โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว | เทคโนโลยีสะอาด 4r

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

IEC สระแก้ว 1 (บริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด \”KPS\”)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 /2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 1 โครงการ ขนาด 8เมกะวัตต์ ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วจากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย ได้แก่ จากนางสาวจารุวรรณ ภูษณะภิบาลคุปต์ (ผู้ขายที่ 1) จำนวน 2,000,000 หุ้น และ นายสุทิน ใจธรรม จำนวน 1,000,000 หุ้น (ผู้ขายที่ 2) ในราคาหุ้นละ 130 บาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 390 ล้านบาท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ KPS มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ที่ตั้ง: ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
กำลังการผลิต: 8 เมกะวัตต์
วัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า: ไม้สับ ( Wood chip), เปลือกไม้(Wood Bark), bagasse, และ ใยปาล์ม (Palm wastes)
สถานะโครงการ: ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือน เมษายน 2556

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว

เทคโนโลยีสะอาด


เทคโนโลยีสะอาด

เทคโนโลยีสะอาด


เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีสะอาด

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต – เทคโนโลยีสะอาด 4R


นางสาวพนิดา โชติกุญชร 6218414002107 สฎ.2214.121 บัญชี (กศ.บท)

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต - เทคโนโลยีสะอาด 4R

HELE เทคโนโลยีสะอาด


ฝากติดตามชมคลิปแอนิเมชัน HELE เทคโนโลยีสะอาด มีดีกว่าที่คิด ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศ และกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของไทย
25ปีสนพ
สร้างสรรค์ก้าวที่มั่นคงเพื่อพลังงานไทยยั่งยืน
HELE
เทคโนโลยีสะอาดมีดีกว่าที่คิด

HELE เทคโนโลยีสะอาด

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment