◣91720◢ ตอนที่ 01 บทบาทนักส่งเสริมการเกษตร | บทความ การเกษตร

◣91720◢ ตอนที่ 01 บทบาทนักส่งเสริมการเกษตร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา
ตอนที่ 01 ❝ บทบาทนักส่งเสริมการเกษตร ❞
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากร
คุณปาริฉัตร พุทธกาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
­
ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
­

◣91720◢ ตอนที่ 01 บทบาทนักส่งเสริมการเกษตร

กฎ3ข้อ ในการวางแผนทำเกษตรอย่างยั่งยื่น


กฎ3ข้อ ในการวางแผนทำเกษตรอย่างยั่งยื่น
ข้อที่1 ปลูกหลายๆอย่าง
เป็นการกระจายความเสี่ยง เลี่ยงการขาดรายได้
ข้อที่2 ออกห่างจากความโลภ
เป็นการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านการฝึกฝน
และข้อที่3 เติบโตด้วยการทำการตลาด
เป็นการก้าวอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
กฎ3ข้อนี้ เป็นการวางแผนตั้งแต่ขั้นต้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสุดท้าย ซึ่งการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งในข้อ3ได้นั้น เราจะต้องมีขั้นพื้นฐานให้เราสามารถพึงพาตนเองได้ก่อน ผมจึงอยากให้เกษตรกรตระหนักถึงข้อสุดท้ายนี้ไว้ในการวางแผนระยะยาวด้วย เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไปไม่ถึงขั้นนี้

ดูการสอนทำเกษตรอื่นๆที่นี่
https://goo.gl/xxPZQT
https://blogcocosth.com

โทร
082 259 5833
080 645 8695

สวนพันธุ์มะพร้าว COCONUT Thailand

กฎ3ข้อ ในการวางแผนทำเกษตรอย่างยั่งยื่น

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรของ่ายไม่ยุ่งยาก


ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรของ่ายไม่ยุ่งยาก

รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 2561 : IFPP แผนการผลิตรายบุคคล


แอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ รายการ รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร นำเสนอสาระความรู้ทางด้านการเกษตรผ่านสื่อในรูปแบบแอนิเมชั่น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบ การทำเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ Smart Agriculture โดยผ่านกลไก เครื่องมือ และการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร อำนวยการผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 2561 : IFPP แผนการผลิตรายบุคคล

ธ.ก.ส. Go Green | EP.17 – สวนเกษตรทองคำ


บทความ ธ.ก.ส.Go Green ตอน สวนเกษตรทองคำ\r
ลูกค้า : นางเกสร ทองคำ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เป็นเวลากว่า 2 ปี บนพื้นที่ 6 ไร่ ของสวนเกษตรทองคำ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ที่พยายาม ปรับปรุงพื้นที่ ปรับสภาพดินเพื่อให้เหมาะกับการทำการเกษตร เพราะก่อนหน้านี้สวนเกษตรทองคำแห่งนี้ ต้องประสบกับปัญหาดินที่ขาดสารอาหาร มีลักษณะเป็นดินปนทราย และมีความเป็นกรดสูง เพราะการทำ การเกษตรติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุ สำคัญที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ศักยภาพในการผลิตลดลง ไม่เอื้ออำนวยต่อผลการผลิตทาง การเกษตร เกิดความเสื่อมโทรมของดิน ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้เจ้าของสวนอย่าง\r
คุณเกษร ทองคำ เริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงดิน เริ่มมีการปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหา จนได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน มีนำดินที่สวนไปตรวจ และวิเคราะห์ ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน พบว่าดินที่สวนเกษตรทองคำ มีค่า PH เป็น 3 มีความเป็นกรดสูง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของสวนน้อย ไม่สมบูรณ์ ได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการทำเกษตรจากเดิม มาเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ และปุ๋ยหมัก ใช้เวลาในการฟื้นฟูดินประมาณ 2 ปี ในระหว่างรอก็ปลูกพืชหมุนเวียนที่ช่วยให้ดินปรับสภาพ ทั้งปอเทือง ถั่วริสง ข้าวโพด และมันญี่ปุ่นโอกินาวา เป็นต้น บำรุงผลผลิตด้วยน้ำหมักผลไม้ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ และดูแลเรื่องแมลงด้วยน้ำหมักสมุนไพร งดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิด เพื่อให้ดินได้ฟื้นฟู ทั้งได้เก็บผลผลิตจำหน่าย และได้สร้างปุ๋ยพืชสดให้กับดินโดยการไถกลบซากพืช ทำแบบนี้หมุนเวียนซ้ำๆ ทำให้ดินเริ่มมีความอึดมสมบูรณ์ สังเกตได้จากสภาพดินตอนไถ และการนำดินไปตรวจอีกครั้ง พบว่า ดินมีค่า PH อยู่ที่ 6.5 เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการปลูกพืช\r
ปัญหาจากการใช้สารเคมีที่สวนเกษตรทองคำ ต้องเผชิญ เป็นสาเหตุสำคัญอีกอย่างที่ทำให้คุณ เกษร ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการทำเกษตร จากที่เคยให้ปุ๋ยเคมี เปลี่ยนมาใช้อินทรีย์ทั้งหมด เริ่มต้นจากการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง จากมูลวัว และวัตถุดิบในชุมชน และศึกษาเรียนรู้การทำน้ำหมัก จนได้สูตน้ำหมักไล่แมลงจากพืชสมุนไพร รอบบ้าน ทั้งตะไคร้หอม ตะไคร้แกง บอระเพ็ด เป็นต้น หมักร่วมกับ พด 2 น้ำมาฉีดพ่นในแปลงเกษตรเพื่อไล่แมลงศัตรูพืชที่มารบกวน สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต น้ำหมักอีกหนึ่งชนิดคือ น้ำหมักผลไม้ ที่ได้จากผลไม้ที่สุกในสวน หมักรวมกับ พด2 น้ำมาฉีกพ่น เพื่อกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งน้ำมาใช้กับบ่อปลาดุกได้อีกด้วย เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรอบ นอกจากนี้สวนเกษตรทองคำยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ใช้ดินเสื่อมสภาพ มีทั้งถั่วริสง มันญี่ปุ่นโอกินาวา ข้าวโพดพืชผักสวนครัว และไม้ผล ทั้งทุเรียน เงาะ ลางสาด และที่เป็นจุดเด่นของสวนเกษตรทองคำคือเสาวรส ซึ่งจะมีรสชาติที่แตกต่างจากเสารสทั่วไปคือจะมีรสชาติหวาน กลิ่นหอม และที่สำคัญคือการดูแลแบบอินทรีย์ ที่ได้รับรองความปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้มีคุณภาพและปลอดสารเคมี เป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาซื้อ อีกทั้งลูกค้าออนไลน์ ทำให้ปัจจุบัน จำนวนผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้มีการสั่งจองล่วงหน้า เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของคนรักสุขภาพเลยทีเดียว \r
คุณเกษรยังเล่าอีกว่าการทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้การผลิตแล้ว ผู้ผลิตยังสามารถกำหนดราคาได้ด้วยตนเอง รายได้ดีกว่าตอนทำเกษตรแบบเคมี เพราะเราไม่จำเป็นต้องมีทุนในการไปซื้อปัจจัยการผลิต เรามีต้นทุนการผลิตอยู่แล้วทั้งปุ๋ย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ลงทุนแค่เวลาในการใส่ใจดูสวน ความขยันในการใส่ปุ๋ยฉีดน้ำหมัก ช่วง สองสามปีแรกที่เปลี่ยนอาจจะเหนื่อยและมีท้อบ้าง แต่ต้องใช้ความขยันอดทน ถ้ารีบร้อนเราก็จะถอดใจไปง่ายๆ ให้เริ่มทำจากทีละเล็กทีละน้อย แล้วค่อยๆขยายออกไปให้กว้างขึ้น หัวใจสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์คือ หัวใจ หากใจเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือทำใจไม่ได้กับผลผลิตที่เราจะได้รับช่วงแรก เราอาจจะทำมันไม่ได้ แต่หากใจเราอยากจะเปลี่ยน เรามีความอดทน เรามีความขยัน ผลตอบแทนที่เราะได้ในวันข้างหน้ามันอาจจะดีกว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ เพียงแค่คุณเปิดใจ เกษตรอินทรีย์มีนมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ ต้นทุน แต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพของทั้งผู้ผลิตเอง หรือแม้แต่ผู้บริโภค ผู้ผลิตปลอดภัยแน่นอนว่าผู้บริโภคก็ปลอดภัย และที่ได้มากกว่านั้นคือได้ช่วยกันรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ปลอดสารเคมี ก็คือชีวิตปลอดภัยนั่นเอง\r
สวนเกษตรทองคำ ยังเปิดพื้นที่ใครเกษตรกร หรือคนที่สนใจการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการทำตั้งแต่เริ่ม ให้คำปรึกษา และขยายองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ให้นำความรู้ที่ได้ไปลองปรับใช้กับสวนของตนเอง โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือลูกสาวทั้งสองคน ที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ และกลับมาช่วยงานที่สวน ทั้งเรื่องของการดูแลสวน การขยายพันธุ์ต้นไม้ในสวนและเรื่องการตลาด ทำจริงจังจนได้รับคัดเลือกให้เป็นทายาทเกษตรมืออาชีพ และได้รับโอกาสจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้ง ธ.ก.ส. ให้เข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ดูงานจากหลายๆพื้นที่ทำให้มีความรู้ และสามารถนำมาส่งต่อให้กับเกษตรคนอื่นๆได้อีกมากมาย มีเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆจากทั่วประเทศ แวะเวียนเข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลง การทำเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืน และมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของสวนเกษตรทองคำ ที่สามารถขยายองค์ความรู้ให้เกษตรกรคนอื่นได้

ธ.ก.ส. Go Green | EP.17 - สวนเกษตรทองคำ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment