)

www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 112
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760

กรมพัฒนาที่ดิน - \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment