แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม | แบบประเมินความสุข happinometer กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

แนวทางป้องการโควิด สำหรับ รพสต และ อสม

แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม

Present กระทรวงสาธารณสุข Part 3 ด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Present กระทรวงสาธารณสุข Part 3 ด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ องค์กรแห่งความสุข Happy 8 Workplace


โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ องค์กรแห่งความสุข Happy 8 Workplace

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)


แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602654)
เข็มทิศชี้นำการพัฒนาระบบสุขภาพไทย โดยมีเป้าหมายให้คนในชาติ
“มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม”
จากเป้าหมายดังกล่าว สู่ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา เพื่อวางรากฐานในระยะ 5 ปี ให้คนไทยมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาระบบสุขภาพให้เข้มแข็งเป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และพันธกิจที่จะเสริมสร้าง สนับสนุน ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสุขภาพ ร่วมสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ ให้คนไทยมีสุขภาพดี สร้างประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

หมวด 4 ข้อ 4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)


หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
ข้อ 4. 7 ระบบสนับสนุนบริการ 4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
อ้างอิงตาม แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2563 (หน้า 68 – 78 )
วิทยากร : นางพักตร์พิมล หาญรินทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
Download เอกสารนำเสนอ :
https://drive.google.com/open?id=1l3f9U64Vhm0H1l3x9iK64u8KhJphWuC

หมวด 4 ข้อ 4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

1 thought on “แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม | แบบประเมินความสุข happinometer กระทรวงสาธารณสุข”

Leave a Comment