ယႃႇႁႂ်ႈၼွင်ႉမွင်းႁိုင် ☆ ၼၢင်းယေႈၾၢင် | อย่าให้น้องมองหึง – นางเยฝาง [Official Music Video] | ซิ่น ไท ลื้อ

ယႃႇႁႂ်ႈၼွင်ႉမွင်းႁိုင် ☆ ၼၢင်းယေႈၾၢင် | อย่าให้น้องมองหึง – นางเยฝาง [Official Music Video]


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ชื่อเพลง อย่าให้น้องมองหึง
ศิลปิน นางเยฝาง
(เนื้อร้อง)
กวามเจอปีจายลาดอู่ปเมื่อวันโป้น
ปอโค้นโว้นถึงลักหลอมยู้มโจมไว้
ขอดปั๋นมันมั้มกืม
น้องตองไว้ไนใจ๋
อ่ำปั๋นให้มันโล้นมันปิวตางไหล…
กวามเจอปีจายลาดจ่องเต๋เป็นเต้
ปอเย้าวายว่าปีจ่องก่อยมาถาม
ต่อเมื่อเลี๋ยวโป้นมาซ้ำปอมีหลายเหลิน
เหลินลับโป้นกว่าเหลินมวนปอมาแผว…
ปีเหืยปีอย่าเป๋ให้นางถ้าหืง
เจื่องว่าตางฮักฮาสองอ่ำเทื่อกกันก้อ
ปอกคืนหมอกตอบคืนมาแล้จายเหืย
อย่าเป๋ให้นางใจ๋โอ้นไป้มองหืง…
ปีเหืยปีหว่ายปอกคืนมาก่อนลู
น้องห่อข้าวใส่ต๋องมองปีปอเหลือง
กวยถ่างว่าจายเต๋มากินกุมน้อง
ซ้ำคืนอ่ำเหมือนกวามเจือปีหมอกน้อง…
กวามเจอปีเฮาลาดจ่องเต๋เป็นเต้
ปอเย้าวายว่าปีจ่องก่อยมาถาม
ต่อเมื่อเลี๋ยวโป้นมาซ้ำปอมีคาวหืง
อ่ำหันปีมาลาตมาถามกวามสัง…
ปีเหืยปีอย่าเป๋ให้นางถ้าหืง
เจื่องว่าตางฮักฮาสองอ่ำเทื่อกกันก้อ
ปอกคืนหมอกตอบคืนมาแล่จายเหืย
อย่าเป๋ให้นางใจ๋โอ้นไป้มองหืง…
ปีเหืยปีหว่ายปอกคืนมาก่อนลู
น้องห่อข้าวใส่ต๋องมองปีปอเหลือง
กวยถ่างว่าจายเต๋มากินกุมน้อง
ซ้ำคืนอ่ำเหมือนกวามเจือปีสั่งน้อง…
ปีเหืยปีอย่าเป๋ให้นางถ้าหืง
เจื่องว่าตางฮักฮาสองอ่ำเทื่อกกันก้อ
ปอกคืนหมอกตอบคืนมาแล่จายเหืย
อย่าเป๋ให้นางใจ๋โอ้นไป้มองหืง…
ปีเหืยปีหว่ายปอกคืนมาก่อนลู
น้องห่อข้าวใส่ต๋องมองปีปอเหลือง
กวยถ่างว่าจายเต๋มากุมน้องกิน
ซ้ำคืนอ่ำเหมือนกวามเจือปี่สั่งน้อง…..
______________________________________
ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ယႃႇႁႂ်ႈၼွင်ႉမွင်းႁိုင်
ၽူႈႁွင်ႉ ၼၢင်းယေႈၾၢင်
(ၶေႃႈႁွင်ႉ)
ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းပီႈၸၢႆးလၢတ်ႈဢုပ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းပူၼ်ႉ
ပေႃးၶူၺ်ႉဝူၺ်ႉထိုင်လၵ်ႉလွမ်ယုမ်ႉၸူမ်းဝႆႉ
ၶွတ်ႇပၼ်မၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်း
ၼွင်ႉတွင်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းလူၼ်ႉမၼ်းပိဝ်တၢင်းလႂ်….
ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းပီႈၸၢႆးလၢတ်ႈၸွင်ႇတေပဵၼ်တေႉ
ပေႃးယဝ်ႉဝၢႆးဝႃႇပီႈၸွင်ႇၵွႆႈမႃးထၢမ်
တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ပူၼ်ႉမႃးသမ်ႉပေႃးမီးလၢႆလိူၼ်
လိူၼ်လပ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇလိူၼ်မူၼ်းပေႃးမႃးၽႅဝ်….
ပီႈႁိူၺ်ပီႈယႃႇပေႁႂ်ႈၼၢင်းထႃႈႁိုင်
ၸိုင်ဝႃႈတၢင်းႁၵ်ႉႁႃးသွင်ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ
ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမွၵ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းမႃးလႄႈၸၢႆးႁိူၺ်
ယႃႇပေႁႂ်ႈၼၢင်းၸႂ်ဢူၼ်ႈပႂ်ႉမွင်းႁိုင်
ပီႈႁိူၺ်ပီႈဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးၵွၼ်ႇလူး
ၼွင်ႉႁေႃႇၶဝ်ႈသႂ်ႇတွင်မွင်းပီႈပေႃးလိူင်
ၵိူၺ်းထၢင်ႇဝႃႈၸၢႆးတေမႃးၵိၼ်ၵုမ်းၼွင်ႉ
သမ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းပီႈမွၵ်ႇၼွင်ႉ….
ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းပီႈႁဝ်းလၢတ်ႈၸွင်ႇတေပဵၼ်တေႉ
ပေႃးယဝ်ႉဝၢႆးဝႃႇပီႈၸွင်ႇၵွႆႈမႃးထၢမ်
တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ပူၼ်ႉမႃးသမ်ႉပေႃးမီးၶၢဝ်းႁိုင်
ဢမ်ႇႁၼ်ပီႈမႃးလၢတ်ႈမႃးထၢမ်ၵႂၢမ်းသင်….
ပီႈႁိူၺ်ပီႈယႃႇပေႁႂ်ႈၼၢင်းထႃႈႁိုင်
ၸိုင်ဝႃႈတၢင်းႁၵ်ႉႁႃးသွင်ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ
ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမွၵ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းမႃးလႄႈၸၢႆးႁိူၺ်
ယႃႇပေႁႂ်ႈၼၢင်းၸႂ်ဢူၼ်ႈပႂ်ႉမွင်းႁိုင်
ပီႈႁိူၺ်ပီႈဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးၵွၼ်ႇလူး
ၼွင်ႉႁေႃႇၶဝ်ႈသႂ်ႇတွင်မွင်းပီႈပေႃးလိူင်
ၵိူၺ်းထၢင်ႇဝႃႈၸၢႆးတေမႃးၵိၼ်ၵုမ်းၼွင်ႉ
သမ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းပီႈသင်ႇၼွင်ႉ….
ပီႈႁိူၺ်ပီႈယႃႇပေႁႂ်ႈၼၢင်းထႃႈႁိုင်
ၸိုင်ဝႃႈတၢင်းႁၵ်ႉႁႃးသွင်ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ
ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမွၵ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းမႃးလႄႈၸၢႆးႁိူၺ်
ယႃႇပေႁႂ်ႈၼၢင်းၸႂ်ဢူၼ်ႈပႂ်ႉမွင်းႁိုင်
ပီႈႁိူၺ်ပီႈဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးၵွၼ်ႇလူး
ၼွင်ႉႁေႃႇၶဝ်ႈသႂ်ႇတွင်မွင်းပီႈပေႃးလိူင်
ၵိူၺ်းထၢင်ႇဝႃႈၸၢႆးတေမႃးၵုမ်းၼွင်ႉၵိၼ်
သမ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းပီႈသင်ႇၼွင်ႉ….

นางเย้ฟาง × นางเยฝาง × ၼၢင်းယေႈၾၢင်

ယႃႇႁႂ်ႈၼွင်ႉမွင်းႁိုင် ☆ ၼၢင်းယေႈၾၢင် | อย่าให้น้องมองหึง - นางเยฝาง [Official Music Video]

ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล ถือเป็นผ้าทอแบบโบราณ


ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล ถือเป็นผ้าทอแบบโบราณ

ผ้าทอไทลื้อ ลายยอดปราสาท @ผ้าทอไทลื้อ ชุมชนไทลื้อบ้านศรีดอนชัย


ผ้าทอไทลื้อ ลายยอดปราสาท @ผ้าทอไทลื้อ ชุมชนไทลื้อบ้านศรีดอนชัย

แนะนำการนุ่งซิ่นไทลื้อที่มีรอบวงแคบ


ผืนที่นำมารีวิวนุ่งให้ชม เป็นผ้าซิ่นไทลื้อจากนาแล แขวงหลวงน้ำทา ผ้าเก่าที่มีรอบวงไม่กว้าง

แนะนำการนุ่งซิ่นไทลื้อที่มีรอบวงแคบ

ขับลื้อเมืองลาว


http://www.facebook.com/Wattongsi

ขับลื้อเมืองลาว

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment