94 ปี กรมประมง “ยืนหยัด พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน” | กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

94 ปี กรมประมง “ยืนหยัด พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน”


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง ผ่านโครงการที่สำคัญหลายโครงการ โดยตั้งใจแน่วแน่และมุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้ม ให้แก่พี่น้องเกษตรกรและชาวประมง

94 ปี กรมประมง “ยืนหยัด พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน”

นโยบายและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564


นโยบายและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้ง


🔴 เปิดตัวแล้วววว⚡️
🎊หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2🎊
\”ภาครัฐร่วมใจพัฒนาวิจัยเพื่อเกษตรกรไทย\”
กรมประมง 🤝สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยการคิดค้น หัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรใหม่ ในนาม \”หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 2\” พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้เกิดความยั่งยืนตลอดสายการผลิต✨
🦐🦐🦐🦐🦐🦐🦐🦐
0:00 Intro
0:30 ผสมอาหารใช้กับกุ้งในบ่ออนุบาล
2:13 ผสมกับอาหาร ทำเป็นโพรไปโอติก ใช้ในบ่อดิน
3:26 คุุณสมบัติของโพรไปโอติกที่ผลิตจากจุลินทรีย์ ปม.2
4:57 หมักขยายเพื่อใช้บำบัดคุณภาพน้ำ
6:03 ผลจากการทดลองใช้ของกลุ่มเกษตรกรจ.ฉะเชิงเทรา
🎥 รับชมคลิปวีดิทัศน์ 🎞
🔺 Ep.1 การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2
คลิกลิงค์ 👇👇👇
https://youtu.be/askEGXD7NGs
🔺 Ep.2 การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้งทะเล
คลิกลิงค์ 👇👇👇
https://youtu.be/5y53q6zujgs
🔛➡️ รายชื่อศูนย์ฯ ที่ผลิตจุลินทรีย์ ปม. 2 🧪
1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดจันทบุรี โทร. 0394332168
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี โทร. 039320959 039320968
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
จังหวัดระยอง โทร. 038655191
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด
จังหวัดตราด โทร. 039510946
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038531387
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034756625
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032770750 032770820
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032661398
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร
จังหวัดชุมพร โทร. 077657092 077657093
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077255288
11. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0754161801
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง (ศทช.สงขลา)
จังหวัดสงขลา โทร. 074311895
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
จังหวัดสงขลา โทร. 074536282
14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
จังหวัดปัตตานี โทร. 0733306312
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
จังหวัดระนอง โทร. 0778809079
16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
จังหวัดพังงา โทร. 076490786 0650487015 0650487028
17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โทร. 076510053 0887651393
18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่
จังหวัดกระบี่ โทร. 07566205960
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง
จังหวัดตรัง โทร. 0752740778
20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช (ศพก.นครศรีธรรมราช)
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075536157
21. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (ศสส.สงขลา)
จังหวัดสงขลา โทร. 0743352445
22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี (ศพอ.ชลบุรี)
จังหวัดชลบุรี โทร. 038326512
23. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล (ศพม.สตูล)
จังหวัดสตูล โทร. 0620561999

กรมประมง
นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
รองเหลิมฯเติมข่าวดี
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้ง

Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สถิติ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง


Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สถิติ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
ความรู้เกี่ยวกับกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 16
พระราชบัญญัติสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
ความรู้เกี่ยวกับงานเวชสถิติ
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2560)
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
พิเศษสุดๆ ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ
Tel.0836794888
Line.ID:@i8888
Mail.thai4563@gmail.com
เว็บบล็อค
http://xn12cbq3czahi1cbrcp2a7bj1bb4dwsqa8m.blogspot.com/
แฟนเพจ
http://bit.ly/2musO7P

Loadแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สถิติ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564


โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment