GAP พืชต้นอ่อน : สัมมนาระดมความคิดเห็น | gap พืชอาหาร

GAP พืชต้นอ่อน : สัมมนาระดมความคิดเห็น


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชต้นอ่อน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
www.acfs.go.th
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ +662 5612277 ต่อ 1419
[email protected]

GAP พืชต้นอ่อน : สัมมนาระดมความคิดเห็น

คุยกับหมอสันต์ – การจัดการความเครียด


Follow website: https://goo.gl/74tNZ4
Follow Line ID: https://goo.gl/tVBKJH
Follow Fanpage: https://goo.gl/Gdg6uH
Follow Doctor Sant Blogspot: https://goo.gl/E8QBtg
Follow Instagram:https://goo.gl/gZhjAh

คุยกับหมอสันต์ - การจัดการความเครียด

GAP Group : มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice)


การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม Group Certification เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้มากขึ้นผ่านกระบวนการกลุ่ม โดย
1.การประเมินศักยภาพและความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกร คือได้รับคำแนะนำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมประมง เป็นต้น
2.การจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในของเกษตรกรและการขอความเห็นจากกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ (ชมได้ในคลิป)
3.การทดลองใช้เอกสารคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในกลุ่ม
4.การประเมินระบบควบคุมภายใน
5.การตรวจประเมินเบื้องต้น

GAP Group : มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice)

การจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | รายการสัตวแพทย์สนทนา


การจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ฟังรายการ https://curadio.chula.ac.th/ProgramDetail.php?id=10451
.
รายการสัตวแพทย์สนทนา วันจันทร์ 10.0010.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สมพล ไวปัญญา สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
ออกอากาศวันที่ 9/11/2563 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

การจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | รายการสัตวแพทย์สนทนา

好久不见的Vlog——带大家来看看改造后的老家小院~【滇西小哥】


最近看到好多盆友给我留言,想让我带大家看一下家里整体的样子和装修后的新环境,前后折腾了小半年,家里的改造装修终于收尾啦~今天带你们来家里绕绕,整体也没太大改动,还是榫卯结构的木头老房子,不过是猪圈拆了,重新修建一个吃饭乘凉的地方,而牛圈改造成了两层小楼。
家人们都和我一样非常喜欢这次的改造,感觉生活起来也换了种心情,特别舒服~你们喜欢吗?
※Click \”cc\” on the lower right menu to choose your subtitle language.
I’ve read many comments recently, wanting to see my house after the refurbishment is done. It took us almost half a year to finish all the work. Today, I’ll show you around this newly refurbished old house. We didn’t change much as it’s still the same old wooden house connected by mortises and tenons. But we did tear down the pigpen and built a place for dinning and shading. The cattle shed was reconstructed into a twostorey house.
My family and I loved this refurbishment. It made our life even more enjoyable. What do you think?
大家好!我是滇西小哥,一个地道的云南妹子,如果你喜欢我的视频,请持续关注我的频道,
我会在不同的平台分享我的生活,以及云南特色美食,祝你们天天开心,每天都有美食相伴~
YouTube【滇西小哥 Dianxi Xiaoge】▶https://bit.ly/2MH1T5N
Facebook【滇西小哥 Dianxi Xiaoge】 ▶https://bit.ly/2TsGflr
Instagram【dianxixiaoge_apenjie】▶https://bit.ly/2Wagkze
滇西小哥 DianxiXiaoge ĐiềnTâyTiểuCa Vlog

好久不见的Vlog——带大家来看看改造后的老家小院~【滇西小哥】

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment