4/6 การฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร [อ.ปฐม ภู่เด่นดวง] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี | กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ภาค 1 | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

by Sunan Preeda

4/6 การฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร [อ.ปฐม ภู่เด่นดวง] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี | กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ภาค 1.

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 4/6 การฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร [อ.ปฐม ภู่เด่นดวง] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี.

4/6 การฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร [อ.ปฐม ภู่เด่นดวง] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

4/6 การฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร [อ.ปฐม ภู่เด่นดวง] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ภาค 1.

อบรมด้านช่างไฟฟ้าในอาคาร [อ.ปฐม ภู่เด่นดวง] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีลักษณะดังนี้ 1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์ เป็นต้น 2. เดินสายไฟฟ้าพร้อมมัดสายไฟ 3. งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้า 4. การติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 5. การต่อตัวนำไฟฟ้าต่างๆ 6. . งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า การรับรองความสามารถ หมายถึง การรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการประเมินแต่ละระดับตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หนังสือรับรองความสามารถ หมายความว่า หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ คุณสมบัติผู้สมัครมีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าในอาคาร 1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เอกสารประกอบการพิจารณา : 1. แบบ ก. 10, ขอใบรับรองความสามารถ 2. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 6. หนังสือรับรองการผ่านการอบรม, สัมมนาและประสบการณ์อื่นๆ 7. สำเนาวุฒิการศึกษา หมายเหตุ: เอกสารรายการ 4-7 สามารถใช้จากสมุดประจำตัวผู้แทน โดยไม่ต้องสอบเอกสารหลักฐานซ้ำ เกณฑ์การประเมิน ผู้สมัครต้องมีคะแนนการประเมิน 85 ขึ้นไป แบ่งเป็นเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 50 คะแนน 2. มีประสบการณ์การทำงาน / วุฒิการศึกษา / ประสบการณ์การทำงาน / ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมและสัมมนา 25 คะแนน 3. ลักษณะส่วนบุคคล 25 คะแนน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าในอาคาร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีว สำหรับช่างไฟฟ้าในอาคาร มีดังนี้ 1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) . ผ่านการฝึกฝีมือหรืออาชีวศึกษา ในสาขาช่างไฟฟ้ามืออาชีพภายในอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์จากการอบรมหรือทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง.

READ  โรคต่างๆของต่อมลูกหมากที่ควรรู้เบื้องต้น | ต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ สมุนไพร
READ  ธอส ลดเงินผ่อนบ้านสูงสุด 75% ถึงกลางปี 2564 | 4 มาตราการช่วยเหลือธนาคาร ธอส 2564 | ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ลำปาง

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

READ  10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! ไปรษณีย์ไทย | วันหยุดไปรษณีย์ไทย 2559

>>https://erynkruegermekash.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ภาค 1 – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#การฝกอบรม #สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร #อปฐม #ภเดนดวง #สถาบนพฒนาฝมอแรงงานภาค #ราชบร.

ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร,ElectricalEngineering,การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน,เดินสายไฟฟ้า

4/6 การฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร [อ.ปฐม ภู่เด่นดวง] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ภาค 1.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ภาค 1 นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

You may also like

23 comments

Attaphol R. 28/08/2021 - 06:15

จบแค่ ม.6 กศน แต่เรามีวุฒิบัตรเอาไปสมัครงานได้ไหมครับ

Reply
Arnon ko 28/08/2021 - 06:15

สาย4เส้น ต่อสายไหนเข้ากับสายไหนบางคับ ตรงเบรคเกอร์

Reply
Puchit Tanasrisutarat 28/08/2021 - 06:15

สายที่4​ไฟจากหลอดฟูล ต้องเข้าเบกเกอไหมครับ

Reply
Puntakan Jitarath 28/08/2021 - 06:15

ปรับปรุงการถ่ายคลิปครับ

Reply
shonpat piengpho 28/08/2021 - 06:15

ลากไปรวมกันที่คอนซูเมอร์ยูนิตหมด ดูไม่ค่อยฉลาด ออกแบบไม่เข้ากับ circuit breake สมัยใหม่ ตรวจเช็คซ่อมยากแต่มีประโยชน์ในด้านความละเอียดสวยงามเรียบร้อยในการเดินสายสไตล์ดั้งเดิมไทยๆ แต่จะยุ่งเหยิงที่ คอนซูเมอยูนิต ในความคิดเห็นของผมนะครับ

Reply
shonpat piengpho 28/08/2021 - 06:15

ดูสวิทช์3ทางแล้วงงไปใซ้กับไฟดวงไหน แล้วสายหลอดไฟไปจั๊มกับสวิทช์3ทางตรงไหน สายหลอดไฟลากมาจั๊มกันในบ๊อกสวิทช์3ทางเลยไม่ได้หรือเพราะทาง0ก็อยู่ในบ๊อกสวิทช์สามทางอยู่แล้วแบบนี้ไม่ถนัด ดัดแปลงได้ไหม apply ไปช้งานไม่ได้หรือ ต้องแบบนี้เป๊ะตายตัวเลยหรือ แล้วถ้าใช้สวิทช์สี่ตัวกับหนึ่งหลอดจะได้ ออกแบบเองได้ไหม

Reply
ping pong 28/08/2021 - 06:15

ทำไมไม่ไปถ่ายด้านหน้าอาจารย์ละ

Reply
ฤาชัย คํากุ้ม 28/08/2021 - 06:15

กระจอกถ้าสอบแค่นี้จะสอบหาขี้เกลือทำไม

Reply
ช่างพล พลของ 28/08/2021 - 06:15

ถ่ายไกลเกินดูไม่รู้เลย

Reply
เซียน ขี่สิง 28/08/2021 - 06:15

ผมว่าน่ะที่สอบฝีมือวิชาชีพเนี้ยควรไห้คนจำพวกที่ไม่ได้เรียนแต่มีประสบการคนที่เรียนอ่ะสรุปคือที่เรียนๆมาวุฒิผลการเรียนมันจะไม่พออีกเหรอไรสาระมาก

Reply
เจมส์ น้ําแคบ 28/08/2021 - 06:15

ไม่ประโยชน์อะไรเลย เสียเวลา เสียเงิน

Reply
Nong Skapunk 28/08/2021 - 06:15

เสียเวลาเสียภาษี จ้างคนมาดูแล คนที่ทำงานไฟฟ้า ระบบอื่น ก็ต้องเสียเวลา มาตีกิ๊ปติดหลอดไฟ ถามจริง ผู้ใหญ่บริหารบ้านเมืองนี้ มันคิด อะไรกัน ทำมัยไม่เอาเวลาไปเปิดพัฒนาแรงงานที่อยากทำงานไฟฟ้าในบ้าน เสียเวลาเสียเงิน เงินภาษีประชาชนทั้งนั้น
#สมอง

Reply
เสี่ยเชษฐ์ โอนไว 28/08/2021 - 06:15

ได้ใบรับรองแร้ว เหลือแต่งาน ที่ยังไม่ได้ เซง T..T

Reply
หนุ่มผลัดถิ่น ขายแรงหาเงิน 28/08/2021 - 06:15

ทำไมต้องตีกิ๊ปว่ะ..สมัยนี้เขาเดินตามท่อตามรางหมดแล้ว..รัฐบาลแม่งหาแดกอีก

Reply
โก๊ะตี๋ มาส 28/08/2021 - 06:15

ทำไมวงจรสวิต2ทางมา3เส้นครับ อีกเส้นหายไปไหน

Reply
ช่างสารพัด 28/08/2021 - 06:15

อ.สอนสาธิตละเอียดมากเลยนะครับ ทีผมสอบทีผ่านมาอ.แกไม่ใด้สอนมากขนาดนี้ ให้ดูแต่วงจรแค่นั้นเองสอบ3ชมเหงือแตก ต่อวงจรเสร็จเปิดลองไฟระเบิดกันก็มี สนุกครับไม่ผ่านกัน3-4คน เพราะเราเรียนจบมานานเกิน ทางบริษัทเค้าส่งตัวไป เจอน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงเพียบ นั้งลุ้นๆ สอบผ่านแล้วบัตรใด้แล้ว

Reply
Noppadon Pothiwong 28/08/2021 - 06:15

ตกลงสวิทสองทาง1ต้องเข้า1หรือว่า1ต้องเข้า3คับ

Reply
Tang Ao 28/08/2021 - 06:15

ขอบคุณมากเลยครับ ผมทำงานฝ่ายอาคารสถานที่ แต่เค้าให้ไปสอบด้วย ช่วยเป็นแนวทางได่ดีเลยครับ

Reply
Sakrin Jaraunsuk 28/08/2021 - 06:15

อยากทราบระยะตีกิ๊ปหน่อยคับฟังได้ไม่ชัด

Reply
kosol satsamai 28/08/2021 - 06:15

ที่ จ.อยุธยาไม่เห็นมีการอบรมเลยหรือ อธิบาย เรียกไปสอบเวลา 9:0010:00 น. แล้วตรวจผลสอบ ประกาศ ใครผ่านสอบปฏิบัตเลย เสร็จภายในวันเดียว

Reply
Sombud Saojun 28/08/2021 - 06:15

ผมทำงานประกอบตู้ MDB ตู้DB ตู้Control เป็นอาชีพหลัก ตอนนี้ตีกิ๊ปไม่ตรงแล้ว ทำไงอ่ะครับ

Reply
Gstuu Dhrr 28/08/2021 - 06:15

ค่าใช่จ่ายในการอบลมค่าสมักเท่าไหล่ครับ…อีกอย่างผมจบแค่..ม.3.แต่ผมทำงานไฟฟ้าภายในโรงมา.15ปีแล้วครับอาจาย์ตอบผมด้วยนะครับ..ขอแสดงความนับถือครับผม

Reply
Gstuu Dhrr 28/08/2021 - 06:15

ผมทำงานช่งไฟฟ้าภายในโรงแรมมา15ปียังไม่เคยอบลมช่างเลยครับตอนนี้เขาจะให้อบลม..ผมจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างครับตอนนี้ผมอยู่สุราฎร์ธานีครับ

Reply

Leave a Comment