📣 สสว.จับมือ SME D Bank ปล่อยกู้ SMEs รายย่อย ดอกเบี้ย 1% ผ่อน 7 ปี ปลอดชำระ 1 ปี | www sme go th

📣 สสว.จับมือ SME D Bank ปล่อยกู้ SMEs รายย่อย ดอกเบี้ย 1% ผ่อน 7 ปี ปลอดชำระ 1 ปี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 ของทางการ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ สปา ภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงและต่อเนื่อง สสว. จึงมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นหน่วยร่วมดำเนินโครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพื่อให้เอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ส่วนกรณีนิติบุคคล ใช้กรรมการผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคลค้ำประกัน
โครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เอสเอ็มอี โดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษได้สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์เร่งด่วน ดังนั้น ได้ปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากหลักฐานการเสียภาษีในปี 2563 หรือ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น
สำหรับคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ในโครงการนี้ ต้องเป็นสมาชิก สสว. กรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สสว. สามารถขอขึ้นทะเบียนก่อนได้ ( http://members.sme.go.th/newportal/ ) โดยต้องเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มรายย่อย (Micro) และขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว. อยู่ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ และธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์ ใน 10 จังหวัด พื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1.ภูเก็ต 2.กระบี่ 3.พังงา 4.สุราษฎร์ธานี 5.เชียงใหม่ 6.ชลบุรี 7.เพชรบุรี 8.ประจวบคีรีขันธ์ 9.บุรีรัมย์ และ 10.กรุงเทพมหานคร หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติม รวมถึง กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับล่าสุด ประกอบด้วย 1. กรุงเทพมหานคร 2. กาญจนบุรี 3.ชลบุรี 4.ฉะเชิงเทรา 5. ตาก 6. นครปฐม 7. นครนายก 8. นครราชสีมา 9. นราธิวาส 10.นนทบุรี 11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์ 13.ปราจีนบุรี 14.พระนครศรีอยุธยา 15.เพชรบุรี 16.ปัตตานี 17.เพชรบูรณ์ 18.ยะลา 19.ระยอง 20.ราชบุรี 21.ลพบุรี 22.สงขลา 23.สิงห์บุรี 24.สมุทรปราการ 25.สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาคร 27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี และ 29.อ่างทอง หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติม
อีกทั้ง ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเงินทุนในโครงการพลิกฟื้นฯ โครงการฟื้นฟูฯ หรือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ รวมถึง ต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
สำหรับ วงเงินกู้ สำหรับบุคคลธรรมดา พิจารณาจากการชำระภาษี ภ.ง.ด.90 ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า และความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท หากจำนวนเงินที่ชำระภาษี 010,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท , จำนวนเงินที่ชำระภาษี 10,00120,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท และจำนวนเงินที่ชำระภาษีมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท กรณีมีสถานประกอบการเป็นของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว ให้วงเงินเพิ่มอีกลำดับละ 50,000 บาท แต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับนิติบุคคล ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://qrgo.page.link/VF6Ka รวมถึง เว็บไซต์ของ SME D Bank ( https://www.smebank.co.th/ ) , Line OA : SME Development Bank และแอปพลิเคชั่น : SME D Bank ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มวงเงิน โดยใช้เกณฑ์มาก่อนได้ก่อน (first come first serve) หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก SMEs D Bank
———————————
“เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้ รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้า ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ หลังข่าวเวลา 10.00 น. – 11.00 น.
“เล่าสู่กันฟัง” สัพเพเหระ สารพัดเรื่องน่ารู้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ หลังข่าวเวลา 15.00 น. – 16.00 น.
“สบาย..สบายหลังข่าว” ด้านศิลปะ วัฒนธรรม วรรณกรรม และบันเทิง ทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19.30 น. – 20.00 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สวท. FM 92.5 MHz)
LIVE เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน : https://www.facebook.com/KepBieTaiDHunRaan
LIVE เล่าสู่กันฟัง : https://www.facebook.com/LaoZooKanFang
Facebook : https://www.facebook.com/promasscommlimited
Twitter : @promasscomm1
YouTube : PrPro MassComm Channel

📣 สสว.จับมือ SME D Bank  ปล่อยกู้ SMEs รายย่อย ดอกเบี้ย 1% ผ่อน 7 ปี ปลอดชำระ 1 ปี

ERIK – ‘Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh’ (Official MV)


ERIK | ‘CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU ANH’ CTCNTA (OFFICIAL MV)
Composer: Vuong Anh Tu
Singer: ERIK
👉🏻 Official Audio: https://mp3.zing.vn/baihat/CoTatCaNhungThieuAnhERIK/ZWAEOBCW.html
Executive Producer: ERIK / Phan Anh
Project Manager: Hi Entertainment
Pr Manager: Thanh Huyen Nguyen
Music Producer: Nguyen Nam Minh Thuy
Recording Engineer: Lieu Hung
Mixing Engineer: Lieu Hung
Mastering Engineer: Minh Dat Nguyen (Bo Tho Heo)
Recording Studio: Shark Productions
Starring: Mr. Hoang Meo / Liz (Nguy Thuy Linh)
Director: Dinh Ha Uyen Thu
Script Writer: Nguyen Thi Minh Chau
D.O.P: Tung Bui
1st. Ad: Le Hoang Phuong
Production Manager: Mr. Blue
Line Production: Mrs. Bap
Production Designer: Do Ba Ty Team / Sang Sang Team
Production Assistant: Mine
Camera Operator: Mr. Blue / Duy Vk
Focus Puller: Tri Nguyen / Duy Vk
Camera Equipment \u0026 Lighting Grip: Ps VietNam / Thong Kieu
Location Manager: Tuan Anh Team
Special VFX: Spice Fx
Editor: Nhut Nguyen
Post \u0026 Color Grading: Mr. Blue
BTS Editor \u0026 Video: Steve Dang / Cyan
Catering: Le Le Team
Supporting Cast Management: Quy An

Artist Assistant: Vo Thi Kim Hue
Stylist: Huy Kej
M.U.A: Kelvin Ho
Hair Stylist: Nguyen Nguyen
Photographer: Kiet Vo
Graphic Designer: Tuan Maxx (Nguyen Doan Minh Tuan)

SPECIAL THANKS TO:
TIKI
XE CỦA ĐỨC PHÚC
Support Location: Circle K

©️ 2019 EnS Entertainment. Distributed by EnS Entertainment. All right reserved. Unauthorized copying is punishable under federal law.
Erik CóTấtCảNhưngThiếuAnh TikiDiCungSaoViet HiEntertainment
————————————
CONNECT WITH ERIK:
• Youtube: https://bit.ly/Erikofficial
• Fanpage: https://bit.ly/2HoD9JK
• Instagram: https://bit.ly/2J5GKwX
• Fangroup: https://bit.ly/2LuKs4b
• Facebook: https://bit.ly/ERIKprofile

ERIK - ‘Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh’ (Official MV)

Hoàng Thuỳ Linh – Để Mị Nói Cho Mà Nghe | Official Music Video


\”HOÀNG THÙY LINH ĐỂ MỊ NÓI CHO MÀ NGHE | OFFICIAL MUSIC VIDEO
Đạo diễn: Nhu Đặng
Quay Phim: Đức Bi
DOP: Minh Ku
Sáng tác : DTAP
Biên đạo: Đức Việt
Dance crew: HNXGirls
English Lyric Subtitle: Chu Jin
Lyric:
Để Mị nói cho mà nghe
Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ
Thương cha xót mẹ
Thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi
Để Mị nói cho mà nghe
Hết năm nay Mị vẫn còn trẻ
Xuân đương tới rồi
Nên Mị cũng muốn đi chơi
[Chorus]
Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời
Nơi vòng tay ấm êm chẳng rời
Hoa ban trắng nở đầy con bản nọ
Hương sắc còn chưa phai
Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn
Biết ngày mai trắng đen hay tròn vuông
Em không bắt quả pao rơi rồi
Tiếc không một đời đơn côi
[Rap]
Mị còn trẻ Mị còn muốn đi chơi
Thanh xuân sao lại phải nghỉ ngơi
Hoa ban trắng trên nương chớm nở
Đẹp như tâm hồn em còn ngây thơ
Em làm gì đã có người yêu
Em còn đang sợ ế đây này
Vậy tại sao quả pao không năm trên tay
Để bao trai làng chìm đắm trong mê say
Mùa xuân này, Mị muốn xúng xính trong váy hoa
Không đi làm sao biết ngoài kia một mai là sương hay nắng toả
Cơ hội này Mị sẽ nắm lấy, Mị chẳng cần một ai dắt tay
Và hết hôm nay, Mị sẽ chuồn khỏi nơi đây!
NOW Available on:
📀 iTunes: https://music.apple.com/vn/album/%C4%91%E1%BB%83m%E1%BB%8Bn%C3%B3ichom%C3%A0nghesingle/1469509015
📀 Spotify: https://spoti.fi/2KA7TMr
📀 NhacCuaTui: https://bit.ly/2N5dCMg
📀 Zing MP3: https://bit.ly/3c4xSot
HoangThuyLinh DeMiNoiChoMaNghe DMNCMN MMM TheLeaderEntertainment SMVNE
☞ Đăng ký/Theo dõi kênh YouTube chính thức của Hoàng Thùy Linh tại: http://metub.net/hoangthuylinh
FOLLOW HOÀNG THÙY LINH:
► Facebook: https://facebook.com/hoangthuylinh.singer
► Instagram: https://instagram.com/hoangthuylinhofficial
► Tiktok: https://tiktok.com/@hoangthuylinh_official

© Bản quyền thuộc về The Leader Entertainment
► Phân phối bởi Sony Music Vietnam
© Copyright by The Leader Entertainment
► Distribution by Sony Music Vietnam
☞ DO NOT REUP

Hoàng Thuỳ Linh - Để Mị Nói Cho Mà Nghe | Official Music Video

วิถีSME วิถีไทย (TVC 30 sec.)


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) www.sme.go.th

วิถีSME วิถีไทย (TVC 30 sec.)

Hoàng Thùy Linh – Lắm Mối Tối Ngồi Không | Official Lyrics Video


Hoàng Thùy Linh Lắm Mối Tối Ngồi Không | Lyrics Video
hoangthuylinh lammoitoingoikhong TheLeaderEntertainment SMEVN
Nghe ngay audio tại // Audio available on:
📀 iTunes: https://smevn.lnk.to/HoangHTL/itunes
📀 Apple Music: https://smevn.lnk.to/HoangHTL/applemusic
📀 Spotify: https://smevn.lnk.to/HoangHTL/spotify
📀 NhacCuaTui: https://smevn.lnk.to/HoangHTL/nct
📀 Zing MP3: https://smevn.lnk.to/HoangHTL/zingmp3

☞ Đăng ký/Theo dõi kênh YouTube chính thức của Hoàng Thùy Linh tại: http://metub.net/hoangthuylinh
FOLLOW HOÀNG THÙY LINH:
► Facebook: https://facebook.com/hoangthuylinh.singer
► Instagram: https://instagram.com/hoangthuylinhofficial
► Tiktok: https://tiktok.com/@hoangthuylinh_official

© Bản quyền thuộc về The Leader Entertainment
Phân phối bởi Sony Music Vietnam
© Copyright by The Leader Entertainment
Distribution by Sony Music Vietnam
☞ DO NOT REUP

Hoàng Thùy Linh - Lắm Mối Tối Ngồi Không | Official Lyrics Video

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment