HOW TO l วิธีขอหนังสือรับรองบริษัท ใน 30 นาที | ขอ หนังสือ รับรอง นิติบุคคล

HOW TO l วิธีขอหนังสือรับรองบริษัท ใน 30 นาที


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หนังสือรับรองบริษัท – ขอหนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ฮาวทูทิ้ง ขั้นตอนขอคัดเอกสารรับรอง พัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน
https://ecert.dbd.go.th/eservice/Register.pdf;jsessionid=i9Y4KDIgEruSSJTnqV05SK2wpK4vRtyruOrZMMEDDD63kUkuw83A!1474166711:LYWqxZvXg40mPvmz

ช่องทางการรับเอกสาร
สามารถรับเอกสารได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง
รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)
จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)
จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
รับด้วยตนเอง (Walk In)
https://ecert.dbd.go.th/eservice/index.xhtml
บริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และถ่ายเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th (eService)
โดยรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS พนักงานส่งเอกสาร (Delivery) หรือรับด้วยตนเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูล eService กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5994, 0 2547 5160 หรือ eMail : onlinedocument@dbd.go.th

ช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ : https://www.youtube.com/channel/UCHkaxRQ_g_HeiM57XkfRgaQ?sub_confirmation=1

HOW TO l  วิธีขอหนังสือรับรองบริษัท  ใน 30 นาที

DBD online ขอหนังสือรับรอง รับรองเอกสาร


การขอหนังสือรับรอง และรับรองเอกสารออนไลน์ กับกรมพัฒนาธุรกิจ

DBD online ขอหนังสือรับรอง รับรองเอกสาร

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับใบ 50 ทวิ I TAX เพื่อนๆ EP7


หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่มีชื่อเล่นว่า “ใบ 50 ทวิ” เอกสารสำคัญที่ทุกคนใช้เป็นหลักฐานการยื่นภาษี แต่น้อยคนที่เข้าใจรายละเอียดอย่างถูกต้อง วันนี้มาพูดคุยกันสบาย ๆ กับทุกประเด็นที่น่าสนใจของใบ 50 ทวิกัน
taxเพื่อนๆ FINNOMENA ภาษี
ดูเนื้อหาที่สนใจแบบไว ๆ
0:34 ใบ 50 ทวิ คืออะไร?
1:44 ทำไมใบ 50 ทวิ ถึงสำคัญ?
2:42 ใครมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และออกใบ 50 ทวิ? 
4:22 ความเข้าใจผิดเบื้องต้นของใบ 50 ทวิ
6:22 เราควรจะได้รับใบ 50 ทวิเมื่อไร?
6:53 ทำใบ 50 ทวิหาย จะทำยังไง จะยื่นภาษีไม่ได้ใช่มั้ย
7:38 ถ้าได้รับเงินมา แบบที่ไม่มีใบ 50 ทวิให้ แบบนี้ก็ไม่ต้องยื่นภาษีใช่มั้ย
อ่านเนื้อหาแบบสรุปเป็นบทความได้ที่ https://finno.me/taxfriendcertificateclip

เปิดบัญชีซื้อกองทุนรวมกับ FINNOMENA ได้ที่ https://finno.me/oa954
เปิดง่ายใช้เวลาแค่ 1 วัน เปิดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร ซื้อกองทุนได้ 19 บลจ. หรือกว่า 700 รวมถึงกองทุนลดหย่อนภาษี SSF RMF ในบัญชีเดียว เปิดเลยวันนี้!

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับใบ 50 ทวิ I TAX เพื่อนๆ EP7

ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจำเป็นแค่ไหน Koy | My Property Pro


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำเป็นแค่ไหน ขั้นตอนการดำเนินการและหลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อมในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Koy My Property Pro
เอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด
สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
เอกสารหลักฐานเฉพาะเรื่อง
หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว(กรณที่ีอยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)

ขั้นตอนในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด พร้อมกับคำขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
ให้เรื่องอสังหาฯเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro
รับฝากขายเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท
ช่องทางการติดต่อ
ทักคุณก้อยⓀⓄⓎ✆℡:
0927878239
0638242656
Line ➲ KoyMyPropertyPro
Line ➲ https://bit.ly/3r639R5
Line ➲ https://bit.ly/2FDfUyz
Line ➲ https://bit.ly/2JsCr0N
Inbox 📩
http://m.me/mypropertypro
……………….
Facebook fan page
https://www.facebook.com/MyPropertyPro9/
……………….
Website
http://mypropertypro.myweb.in.th/
……………….
YouTube ⏩ https://bit.ly/3cl3BCd
TikTok ⏩ https://bit.ly/2Zgrir8

ทำไมต้องขออนุญาตก่อสร้าง เอกสารในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
Credit : Bensound.com/Freepik.com

ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจำเป็นแค่ไหน Koy  | My Property Pro

แนะนำ คัดหนังสือรับรองบริษัท แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์


แนะนำ คัดหนังสือรับรองบริษัท แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำ คัดหนังสือรับรองบริษัท แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment