79 ปี กรมการขนส่งทางบก | สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

79 ปี กรมการขนส่งทางบก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ตลอดระยะเวลากว่า 79 ปี กรมการขนส่งทางบกได้มุ่งมั่นพัฒนางาน ด้านขนส่งทางบก
โดยเฉพาะบทบาทการให้บริการประชาชนนั้น กรมการขนส่งทางบกมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมายกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลดิจิทัล และชีวิตวิถีใหม่ New Normal ตามนโยบายของท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ให้นโยบายไว้ว่า “ให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบการกำกับดูแล และพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยใช้ระบบ IT ”
ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างแท้จริง และนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล กรมการขนส่งทางบก จึงเปิดช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 5 ปี ผ่าน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และ “DLT Vehicle Tax” แอปพลิเคชันชำระภาษีรถผ่านมือถือ สมดังเจตนารมย์ \”ขนส่งก้าวไกล นวัตกรรมทันสมัย ประชาชนปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข\”
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ชำระภาษีรถผ่านมือถือ ได้แล้ววันนี้!!
iOS : https://apple.co/3iAx6Dd
แอนดรอยด์ : https://bit.ly/2XXQLVT
เริ่มให้บริการ ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สถานที่ติดตั้งตู้ Kiosk ในกรุงเทพฯ
•กระทรวงคมนาคม
•ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
•สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 15
กด subscribe ติดตามข่าวด่วนจากเราได้ทันที\r
PR.DLT. NEWS (กรมการขนส่งทางบก)\r
facebook/กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News\r
facebook/กรมการขนส่งทางบกDltsafetydrvie

79 ปี กรมการขนส่งทางบก

ภารกิจ ส่งรถเมอร์เซเดส-เบนซ์กับCEO สาวสวย เบนซ์-กิจเศรษฐี จาก สุพรรณ – เชียงใหม่


สนใจรถบรรทุก เมอร์เซเดสเบนซ์\r ทุกรุ่น ติดต่อ เบนซ์ กิจเศรษฐี 0911155558 (เจ๊วรรณการันตี ราคาดีแน่นอน)

ภารกิจ ส่งรถเมอร์เซเดส-เบนซ์กับCEO สาวสวย เบนซ์-กิจเศรษฐี จาก สุพรรณ - เชียงใหม่

ปั้น“นครพนม” ฮับขนส่งชายแดนเชื่อม 4 ประเทศ


กรมการขนส่งทางบก ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม!!! เปิดให้ซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม วงเงินรวมกว่า 1,361 ล้านบาท โดยรูปแบบการร่วมลงทุนเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ กล่าวคือ ให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานรายปีในส่วนอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (Operation and Maintenance : O\u0026M) ในส่วนอาคารและพื้นที่ใช้สอยในการรับผิดชอบของเอกชนและโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางตามรอบระยะเวลา รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 30 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม จัดเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่กว่า 121 ไร่ ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R12 เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย สปป.ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 (นครพนมคำม่วน) รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางราง ผ่านแนวการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดิน และเตรียมดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ภาครัฐรับผิดชอบ ในปี 2565 – 2567 และมีแผนเปิดให้บริการในปี 2568 โดยการคัดเลือกเอกชนในครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ เอกชนที่เข้าร่วมลงทุนในโครงการยังจะสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ BOI กำหนดอีกด้วย
ทั้งนี้ เอกชนที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal : RFP) ได้ที่ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (ทุกวันทำการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ได้ที่ www.dlt.go.th หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8492 – 3 ในวันและเวลาราชการ

ปั้น“นครพนม” ฮับขนส่งชายแดนเชื่อม 4 ประเทศ

FUSO TV3340S ในงาน ประชุมสามัญประจำปี สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์


FUSO TV3340S ในงาน ประชุมสามัญประจำปี สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์

กรมขนส่งทางบก ขยายเวลา ต่อ – สอบใบขับขี่หมดอายุ มิ.ย. 64 : สถานีประชาชน (22 เม.ย. 64)


สถานีประชาชนประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 64
กรมขนส่งทางบก ขยายเวลา ต่อ สอบใบขับขี่หมดอายุ มิ.ย. 64
กรมการขนส่งทางบก แจ้งงดการอบรมและทดสอบด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด COVID19 เพิ่มมากขึ้น
ผู้ค้าตลาดบางแคภิรมย์ ร้อง! ค่าเช่าแพง
กลุ่มผู้ค้าตลาดบางแคภิรมย์ ร้องขอให้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พิจารณาลดค่าเช่าแผงขายของในตลาด อ้างเคยตกลงค่าเช่าในราคาถูก แต่เมื่อต้องย้ายเข้าไปจริงกลับเพิ่มค่าเช่า
สวทช.วิเคราะห์สายพันธุ์ COVID19 แนะรับมือแบบฉับพลัน
นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชวนวิเคราะห์ความแตกต่างของสายพันธุ์โควิด19 พร้อมสังเกตุอาการเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยรับมือโรคได้ทันท่วงที ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
สตช.เปิดจองคิวออนไลน์ ตรวจสอบประวัติอาชญากร
ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร แนะประชาชนที่ต้องการตรวจทะเบียนประวัติอาชญากร ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.05 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/People

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

กรมขนส่งทางบก ขยายเวลา ต่อ - สอบใบขับขี่หมดอายุ มิ.ย. 64 : สถานีประชาชน (22 เม.ย. 64)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment